Lasten ja nuorten psykiatrinen hoito – avain itsemurhien ja huumekuolemien vähentämiseen

Lasten ja nuorten mielenterveyssairaudet ovat vakava kansanterveyshaaste. Hoitamattomat psykiatriset sairaudet voi johtaa pitkällä aikavälillä traagisiin seurauksiin, kuten itsemurhiin ja huumekuolemiin. On kuitenkin toivoa, sillä oikea-aikainen ja asianmukainen psykiatrinen hoito voi pelastaa henkiä ja tarjota nuorille paremman tulevaisuuden. 

Koulujen, terveyskeskusten ja vanhempien tulisi tunnistaa ja toimia varhaisessa vaiheessa, kun lapsen tai nuoren mieli järkkyy tai mielenterveyssairaus puhkeaa. Käyttäytymisen muutokset, pulmat koulussa, masentuneisuus, käytöshäiriöt, äkilliset mielialan vaihtelut tai päihteiden käytön lisääntyminen, voivat olla merkkejä siitä, että nuori tarvitsee hoidontarpeen arvioinnin ja vahvempaa tukea tai jopa hoitoa. 

Kun mieli sairastuu, moniammatillinen lähestymistapa on tehokkain. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitoon saman pöydän ääreen osallistuvat psykiatrit, psykologit, sosiaalityöntekijät ja muut lapsen tai nuoren kanssa toimivat aikuiset. Minua ihmetyttääkin lastensuojelun, lasten psykiatrian ja kouluterveydenhuollon vähäinen yhteistyö. Ehkä ammattilaisten tulisi kohdata, suunnitella tukea ja hoitoa yhdessä lapsen ja hänen perheenjäsentensä kanssa. Nuoret tarvitsevat turvallisen tilan ja aikaa keskustella mielenterveyteen liittyvistä asioista. Tietoisuuden vahvistaminen mielenterveyteen, päihteisiin ja seksiin liittyvistä sairauksista on olennainen osa mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä. Nuorten kanssa pitää keskustella ja ennen kaikkea nuoria pitää kuunnella. 

Ajattelen, että lasten ja nuorten psykiatrinen hoito on avainasemassa, jotta ihmisille ei kasaannu useita psykiatrisia tai päihteisiin liittyviä diagnooseja eli sairauksia. Mikäli lapsia ja nuoria hoidettaisiin asianmukaisesti, varmasti pitkällä aikavälillä itsemurhien ja huumekuolemien määrä saataisiin käännetyksi laskuun. Varhainen tunnistaminen, nopea hoitoon pääsy, monialainen lähestymistapa sekä mielenterveys- ja päihdekasvatus ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa nuorten mielenterveyden tukemiseksi. Lapsissa on tulevaisuus. Suojellaan heitä. 

Kuva: Jani Laukkanen
MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu