Norjan käyttöhuoneista mallia Suomeen 

Suomen suurten kaupunkien kannattaa ottaa mallia päihdetyöhön Norjasta ja Oslosta. Vaikka maiden taloudellinen tilanne on erilainen, monet käytännön työtavat ovat siirrettävissä Suomeen.

Vierailin Oslossa useissa huumetyötä tekevissä yksiköissä 20.-23.6.2022.  Johtopäätös on selvä. Norjasta kannattaa ottaa mallia. Lainsäädäntö Norjassa mahdollista käyttöhuoneet vakavasti huumeriippuvaisille yli 18-vuotialle ihmisille. Muuten laki on monin tavoin Suomen kaltainen, ns. kahden raiteen politiikan mukainen.

Oslon kaupunki on sitoutunut Hoitoa, ei rangaistuksia -linjaan, vaikka huumeiden käytön rangaistavuutta ei ole poistettu Norjan lainsäädännöstä. Ratkaisuja haetaan yhteistyössä Oslon päihdepalveluiden johdon ja poliisin kanssa säännöllisissä, viikoittaisissa, tapaamissa. Suomen suurissa kaupungeissa olisi tarvetta luoda vastaavan lainen käytäntö.

Normeja ja rajoja tarvitaan yhteiskunnassa, mutta käyttöhuonekokeilu on tärkeä nimenomaan tiedon saannin ja elämänlaadun edistämisen näkökulmista. Käyttöhuoneissa annetaan

myös terveysneuvontaa ja tuetaan huumeriippuvaista pysymään kiinni elämässä ja irtautumaan huumeista ihmisen niin halutessa. Norjassa huumekuolemia halutaan vähentää edelleen. Yk

si keino on lisätä käyttöhuoneiden aukioloja. Päätös ympärivuorokautisesta käyttöhuoneiden aukiolosta on tehty viime viikolla Oslossa.

Norjan käyttöhuoneiden toiminta on asiakkaille oleellista, koska se vähentää tartuntatauteja. pistostulehduksia ja lisää elämänlaatua. Erityisen hienoa on, että työtä C-hepatiitin eliminoinniksi tehdään asiakaslähtöisesti viemällä palvelut asiakkaiden luo. C-Hepatiitin eliminointia tavoitellaan Norjassa 2023 ja Suomessa 2030. Hienoa olisi, jos suurissa kaupungeissa Suomessa tavoite asetettaisiin vuoteen 2028.

Huumekuolemien määrä täytyy puolittaa ja tavoitteeksi tulee ottaa nolla huumekuolemaa ja nolla C-Hepatiitti tartuntaa. Kuntien päihdetyöhön tarvitaan Hoitoa, ei rangaistusta -linjan mukaisia käytännön toimia. Osallisuutta, ei syrjintää!

 

Kuvat Oslon kaupungin käyttöhuoneesta Prindsen mottakssenter, Hausmanns gate 11. 

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu