Se voin olla minä, se voit olla sinä!

Huumeongelma voi koskettaa meistä jokaista. Se ulottuu kaikkiin yhteiskuntaryhmiin. Monet Irti Huumeista ry:n läheisryhmien kävijät kertovat huolesta, rakkaudesta, yrityksestä olla hyvä vanhempi ja ihmetyksestä mikä meni vikaan. Yleensä selkeää syytä ei ole. Yksinkertaistaen syy on se, ettei ihminen sanonut huumeille EI ja siten huumeet lähtivät ohjaamaan hänen elämäänsä.

Kun rakas ihminen alkaa käyttää huumeita ja huumeriippuvuussairaus puhkeaa, tilanne yllättää läheiset. Läheiset ovat ihmeissään, he joutuvat osaksi huumemaailmaa ja kuulevat tarinoita ja kokemuksia elämäntavan kauheuksista. Huumeiden käytön kasvaessa läheisten määrä kasvaa. Läheiset eivät saa riittävästi tukea kunnissa – eivät edes suurissa kaupungeissa. Läheisten tuen tarvetta ja sairastumisriskejä ei ymmärretä riittävästi. Tämän vahvistaa myös Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluissa vuonna 2019 tehty vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan kartoitus, jonka mukaan ammatillista tukea, palveluohjausta ja vertaistukea tulee kehittää ja vahvistaa läheistyössä.

Huumeita käyttävien ihmisten läheisiin kuuluvat heidän perheensä, ystävänsä, työkollegansa, sukulaisensa, naapurinsa ‑ siis käytännössä kuka vain. Tämän ryhmän henkilömäärästä on hankalaa muodostaa arvioita. Vuoden 2010 kyselyn mukaan liki 40 % väestöstä tunsi vähintään yhden henkilön, joka oli kokeillut huumeita vuoden aikana. (Helakorpi ym. 2011) Pohjoismaisessa tutkimuksessa selvitettiin huumausaineiden käytön vaikutuksia käyttäjän lähipiiriin: 45 % helsinkiläisistä oli kokenut joskus huolta lähipiirissä esiintyneestä huumeongelmasta ja 30 % helsinkiläisistä oli kokenut joskus väkivallan pelkoa tuntemansa henkilön huumeiden käytön takia. (Melberg ym. 2011) Irti Huumeista ry:n ja A-klinikkasäätiön Arjen toimintakyky -kyselyjen mukaan huumeriippuvaisten läheiset kamppailevat ahdistuksen, masennuksen, pelon, huolen ja unettomuuden kanssa. Monet ovat sairaslomilla ja jopa työkyvyttömyyseläkkeellä, pois työelämästä.

Tulevaisuuden kannalta on tärkeää edistää ja tukea läheisten hyvinvointia. Nyt valmisteltavassa päihde- ja riippuvuusstrategiassa on syytä nostaa selkeämmin esiin riippuvaisten läheisten tarpeet ja miten niihin vastataan. Turvataan läheisten palvelut sote-uudistuksessa ja kunnissa päihdehuoltolain hengen mukaisesti. Pidetään huolta toisistamme.

 

Lähteet:

Itäpuisto, M. & Selin, J. 2013. Miten palvelut vastaavat päihteiden käyttäjän läheisten avuntarpeisiin? Teoksessa K. Warpenius, M. Holmila & C. Tigerstedt (toim.). Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle

Melberg ym. 2011: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104454/THL_TEE2013_014_verkko.pdf2013?sequence=1#page=101

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu