On aikuisten tehtävä varmistaa, että nuorilla on uskoa tulevaisuuteen

Nuorten tilanne huolestuttaa entistä laajemmin. Katja Lötjösen (2024) Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselle tekemän tutkimuksen Meritokratia reiluna epätasa-arvona – Nuorten käsityksiä mahdollisuuksien tasa-arvosta ja toimijuuden mahdollisuuksista osoittaa, että nuorten näkemykset ovat monimuotoisia, ja ne heijastavat niitä yhteiskunnallisia muutoksia, joita olemme viime vuosikymmeninä kokeneet. Erityisesti nuorten jakautuminen optimisteihin ja kriittisiin antaa meille ajattelemisen aihetta siitä, miten voimme paremmin tukea nuoria ja rakentaa entistä oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. 

On selvää, että nuoret kantavat huolta siitä, miten heidän elämänsä rakentuvat, ja millaisia mahdollisuuksia heillä on menestyä. Tutkimus viittaa siihen, että monet nuoret näkevät yhteiskunnan muuttuvan kohti yksilön vastuuta ja kyvykkyyttä painottavaa mallia. Tämä voi synnyttää huolta siitä, että lähtökohdat elämään voivat olla epätasa-arvoisia. 

Meritokratia on yhteiskunnallinen valtajärjestelmä, joka perustuu yksilöiden lahjakkuuteen ja ansioihin, meriitteihin. On toki arvokasta, että yksilön toimijuutta pyritään vahvistamaan yhteiskunnassa, mutta sen ei pitäisi olla ainoa mittari menestykselle.  Meidän on luotava ympäristö, jossa jokaisella on tasavertaiset mahdollisuudet menestyä taustasta tai lähtökohdista riippumatta. Meritokraattinen yhteiskunta voi tarjota mahdollisuuksia, mutta se ei saa sulkea silmiään niiltä, jotka eivät aloita samalta viivalta. 

Irti Huumeista ry:n näkökulmasta tämä tutkimus on tärkeä muistutus siitä, että yhteiskuntamme on jatkuvassa muutoksessa ja eriarvoisuus näyttää kasvavan. Meidän on varmistettava, että jokainen nuori saa tarvitsemansa tuen ja mahdollisuuden rakentaa itselleen merkityksellistä elämää. On pyrittävä kohti yhteiskuntaa, joka ei vain korosta yksilön kyvykkyyttä, vaan myös tukee heitä, jotka tarvitsevat enemmän apua ja tukea. 

Lötjösen tutkimus tarjoaa meille paljon ajateltavaa siitä, miten voisimme parantaa nuorten hyvinvointia ja tasa-arvoa yhteiskunnassamme. Meidän on kuunneltava nuorten ääntä, ymmärrettävä heidän huolensa ja työskenneltävä yhdessä rakentaaksemme paremman tulevaisuuden kaikille. Nuoret tarvitsevat tukea ja turvaa ja on aikuisten tehtävä varmistaa, että he saavat niitä.  

Lähteet: 

Tutkimusartikkeli: 

Lötjönen, K. (2024). Meritokratia reiluna epätasa-arvona – Nuorten käsityksiä mahdollisuuksien tasa-arvosta ja toimijuuden mahdollisuuksista. Sosiologia, 61(1), 25–43.

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu