Pohjoismaista yhteistyötä tarvitaan huumekuolemien vähentämiseksi

Tuoreet tiedot Euroopan huumeraportissa ovat pysäyttäviä. Suomi johtaa Euroopassa ikävästi nuorten huumekuolemien määrässä, joskin kaikkien 15–64-vuotiaiden huumekuolemien määrä on naapurissamme Ruotsissa yli kaksinkertainen meihin verrattuna. Kun tarkastellaan huumekuolemia suhteessa väestöön, niin kärjessä on Norja, sitten Ruotsi ja Irlanti ja sen jälkeen Suomi. Muissa maissa huumekuolemien osuus on selvästi vähäisempi.

Näillä luvuilla ei ole syytä kilpailla. Meidän pitää asettaa ensisijaiseksi tavoitteeksemme puolittaa huumekuolemien määrä nykyisestä. Sen lisäksi on syytä asettaa tavoitteeksi nolla huumekuolemaa. Vastaava tavoite liikennekuolemissa on vähentänyt toimenpiteineen kuolemien määrää olennaisesti.

Yksi muista raportin mielenkiintoisista kohdista on – joskin vähän odotetusti – naisten ja miesten erilainen huumeiden käyttö. Raportin mukaan 15–64-vuotiaista eurooppalaisista 29 prosenttia on käyttänyt jotain laitonta huumausainetta. Käytöstä ilmoittaneiden miesten määrä on 50,5 miljoonaa, kun naisten määrä on 22 miljoonaa. Raportin yksi huomio on, että yliannostuskuolemat lisääntyivät 82 prosentilla 50–64-vuotiaiden ikäryhmissä, jolloin kyse oli useimmiten naisista ja reseptiopioideista.

Ikävä ja suru raastavat huumeisiin menehtyneiden läheisiä. Huumeiden käyttö kaikkine ilmiöineen rasittaa huumeita käyttävien läheisiä sekä huumeita käyttäviä ja niistä toipuvia. Hinta on kova niin inhimillisesti kuin kokonaistaloudellisesti – ja kohtuuton tämän päivän Suomessa.

Ratkaisuja ei tarvitse etsiä yksin. Niitä tarvitaan jokaisessa EU-maassa ja näissä kolmessa Pohjoismaassa erityisesti. Vaikka jokaisen maan huumepolitiikka on erilaista, huumekuolemien yleisyys pysäyttää. Tarvitaan Euroopan laajuista sekä Pohjoismaiden keskistä yhteistyötä, jotta huumekuolemien määrä saadaan laskuun.

Irti Huumeista asiantuntijatiimi, minä mukaan lukien, lähdemme ensi maanantaina tutustumaan Norjan huumetilanteeseen ja sen ratkaisuihin. Toivon, että ajatustenvaihto poikii keinoja saada synkät lukumme valoisammiksi.

 

EMCCDAn raportti (suomeksi) Euroopan huumeraportti: Suuntauksia ja muutoksia. 2022 (europa.eu)

Kiitos koulutusapurahasta Etusivu – Kansan Sivistysrahasto

 

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu