Sosiaalibarometri vahvistaa sen, mikä järjestöissä jo tiesimme

Sosiaalibarometri osoittaa, että palvelujärjestelmä onnistuu tukemaan ihmisiä, joiden ongelmat ovat selkeitä ja yksinkertaisia. Esimerkiksi ruoka-apua, asunto- ja etuusasioita on pystytty hoitamaan hyvin. Mitä vaikeampia ja monisyisempiä ongelmat ovat, sitä heikommin koronakriisissä pystyttiin tarjoamaan apua. (Sosiaalibarometri – SOSTE) Irti Huumeista ry:n työssä tämä näkyi yhteydenottojen lisääntymisenä, kun vaativissa elämäntilanteissa olevat huumeita käyttävät, toipuvat ja heidän läheisensä tarvitsivat tukea ja neuvoja. Lähes joka kerta keskusteluja sävytti henkilön epätoivo, huoli ja toivottomuus. Tunteita, jotka kuluttavat voimavaroja ihmisten arjesta.

THL:n tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto toteaa Sosiaalibarometri 2021:ssä: ”Tulokset huolestuttavat. Näyttää, että sosiaaliturvajärjestelmämme epäonnistuu pahimmin juuri siinä, mikä on sosiaalityön ydin, kaikista heikoimpien ihmisten auttamisessa. Mitä syvempi ihmisen hätä on, niin sitä huonommin siihen pystytään vastaamaan”.
Kivipellon huolen jakavat niin päihdepsykiatrisia palveluja tarvitsevat ihmiset kuin heidän läheisensä. Heitä kuormittavat palveluhaasteet. Yhden luukun -periaate ja mielenterveyspalveluiden hoitotakuu vähentäisivät huomattavasti riskiä jäädä kokonaan vaille palveluja ja pahimmassa tapauksessa syrjäytyä.

Meillä Irti Huumeista ry:ssä näkyy se tosiasia, että apua hakevan ihmisen ja läheisen voimavarat ovat usein lopussa. Monesti myös läheinen jää pitkälle sairaslomalle ja tarvitsee psykiatrisia palveluja oman jaksamisensa tueksi. Usein kuulemme, ettei läheisen hätää ja pitkittynyttä stressiä ymmärretä sotepalveluissakaan. Karuimmillaan läheiset ovat jääneet jopa työkyvyttömyyseläkkeelle pitkäaikaisen huumemaailman läsnäolon seurauksena. Asiakkaidemme elämäntarinat ja kokemukset ovat karmivia. Ne pitävät sisällään pelkoa, alistamista, väkivallan uhkaa ja monia muita huumemaailman ilmiöitä. Niistä suojautumiseen tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä ja resursseja. Ammattitaitoista ja empaattista kohtaamista.

“Järjestöt sopeuttivat koronavuonna nopeasti toimintaansa, jotta akuutissa avuntarpeessa olevat ihmiset saivat ruokaa, lääkkeitä ja lievitystä yksinäisyyteen. Tässä on rakentunut hyvää yhteistyötä paikallistasolla. Kunnissa on nyt kovia odotuksia myös sille, että järjestöt ovat mukana ratkaisemassa koronan syventämiä ongelmia, kuten yksinäisyyttä ja mielenterveyshaittoja. Paikallistasolta tulevan tunnustuksen soisi näkyvän myös siinä, että riippumattomalle kansalaistoiminnalle turvataan rahoitus jatkossakin,” vetoaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. Myös Irti Huumeista ry:ssä muutimme toimintatapojamme nopeasti. Meillä oli olemassa valmius verkkoauttamisen lisäämiseen, ja se otettiin heti käyttöön. Henkilöstömme ja vapaaehtoisemme tekivät valtavan työn. Vaativaan ammatilliseen huumehaittoja yhteiskunnallisesti ehkäisevään ja toipumista edistävään työhön tarvitaan myös ammatillisia resursseja. Vetoan Vertti Kiukaan tavoin, että riippumattomalle kansalaistoiminnalle tulee turvata rahoitus. Emme voi olettaa, että järjestöt tuottavat kansalaisten tarvitsemaa tukea epävarmoin resurssein.

Koronapandemian aikana julkisia palveluja ovat täydentäneet muiden toimijoiden tarjoamat tukimuodot sekä läheisten ja lähiyhteisön apu. Sosiaalibarometrin 2021 mukaan muiden toimijoiden rooli julkisen sektorin rinnalla vahvistui koronavuoden aikana, ja se vahvistunee tänäkin vuonna. Resurssivaje on riski jaksamiselle. Kun kuulee hädän eikä siihen voi vastata näillä resursseilla, se kuormittaa ja kuluttaa. Itse saan olla ylpeä ja iloinen henkilöstömme ja vapaaehtoistemme joustavuudesta sekä auttamisen halusta. Barometrin mukaan järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoisten tarjoamassa tuessa painottui käytännön apu, kuten ruoka- ja asiointiapu. Lisäksi toimijat tarjosivat neuvontaa ja psykososiaalista tukea.

Sosiaalibarometrin tulokset eivät yllätä. Ne ovat haaste niin meille Irti Huumeista ry:ssä kuin rahoittajille. Ei jätetä ihmisiä yksin. Tuki ja hoito on turvattava.

LÄHTEET:

Sosiaalibarometri – SOSTE

#sosiaalibarometri #SOSTE #moniongelmaiset #sotepalvelut #kolmassektori #rahoitus #irtihuumeista #kiinnielämässä

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu