Perheiden voima piilee yhteen hiileen puhaltamisessa ja vertaistuessa

Hyvinvointialueiden keskeisenä tehtävänä on taata, että lastensuojelun ehkäisevä sosiaalityö ja terveydenhuolto toimivat saumattomasti yhdessä. Näin varmistetaan se, että lapset ja perheet saavat tarvitsemansa tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää selkeitä toimintamalleja ja resursseja, joiden avulla voidaan ennaltaehkäistä syvempiä ongelmia perheiden arjessa. 

Lastensuojelun ehkäisevän työn integrointi peruspalveluihin, kuten neuvoloihin ja kouluihin, on avainasemassa. Varhaiset tukitoimet mahdollistavat ongelmien tunnistamisen ennen kuin ne kärjistyvät, ja tämä lähestymistapa tukee koko perheen hyvinvointia. Terveydenhuollon ammattilaisten rooli tässä yhtälössä on kriittinen – heidän tulee olla perillä lastensuojelun tarpeista ja osata ohjata perheet oikean avun piiriin tarvittaessa. 

Sijoitettujen nuorten kohdalla erityissosiaalityön ja erikoissairaanhoidon rajapinnat vaativat erityistä huomiota. Päihteiden käytöllä, koulupulmilla ja rikollisuudella oireilevien nuorten elämäntilanteet ovat usein monimutkaisia, ja heidän tarvitsemansa palvelut vaativat korkeatasoista koordinaatiota ja yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. On välttämätöntä, että nämä rajapinnat toimivat kitkattomasti, jotta nuoret saavat tarvitsemansa tuen.

Investoinnit koulutukseen ja ammattilaisten osaamisen kehittämiseen ovat olennaisia. Tämä tarkoittaa jatkuvaa koulutusta ja työnohjausta sen varmistamiseksi, että sosiaali- ja terveysalan työntekijät pystyvät vastaamaan muuttuviin vaatimuksiin ja tarpeisiin. Vain siten voimme varmistaa, että palvelujärjestelmämme on valmis kohtaamaan perheiden haasteet tehokkaasti ja inhimillisesti.

Kuva: Jani Laukkanen

Haluan korostaa, että perheiden voima piilee yhteen hiileen puhaltamisessa ja vertaistuessa.  Vertaistuki on korvaamatonta, ja se auttaa perheitä, niin lapsia kuin aikuisiakin, tuntemaan, etteivät ne ole yksin haasteidensa kanssa. Meidän tehtävämme on tukea tätä yhteisöllisyyden rakentamista, tarjota keinoja ja tiloja vertaistuen löytämiseen, ja ennen kaikkea varmistaa, että jokainen lapsi ja perhe tuntee olonsa turvalliseksi ja pääsee vertaistuen piiriin.

Tämä on sitoutumisemme – varmistaa, että perheessä todella on voimaa, joka kantaa vaikeidenkin aikojen yli teki Suomen hallitus mitä hyvänsä talouden tasapainottamiseksi.  

Kirjoitus on alun perin julkaistu Irti Huumeista ry:n jäsenlehti Irti-lehdessä 2/2024. 

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu