Suonensisäisesti huumeita käyttävien ihmisten terveysneuvontapalvelut ovat ihmisoikeus- ja tasa-arvoteko!

Huumeiden suonensisäinen käyttö on yhteiskunnallinen haaste, joka vaikuttaa moniin ihmisiin Suomessa. Ilmiö koskettaa niin huumeita käyttäviä ihmisiä, heidän läheisiään kuin laajempaa yhteiskuntaakin. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että kyseessä ovat ensisijaisesti ihmiset, joilla on oikeus terveyteen, kunnioitukseen ja yhdenvertaisuuteen. Tämän vuoksi huumeiden suonensisäisen käytön terveysneuvonnan tarjoaminen nousee merkittäväksi ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymykseksi. 

Kuva: Jani Laukkanen

Ennalta ehkäisevän työn tärkeys korostuu erityisesti huumeiden käyttäjien terveydessä. Tartuntatautiriskit, erityisesti C-hepatiitti, ovat merkittävä yhteiskunnallinen huolenaihe. Huumeiden suonensisäisen käytön terveysneuvonnan avulla voimme jakaa tärkeää tietoa ammattilaisten, huumeiden käyttäjien ja huumekuntoutujien kesken sekä ohjata ihmisiä hoitoon. Tämä työ vähentää tartuntatautiriskiä ja pitkällä aikavälillä sen pitää auttaa pääsemään eroon C-hepatiitista kokonaan vuoteen 2030 mennessä.   

Avainasemassa on turvallisen tilan luominen keskustelulle. Huumeiden käyttötilanteet ovat moninaisia, ja niiden ymmärtäminen edellyttää avointa vuoropuhelua. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on kuunneltava huumeita käyttäviä ja riippuvuussairauksista kuntoutuvia ihmisiä, ymmärrettävä heidän tarpeitaan ja haasteitaan sekä tarjottava tukea ilman leimaamista, tuomitsemista tai syrjintää. Jokainen ansaitsee mahdollisuuden terveydenhoitoon ja hyvään elämään riippumatta sairauksistaan tai elämäntilanteestaan. Tärkeää on myös kehittää ruiskujen ja neulojen kierrätysjärjestelmiä, jotka ovat olennainen osa terveysneuvontaa ja ennalta ehkäisevää työtä. 

Huumeiden suonensisäisen käytön terveysneuvonta ei ole pelkästään käyttäjien auttamista, vaan se on myös vastuunkantoa yhteiskunnan terveydestä ja hyvinvoinnista. Työ vaatii erityisosaamista niin hoitajilta kuin sosiaalialan ammattilaisiltakin, koska asiakkaiden pulmat ovat poikkeuksellisen monisyisiä ja monimutkaisia. Yhteistyö eri toimijoiden, kuten terveydenhuollon ammattilaisten, sosiaalisten järjestöjen ja käyttäjien välillä, on keskeistä onnistumiselle. Tavoitteena on luoda ympäristö, jossa jokainen saa mahdollisuuden terveempään tulevaisuuteen, ja jossa huumeiden käytön haittoja voidaan vähentää merkittävästi. 

Huumeiden suonensisäisen käytön terveys- ja sosiaalineuvonnan kehittäminen yhdessä on askel kohti yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Näin voimme tarjota huumeita käyttäville ihmisille turvallisemman tulevaisuuden ja vähentää samalla yhteiskunnallisia haittoja. On aika kääntää katseet kohti ratkaisuja, joissa jokaisen ääni kuuluu ja jokaisen terveys on arvokas. Yksi paikka toimia näin on Irti Huumeista ry:n ja useiden yhteistyökumppaneiden järjestämät Terveysneuvontapäivät. 

Tule mukaan kehittämään huumetyötä ja sosiaali- ja terveysneuvontaa Helsinkiin! 

Ilmoittaudu nyt:  

Terveysneuvontapäivät · Irti Huumeista ry 

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu