Vetoan vihreisiin: Kansanterveys keskiöön! 

Suomessa voimavaroja tarvitaan mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Tässä päihdesairauksien ja itsemurhien ”luvatussa maassa” ei tarvita kannabiksen käytön dekriminalisointia eikä laillistamista. Lääkekannabis on asia erikseen. 

Vihreät nuoret esittää yhdessä Brysselin Vihreiden kanssa Vihreiden puoluekokoukselle, että kannabiksen hallussapito, käyttö ja myynti valvotuissa ja luvanvaraisissa liikkeissä tulee sallia. Toivon, että 19.-20. syyskuuta etäkokouksena pidettävä Vihreiden puoluekokous harkitsee tarkoin, mitkä olisivat esitykset seuraamukset. 

Yhtenä perusteena Vihreät nuoret pitävät verojen kertymistä valtiolle. Minusta ei voi ajatella, että valtion pitää ottaa riskiä kansanterveyden kustannuksella kerätäkseen verotuottoja. 

Suureksi haitaksi Vihreät nuoret näkee kieltolain. Itse näen suurimpana haittana mielenterveyssairaudet. Jotkut yrittävät hoitaa sairauttaan kannabiksella. Toisaalta kannabiksen käyttö aiheuttaa monella mielensairauksien puhkeamisen. Päihdetutkimuksen mukaan noin 700000 suomalaista on kokeillut kannabista. Vuoden aikana kannabista käyttää noin 200000 ja kuukauden aikana noin 60000 suomalaista. Päivittäiskäyttäjiä on noin 6000–8000. Kannabista käyttävät eniten 25–34-vuotiaat. THL:n mukaan kannabis aiheuttaa lähinnä psyykkistä riippuvuutta. Runsas kannabiksen käyttö altistaa ahdistus- ja masennushäiriöiden kehittymiselle. Kannabis lisää skitsofreniaan sairastumisen riskin aikuisiässä noin kaksinkertaiseksi, eli prosentin sairastumisriski kohoaa kahteen prosenttiin. Skitsofreniaan sairastumisen riski on sitä suurempi, mitä nuorempana käyttö on alkanut ja mitä runsaampaa se on ollut. 

Mielenterveyden riskien lisäksi kannabiksen käyttö aiheuttaa myös fyysisiä sairausriskejä. Yleensä kannabista käytetään polttamalla, ja tuolloin keuhkosairausriskit ovat samankaltaiset kuin tupakassakin. Kysyn, että millaisella logiikalla Vihreät haluavat hoitaa Suomen päihdepolitiikkaa? Pitäisikö tupakkalinjauksissa palata 1980luvulle? 

OECD-raportin 2018 mukaan Suomessa mielenterveyshäiriöiden kustannukset ovat noin 11 miljardia euroa vuodessa, joka vastaa noin kuudesosaa valtion vuosittaisista menoista. Vain puolet mielenterveyssairaista saa tarvitsemaansa hoitoa, mikä näkyy myös kasvaneissa työkyvyttömyyseläkkeissä. Yli puolet uusista työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyssyistä. Huumeiden käyttö ja mielenterveyshaasteet nivoutuvat usein yhteen. Monet huumeriippuvaiset kärsivät sekä mielenterveys– että päihdesairauksista. 

Pitää muistaa, että Suomessa on tyypillistä päihteiden sekakäyttö, esimerkiksi kannabista käytetään yhdessä esimerkiksi alkoholin kanssa. Huumeiden vuoksi päihdehoitoon hakeutuvista asiakkaista 50-60 %:lla yhtenä tai ainoana syynä on kannabis. Psykiatrisissa hoidoissa useilla psykoosiin sairastuneilla on taustalla myös kannabiksen käyttöä. Tutkittua tietoa kannabiksen ja muiden huumeiden vaikutuksista vakaviin mielenterveyden häiriöihin sekä itsemurhiin tarvitaan lisää. 

Hallitus julkaisi helmikuussa kansallisen mielenterveysstrategian tuleville vuosille. Nyt ei ole syytä ajaa tätä karille muuttamalla huumeympäristöä sallimalla kannabiksen käyttö. Mielenterveyden hoito ja itsemurhien ehkäisy vaativat lisää panostuksia matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin.  

Kansanterveyden turvaamisen tulee mielestäni olla päättäjien lähtökohta huumepolitiikan kehittämisessä. Huumeiden käyttö ja riippuvuussairauden puhkeaminen heijastuvat aina myös lähipiiriin. 11 miljardin lasku yhteiskunnalle ja yksittäisille kansalaisille on aivan liian suuri. Jokainen terveenä pysyvä ja mielenterveyden- ja päihdesairauksiin ajoissa apua saava pudottaa noita kustannuksia merkittävästi. Vetoan Vihreisiin: nostakaa kansanterveys keskiöön! 

 

#vihreät #puoluekokous #kannabis #THL #päihdepalvelut #mielenterveys #huumekuolemat #onneksionjoku #kiinnielämässä 

 

LUKUVINKIT: 

Vihreät nuoret, esitys

THL: Päihdetutkimus 

THL: Kannabis ja terveys  

Kansallinen mielenterveysstrategia 

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu