Tarvitaan erikoissosiaalityötä!

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia terveydenhuoltopalveluja, kuten ennaltaehkäisyä, tutkimuksia, hoitoja, ensihoitoa, päivystystoimintaa ja lääkinnällistä kuntoutusta. Suomessa erikoissairaanhoidon palvelu on pääosin yhteiskunnan maksamaa.

Tällä hetkellä resurssipula uhkaa  Suomen terveydenhuoltoa, mutta kansainvälisillä mittareilla mitattuna Suomen terveydenhuolto on ollut jokseenkin toimivaa 

Väestön terveyttä eniten uhkaavat tekijät ovat kuitenkin ylipaino, unettomuus sekä alkoholin ja muiden päihteiden käyttö. Näihin ongelmiin on tartuttava aivan uudenlaisin keinon. Kun ihminen tarvitsee tukea, sitä tulee antaa moniammatillisesti yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. 

Tarvittaisiin siis myös erikoissosiaalityötä. Sosiaalityön ammattilaiset voisivat toimia yhdessä lääketieteellisen ammattilaisen kanssa, jotta saataisiin kokonaisvaltainen kuva ihmisen tilanteesta ja niistä palveluista, joita hän tarvitsee. Ei voi olla niin, että lastensuojelun vastaanotolla vanhemmalta kysytään arviota lapsen toipumisesta. Tai niin, että erikoissairaanhoidon osastolla ei oteta kantaa ja käynnistetä toimia ihmisen akuutteihin ja monimutkaisiin sosiaaliturvakuvioihin samalla pieteetillä kuin hoidollisiin toimiin. Esimerkiksi amputaation jälkeen on kohtuutonta, mikäli ihminen poistuu hoidon piiristä kadulle asunnottomaksi.  

Ajattelen, että erityisen vaativassa tilanteessa hoitoa ja tukirakenteita arvioitaessa paikalla pitää olla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet vaativaan ja monimutkaiseen ihmisen tai perheen elämäntilanteeseen. Erityisesti päihderiippuvuutta sairastaville ihmisille tästä voisi olla hyötyä, sillä pelkästä lääketieteellisestä avusta on harvoin kokonaisvaltaista apua. Yksilön ongelmia tulee tarkastella entistä kokonaisvaltaisemmin, jos haluamme vähentää päihdehaittoja ja ehkäistä ongelmia.  

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu