Jotain on tehtävä!

Onnettomuustutkintakeskus OTKES aloitti vuoden 2023 alussa teematutkinnan alle 25-vuotiaiden huumekuolemista. Teematutkimuksen tarkoituksena on löytää suosituksia, jotta nuorten huumekuolemia voitaisiin ehkäistä entistä tehokkaammin.  

Onnettomuustutkintakeskus on jo julkaissut alustavia tietoja tapauksista. Tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.  Tapaturmaisten huumekuolemien määrä näyttää olevan seitsemänkymmentä. Lisäksi nuorten huumekuolemissa korostuvat suuret asutuskeskukset ja huumeiden sekakäyttö. Suurin osa nuorista ei siis ole kuollut yliannostukseen, vaan aineiden yhtäaikaisen vaikutuksen takia.  

Subutexin, bentsodiatsepiinien ja alkoholin sekakäytön aiheuttamat moniainemyrkytykset ovat tyypillisiä huumekuolemia Suomessa, mikä korostaa tarvetta kertoa nuorille näiden aineiden vaaroista ja yhteisvaikutuksista. Olennaista on myös tarjota kattavia ja helposti saatavilla olevia mielenterveyspalveluja, jotta nuoret saavat apua ongelmiinsa ennen kuin he kääntyvät päihteiden puoleen sekä vahvistaa lastensuojelun ja terveydenhuollon yhteistyötä. Tärkeää on rakentaa yhteisöllisiä tukiverkostoja, jotka tarjoavat vaihtoehtoisia tapoja käsitellä arjen pulmia, stressiä ja henkistä kuormitusta.   

Ylen artikkeliin on haastateltu kolmekymppisiä nykyisiä ja entisiä huumeita käyttäviä. He kokevat, että ovat päätyneet ongelmakäyttäjiksi hoitamattomien mielenterveyden pulmien vuoksi. Hyvinvointiyhteiskunta ei siis saanut heistä otetta silloin, kun olisi pitänyt. Oma kokemukseni on sama kuin näiden kokemusasiantuntijoiden. Liian usein kouluterveydenhuolto ja lastensuojelu eivät pysty vastaamaan moniammatillisesti lasten ja nuorten tarpeisiin. Vaikka lapsella tai nuorella on olemassa diagnoosit, ei ymmärrystä ja osaamista hoidosta ole riittävästi lasten ja nuorten kasvuympäristössä. Osaaminen vahvistuu liian usein liian hitaasti. 

Nuorten mielenterveysongelmat ovat kovassa kasvussa. Jopa joka neljännellä nuorella on todettavissa mielenterveyden häiriö.  Haluammeko, että nämä nuoret hakevat ongelmiinsa apua kaduilta vai yhteiskunnan palveluista?  

Samalla hyvinvointiyhteiskunnan tukipilareita ollaan koko ajan murtamassa. Olisi huomattavasti halvempaa laittaa rahaa palveluihin kuin menettää nuoria, jotka ovat kaikki jonkun lapsia, sisaruksia tai ystäviä. Nyt on aika arvioida lasten ja nuorten sotepalvelujen kyky vastata lasten ja nuorten tarpeeseen.  

Kuva: Jani Laukkanen
MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu