Järjestöjen toiminta turvattava – Tarvitaan valtiollista vastuunkantoa 

Järjestöjen rahoituksen tilanne on kestämätön. Erityisesti mielenterveys- ja päihdejärjestöjen toimintaa tarvitaan korona ajan jälkeen jälleenrakennustyössä. Kun ajattelee näiden järjestöjen tuomaa satsausta kansalaisten hyvinvointiin ja etenkin marginaaliryhmien hyvinvointiin, on kestämätöntä, että heille suunnattujen toimintojen annetaan hiipua rahoituksen kutistumisen myötä. Ensi vuodelle luvattu kompensaatio veikkausvoittovarojen vähenemisestä on tervetullut. 

Kokonaisuutta ajatellen on erittäin tärkeää, että järjestöjen toimintojen rahoitus saataisiin kestävälle pohjalle. Järjestöt tekevät työtä, johon julkisella sektorilla ei ole voimavaroja eikä lain vaatimaa velvoitetta. Yksityisellä sektorilla tarjotaan joitakin päihde- ja mielenterveyspalveluja, mutta kaikilla ei ole varaa tai muutoin mahdollisuutta käyttää niitä. 

Järjestörahoituksella on suuri merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyden, nuorisotyön, liikunnan, kulttuurin, taiteen ja tieteen toimintaedellytyksille. Suomella ei ole varaa jättää käyttämättä kolmannen sektorin osaamista ja tietotaitoa. Järjestöt tekevät työtä heikossa asemassa olevien ihmisten kanssa siellä, missä kuntien, kuntayhtymien ja valtion palvelut ovat syystä tai toisesta ulottumattomissa. Irti Huumeista ry:n työssä näkyvät ihmisten hätä sekä huumeiden heijastevaikutukset ihmisten mielenterveydelle ja laajemmin hyvinvoinnille. Huumehaitat ovat koronapandemian aikana kasvaneet, samoin tarve toiminnoille. 

Järjestöjen sosiaalinen osaaminen on näytellyt suurta roolia kautta historiamme hyvinvointiyhteiskuntamme rakentamisessa. Järjestöt ovat pitäneet huolta heikko-osaisista, syrjäytymisuhan alla olevista ja nuorista. Lisäksi järjestöt ovat tuoneet panoksensa kulttuuriin ja urheiluun ja olleet sitä myöten pitämässä huolta kaikista kansalaisista. Järjestöillä on ollut suuri rooli suomalaisen yhteiskunnan rakennustalkoissa. 

Ihmiset ovat voineet luottaa järjestöihin. Luottamus on perustunut siihen, että järjestöissä ihminen kohdataan vertaisena, ei virkamiesasemasta käsin. Lisäksi järjestöt toimivat siellä, missä ihmiset elävät ja tapaavat toisiaan. Järjestöjen tukeen on voinut turvautua matalalla kynnyksellä. Apu ja tuki tulevat ihmisten luokse. 

Järjestöt ei voi joka vuosi valmistautua tulevaan vuoteen niin, että meillä on leikkausuhka päällä. Se on kestämätöntä niin työntekijöiden kuin toimintojen piiriin hakeutuneiden ihmisten näkökulmasta. Tähän tarvitaan muutos. 

Olemme keväällä vedonneet sote-järjestöjen yhteisessä kannanotossa, että järjestöjen rahoitus ratkaistaan kestävästi ja järjestöjen autonomiaa kunnioittavasti. On aika tehdä kokonaisratkaisu, jossa katsotaan rahoitusta pitkällä juoksulla eteenpäin. Pitää päästä eroon ”valmistaudutaan leikkauksiin”-ajattelusta. Järjestöihin tarvitaan toimintarauha. Nyt tarvitaan valtiollista vastuunkantoa. 

 

#rahoitus #resurssit #järjestötyö #kansalaisyhteiskunta #hyvinvointi #tuentarve #päihdetyö #huumetyö #vertaistuki #myösläheiset  

 

Katso MTV:n uutisaamun lähetys:
Uutisaamu – Katso ilmaiseksi mtv-palvelussa 

 

SOSTE-järjestöjen vetoomus rahoituksen turvaamiseksi:
SOSTE-vetoomus-16-4-2021-Jarjestorahoituksen-tulevaisuus-on-turvattava-nyt.pdf 

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu