Irti Huumeista -tilannekatsaus vuoteen 2021 

Viime vuonna Irti Huumeista ry rakensi uutta toimintatapaa ja kehitti verkkokoulutuksia, vaikuttamisviestintää ja vertaistukea. Digitaaliset toiminnot kasvoivat, minkä myötä tuki ja tieto ulottuivat koteihin koronatilanteesta huolimatta. Koronatilanne vähensi kasvotusten kohtaamisia, mutta tilalle tuli suuri määrä verkkokohtaamisia koulutuksissa, vertaistuessa ja analysoinnissa. Kiitos tästä kuuluu yhdistyksen toimijoille ja heidän ennakkoluulottomuudelleen. 

Huumehaitat kasvoivat edelleen. Valtion tasolla päihdepolitiikan strategiatyössä oli positiivinen suunta. Kuitenkaan kunnat ja muut rahoittajat eivät olleet valmiit resursoimaan huumehaittojen kasvun tuomiin haasteisiin, eivät hoitoon pääsyn helpottamiseen eivätkä läheisten tukeen. 

Huumekuolemien määrä kasvoi, samoin läheisten kanssa tehtävä surutyö. Huumekuolemien ehkäisemiseksi ryhdyttiin rakentamaan Suomen mallia THL:n HEAR-työryhmässä. THL:n Hilmo-järjestelmään kirjattiin 2015–2018 jokin päihdehaittoihin liittyvä diagnoosi yhteensä 120 307:lle yli 18-vuotiaalle Suomessa asuvalle henkilölle. Tämä tarkoittaa aikuisväestöön suhteutettuna noin 2,7 prosenttia. Huumeiden aiheuttamien haittojen esiintyvyys kasvoi terveydenhuollossa samana ajanjaksona lähes kolmanneksella (+29,3 %). Vuosittain noin tuhannella uudella henkilöllä todettiin huumeiden aiheuttamiin haittoihin liittyvä diagnoosi. Havaintojen mukaan päihteiden yhteiskäyttöön liittyvien diagnoosimerkintöjen määrä kasvoi seuranta-aikana 32,1 %. (Lääkärilehti )

Irti Huumeista ry:n numeraalinen ja laadullinen seurantatieto sekä mm. THL:n huumekysymystä koskevat tilastot osoittavat huumetilanteen pahentuneen edelleen. Seurantatietojen mukaan yksinäisyys ja sen merkitys osattomuuteen nousivat erityisellä tavalla esiin. Koronatilanteen jatkuminen näkyi myös eriarvoistumisena sekä huumeita käyttävien, toipuvien ja heidän läheistensä, etenkin perheiden, entistä haastavampina tilanteina. 

Irti Huumeista ry valmisteli pitkän aikavälin yhteiskuntavaikuttamisen suunnitelmaa. Järjestö vaikutti siihen, että huumeita käyttävien, toipuvien ja heidän läheistensä ihmisoikeudet, erityisesti oikeus tukeen ja osallisuuteen, toteutuisivat paremmin ja että huumehaitat vähenisivät. 

Vuoden 2022 alussa toivon, että päättäjät huomioisivat resurssien jaossa ehkäisevän päihdetoiminnan ja huumehaittojen vähentämisen. Matalan kynnyksen päihdepalvelut on turvattava huumeita käyttäville ja heidän läheisilleen ja hoidon jatkuvuus toipuville huumeriippuvaisille. Odotan, että uudet aluevaltuustot ottavat rohkeasti kopin tästä. 

Linkkejä: 

Hilmo (Hoitoilmoitusjärjestelmä), on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä Hoitoilmoitusjärjestelmä (Hilmo) – THL 

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu