Vaikeneminen ei ole kultaa – Sananvapauden rinnalla on vastuu

Minulta on usein kysytty, miksi en tuomitse ihmisiä. Miksi olen valmis keskustelemaan huumeista erilaisissa tilanteissa? Ymmärränkö, että huumeiden käyttäjiä ja rikollisia pitäisi paheksua? Miksi pitää antaa ääni myös rikollisille? Monesti pohdin, millaista keskustelukulttuuria haluamme ylläpitää ja mikä on huumekeskustelun yhteiskunnallinen tavoite.

Median vastuu yhteiskunnassa on suuri. Suomessa meillä on Julkisen sanan neuvosto, joka linjaa hyvää journalistista tapaa. Pohja-ajatuksena on, että sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Sen rinnalla on myös median vastuu. Vastuuseen liittyen neuvosto on julkaissut Journalistin ohjeet alan itsesääntelyksi ja se ottaa käsittelyyn kantelut, joissa epäillään loukatun hyvää journalistista tapaa.

Valemediat ja ne mediat, jotka eivät sitoudu journalistisiin ohjeisiin, ovat yhteiskuntamme haaste. Esimerkiksi Suomen Uutiset julkaisi 20. helmikuuta ja taas 28. elokuuta virheellistä tietoa päihdejärjestöjen työstä, mukaan lukien Irti Huumeista ry nimeltä mainiten. Lehden mukaan päihdejärjestöt ajavat huumeiden käytön vapauttamista.
Ehkäisevän päihdetyön EPT- verkosto lähetti helmikuussa lehteen vastineen. Irti Huumeista ry lähetti lehteen vastineen elokuussa julkaistuun juttuun (Irti Huumeista -Facebook 31.8.). Lehti ei ole julkaissut vastineita. Koska lehti ei ole ilmoittanut noudattavansa journalistisia periaatteita, JSN ei voi velvoittaa sitä vastineiden julkaisemiseen.

Kysyn, miksi virheitä ei oikaistu. Miksi lyödään sanoilla ja kritisoidaan perusteettomasti? Miksi ei edes yritetä pohjata kirjoituksia tietoon? Irti Huumeista ry:n yksi keskeisistä tehtävistä on käydä huumekeskustelua. Tärkein tehtävämme on tukea huumeiden käyttäjiä, toipujia ja heidän läheisiään toipumisensa edistämiseksi sekä ehkäistä huumeiden käyttöä. Tämä tarkoittaa ihmisten tukemista raskaassa elämänvaiheessa, heidän ohjaamistaan julkisten palvelujen piiriin, toimintaa julkisten palveluiden jälkitukena ja pitkäjänteistä toimintaa, että näitä ryhmiä kohdeltaisiin tasavertaisesti muiden julkista apua ja tukea tarvitsevien kanssa. Yhdistys ylläpitää Irti Huumeista -puhelinta, -chattiä ja läheisryhmiä sekä tukihenkilötoimintaa. Koulutamme, tiedotamme ja vaikutamme. Toimimme, jotta ihmiset pysyisivät kiinni elämässä ja irti huumeista.

Tähän työhön on sitoutunut työntekijöittemme rinnalla yli 100 koulutettua vapaaehtoistoimijaa ympäri Suomen. Heidän työlleen on syytä antaa arvo yhteiskunnallisesti niin mediassa, yhdistyksessämme kuin muutenkin. He ovat huumetyön sydän.

Vastuullisuus tiedonvälityksessä kertoo kansalaisten arvostamisesta. Tutkitun ja perustellun tiedon jakaminen osoittaa, että kansalaisiin ja heidän arvostelukykyynsä luotetaan. Vaikeistakin asioista, kuten huumeista ja huumemaailman ilmiöistä, voi ja pitää välittää asiallista tietoa. Esimerkiksi oikeus- ja rikostoimittaja Vera Miettinen on haastatellut ex-jengipomo Keijo Vilhusta . Asiallisen tiedon välittäminen onnistuu jopa fiktion keinoin. Entinen huumepoliisi Kalevi Puonti on kirjoittanut osittain fiktiivisen romaanin Manni.
Oleellista on, että edustettuina ovat erilaiset näkökulmat. Huumekysymyksestä puhuttaessa on muistettava, että huumeet aiheuttavat suruja ja murheita enenevissä määrin niin käyttäjälle itselleen kuin hänen läheisilleen. Huumeilmiön vuoksi kärsivien ihmisten surua ja murhetta lisää väärän tiedon välittäminen ja kertominen totena.

Huumemaailmaan kuuluvat rikollisuus, väkivalta, alistaminen, syrjintä ja monet muut ihmisoikeusrikkomukset. Yhteiskunnan tasolla huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä ihmisoikeuksien turvaaminen vaatii työtä. On kyse hoitoon pääsystä, asumisesta, syrjimättömyydestä sekä monista muista perusoikeuksista, jotka kuuluvat jokaiselle suomalaiselle. Tämän näkökulman toivoisin nousevan vahvemmin mediaan väärien tietojen sijaan ja menestyneen oloisten ihmisten huumeiden käytön rinnalle.

Keskustelua pitää käydä. Odotan argumentteja, jotka pohjautuvat tosiasioihin. Siihen pyrimme myös me. Vaikeista asioista pitää uskaltaa puhua. Vaikeneminen ei ole kultaa.

 

#faktat #huumeet #huumerikollisuus #päihdepalvelut #STEA #onneksionjoku #myösläheiset #kiinnielämässä #eptverkosto

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu