Poliittista vihreyttä, mielenterveyshäiriöiden ja huumehaittojen kasvua?

Vihreiden puoluekokouspäätöksen jälkeen minun on pakko kysyä, eikö vihreyteen kuulu ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen? Kuinka kannabiksen laillistaminen vähentäisi huumehaittoja, kun suurimmat huumehaitat Suomessa tulevat sekakäytöstä? Sekakäyttö lisääntyy varmasti, jos laillisten päihteiden määrä kasvaa. Nytkin useilla vierotukseen hakeutuvilla nuorilla on yhtenä huumeena kannabis. Harvalla kuitenkaan pelkästään kannabis.

Aloitteen tekijät vetoavat, että kannabiksen kauppa siirtyisi katukaupasta kioskeihin. Jotenkin tuntuu, että nämä henkilöt eivät tiedä tai tunnista sitä, että huumekauppa on jo siirtynyt nettiin ja siellä myös alaikäisten ulottuville. Toisaalta kannabiksen kotikasvatus on erittäin yleistä. Aloitteessa ei puhuttu lainkaan siitä, kuinka kannabiksen nettikauppa estettäisiin ja miten kotiviljelyä valvottaisiin.

Mahdollinen kannabiksen laillistaminen ei muuttaisi juurikaan kannabista käyttävien tapaa toimia. Netissä myytävän kannabiksen THC-pitoisuus on moninkertainen verrattuna alkuperäiskasvin THC-pitoisuuteen. Niille, joille kannabiskeskustelu ei ole tuttua kerrottakoon, että THC on kannabiksesta saatava huumaava ainesosa.

Euroopan unionin huumeseurantakeskuksen EMCDDAn selvityksissä ilmenee, että etenkin nuorten kannabiksen käyttö on lisääntynyt, samoin tieto käytöstä aiheutuvista haitoista. Laillistaminen on useissa maissa lisännyt kannabiksen käyttöön kohdistuneita innovaatioita ja uusien tuotteiden kehittämistä, mikä haastaa valvontaa. Kasveja on jalostettu entistä huumaavammiksi hybridikasveiksi, eli ne sisältävät huomattavan määrän THC:tä. (EMCDDA 2019, 16.) Lisäksi monissa maissa kannabista on lisätty mm. olueen, makeisiin ja kekseihin. Näin aineesta tehdään tuttua ja helposti saatavaa.

Suomen päihdepolitiikassa tarvitaan normeja, joilla edistetään kansanterveyttä ja ihmisoikeuksia. Suomessa kannabiskokeilut ovat lisääntyneet, ja kasvavan lapsen tai nuoren psyykelle kannabis on erityisen haitallista. Erityisesti on huomioitava kannabiksen vaikutukset nuorten aivojen kehitykseen. Tutkimuksilla on pystytty osoittamaan kannabiksen vaikuttavan negatiivisesti nuoren aivojen kehitykseen ja altistavan useille mielenterveydenhäiriöille sekä lisäävän itsemurhariskiä. Kannabiksen käyttö on useiden tutkimusten mukaan lisännyt ahdistuneisuus- ja masennusoireita, jotka vaikuttavat negatiivisesti työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon. (Hakkarainen P., Kaprio J., Pirkola S., Seppälä T., Soikkeli M. & Suvisaari J. 2014, 3)

Kannabiksen laillistaminen lisäisi kannabiskokeiluja entisestään. THL kirjoittaa kannabiksen vaikutuksesta seuraavasti: ”Kannabiksen pääasiallinen vaikutus on keskushermoston toiminnan heikkeneminen, eli keskushermostolama. Siihen liittyy usein rentoutuminen ja mielihyvän tunne.” Tämä on koukuttava, riippuvuutta aiheuttava tunne. Vihreiden puoluekokouksessa puolet edustajista oli eri mieltä aloitteen kanssa. Kenties he ovat tietoisia huumeiden yhteydestä mielenterveyshaittoihin ja syrjäytymisriskin kasvuun.

Kun arvioin yhteiskunnan eriarvoistumiskehitystä ja päihdehaittojen kasvua, on pakko todeta, että asiat liittyvät yhteen. Toivon päättäjien ymmärtävän laajasti, että Suomen perustuslain henkeen sisältyy ajatus pitää huolta erilaisista suomalaisista, myös heistä, joilla on suuri riski sairastua riippuvuuteen. Kukaan ei voi ennakoida, kenelle riippuvuus syntyy ja kenelle ei. Kun puhumme kannabiksesta, on vaikea määrittää sitä, kuinka kauan elimistön rasvakudoksiin varastoitunut THC vaikuttaa ihmisen kognitiiviseen toimintaan.

Tarvitsemme linjakkuutta päihdepolitiikkaan. Tupakkalainsäädäntöä on kiristetty, ja tavoitteena on savuton Suomi. Näin pitää olla. Nykyisen hallituksen johdolla on valmisteltu päihde- ja riippuvuusstrategia, kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma sekä lapsistrategia. Kannabiskeskustelussa on syytä pysähtyä niiden äärelle ja pohtia, miten sovittuja tavoitteita edistetään. Oleellista on hoitoon pääsyn helpottaminen ja viranomaisyhteistyön tiivistäminen. Kukaan ei hyöty poukkoilevasta päihdepolitiikasta.

#päihdepolitiikka #kannabis #vihreät #lapsistrategia #päihdestrategia #hoitoonpääsy #riippuvuus #addiktio #mielenterveys #itsemurha #hoitoonpääsy #irtihuumeista #kiinnielämässä

THL 13.9.2021:

Kannabis – Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet – THL

Nuorten raitistuminen jatkuu, mutta kannabiskokeilut ovat lisääntyneet – Tiedote – THL

THL:n Kannabis ja terveys -tutkimuksen (Hakkarainen P., Kaprio J., Pirkola S., Seppälä T., Soikkeli M. & Suvisaari J. 2014, 3

Euroopan unionin huumeseurantakeskuksen EMCDDAn tuorein raportti:

European Drug Report 2021: Trends and Developments | www.emcdda.europa.eu

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu