Lapsuuden turvaa

Huumeiden käyttö, huumehaitat ja huumekuolemat ovat lisääntyneet 2000-luvulla. (THL) Tänään julkaistiin Suomen ensimmäinen lapsistrategia. Tämä päivä luo meille ja Suomen lapsille toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Huumeettomasta kasvuympäristöstä, jossa lasten osallisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan. Kasvuympäristöstä, jossa aikuiset välittävät tulevaisuuden tekijöistä, tämän päivän lapsista. Lapsistrategia on konkreettinen esitys siitä, että aikuiset haluavat puuttua lasten ja nuorten kasvavaan pahoinvointiin ja kääntää sen tulevaisuudessa hyvinvoinniksi.

Olemme lukeneet paljon ikäviä uutisia lasten ja nuorten pahoinvoinnista. Väkivallasta, huumeiden käytöstä ja lasten ja nuorten palvelujen riittämättömyydestä. Huumehaittojen lisääntyessä erityishuolina esiin nousee sukupolvelta toiselle periytyvä syrjäytyminen sekä lasten ja nuorten pahoinvointi. Lasten huumeettoman kasvuympäristön turvaaminen vaatii tekoja ja tukea. Lastensuojelu ei yksin riitä. Selvää on se, että lapsuuden ja nuoruuden elinolot, opitut tavat ja terveystottumukset vaikuttavat läpi elämän. Ympäristöllä, jossa lapset ja nuoret arkeaan elävät, on suuri merkitys joko hyvinvointi- ja terveyserojen tasaajana tai lisääjänä. (THL )

Tuolloinen lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, Suomen UNICEF ja Lastensuojelun keskusliitto joutuivat muistuttamaan vajaa kaksi vuotta sitten, että Suomi ei ollut antanut vuoden 2017 määräaikaisraporttia lapsen oikeuksien toteuttamisesta: ”Olemme huolestuneita Suomen muuttuneesta suhtautumisesta kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiinsa. Suomi on perinteisesti sitoutunut vahvasti lapsen oikeuksien sopimukseen ja halunnut olla myös lapsen oikeuksien mallimaa. Tästä yhtenä osoituksena on aikaisemmin ollut kunniakkaasti hoidettu raportointi. Suomi antaa tällä ennen näkemättömällä myöhästymisellä kuvan, että se ei enää piittaa lapsen oikeuksista eikä YK:n sopimusvelvoitteista.” YK oli huomauttanut Suomelle jo vuonna 2011, että suunnitelma lapsenoikeuksien toimeenpanemiseksi olisi viimein aloitettava. Työ alkoi 2018 ja sai vauhtia pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa, jonka mukaisesti lapsenoikeuksiin perustuvan kansallisen lapsistrategian valmistelu alkoi vuoden 2019 loppupuolella. Maaliskuussa 2020 hallitus asetti parlamentaarisen komitean strategiaa laatimaan. Työhön osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet. Nyt lapsistrategia on valmis.

Tänään Suomi teki ryhtiliikkeen lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Strategian tarkoitus on turvata lapsia koskevien perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden tavoitteellinen toteuttaminen, korjata ja ennaltaehkäistä eriarvoistumista ja lisätä lasten osallisuutta. Pidetään huolta pienemmistä. Onni lähtee arjesta.

#lapset #nuoret #lapsenoikeudet #paihdepalvelut #huumeetonlapsuus #kiinnielämässä

Lähteet:

Huumeet – THL

Nuoret – Hyvinvointi- ja terveyserot – THL

Tiedotustilaisuuden tallenne:
https://www.youtube.com/watch?v=5KK4qq4grnc

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu