Kirje valtakunnansyyttäjälle, nro 2

Arvoisa valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen

 

Viittaan Avoimeen Kirjeeseeni Teille 22.11.2019, sekä sen saamaan laajaan kiinnostukseen ja palautteeseen kansalaisten suunnalta.

Kuten ammattitaustanne huomioiden voi olettaa, Teidän tulee ymmärtää ettei Teillä ole mitään mahdollisuuksia edistää ja jatkaa aloittamaanne agendaa., Räsänen & Raamattu. Te ette nauti tehtävässä tarvittavaa luottamusta, uskottavuutenne on romahtanut. Argumentteja.

Jääviyskysymys?

Kertausta Teille tutuista seikoista.

  • Jos virkamiehen menettelyä kohtaan syntyy perusteltu epäilys koskien jääviysasiaa, on hyvin matala kynnys siinä, että asia antaa aihetta toimenpiteille.
  • Jos virkamies osoittaa lainvastaisuutta, puolueellisuutta, tai rikkoo yhdenvertaiseen oikeussuojaan liittyviä säännöksiä, asia on vakava.
  • Erityisesti jääviysasioissa kyseeseen nousevat nämä:
  • – virkamiehen lähipiiri tai läheispiiri, sen kytkennät ja taustavaikutus?
  • Taikka muut kytkennät politiikassa, taloussuhteissa, aatesuhteissa. Miten nämä vaikuttavat ja näkyvät virkamiehen linjauksissa ja menettelyissä?
  • Yleinen käytäntö on, että jos virkamiehen kohdalla nousee pienikin epäilys, on hänen jäävättävä itsensä. Teidän tausta-asioissanne jääviydelle on kiistattomat seikat.

Jääviyskehotus, määräaika 6.12.2019

Raija Toiviainen. Olkaa hyvä ja jäävätkää itsenne aloittamassanne hankkeessa Räsänen & Raamattu, määräaikaan mennessä. Ellette  tahdo toimia vapaaehtoisesti, asia antaa aihetta lainmukaisille jatkotoimille, kaikkine seuraamuksineen, myös jääviysasian tutkinnalle..

Moitteet virkavirheistä

Kuten jo aiemmassa Avoimessa Kirjeessäni totesin, mediajulksiesti näkyvä puolueellisuutenne oli ja on räikeä. Tämä kaipaa lisätäsmennystä.

Kuten kaikki tietävät, Te itse nostitte Räsästä koskevat seikat julkisuuteen. Tällä julkisuusvalinnalla nostittei oikeusasian yhden osapuolen, Räsäen julkiseen katseluun.

Häntä alettiin leimata välittömästi jopa ”rikolliseksi”.

Eli, sitä mitä Te viskaalina suitsutitte edellä, sitä nettiväki jatkoi perässä! On näyttö siitä, että käynnistitte ”kiihotuksen” sekä Räsästä, että kansanryhmää (kristityt) vastaan.

Ineternetin palstoilla on julistettu jopa kuolemaa Räsäselle ja hänet on leimattu ”rikolliseksi”, vaikka asian käsittelyssä on ollut vain Teidän (laittomat) retoriset seikat.

Nyt erittäin vakavaan virkavirheeseenne!

Kuten ammattilaisena tiedätte, oikeusprosessit ovat pääsääntöisesti julkisia. Tuomioistuin voi perustelluista syistä määrätä oikeuskäsittelyn salaiseksi. Nyt vakavaan virheeseenne.

A) Te siis nostitte mediajulkisuuteen Päivi Räsäsen. Mutta?

B) Salasitte, piilottelitte ja edelleen piilottelette sitä ”tahoa”, joka Räsästä syytteeseen vaati.

Olette antanut mediajulkisen näytön ja todisteen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin rikkomisesta!

Syytetyn nostitte median räävittäväksi, kansalaisten vihaviestien objektiksi. Mutta tänäkin päivänä salaatte sitä toista jutun asianosaista: ilmiantajaa! Näin räikeään oikeussuojan rikkomiseen ei uskoisi valtakunnansyyttäjän eksyvän? Te ette ole tehtäviänne vaatimalla tasolla!

Kun joku nostetaan (ennakoivasti) rikosepäillyksi, on saman julkisuussäädöksen mukaan tuotava esille se ”taho” joka Räsästä rikostuomioon on vaatinut. He ovat saman julkisuuteen nostetun jutun asianosaiset, ja heitä on kohdeltava samalla tavalla.

Toimenpidevaatimus

Olkaa hyvä, ja antakaa samalla mediajulkisella tasolla tieto siitä ”tahosta” joka toimi ”salaisena syyttäjänä”? Sellaiset viidakkolakeja käyttävät, jotka ampuvat pimeästä, mutta salaavat itsensä – eivät tule kysymykseen tässä yhteydessä. Julkisen jutun asianosaiset ovat julkisia.

Mikään yleinen kansallinen etu ei vaadi salattavaksi Räsäsen ”salasyyttäjää”. Kansalaisilla on oikeus avoimeen tietoon.

Mikäli joku relevantti yksityinen seikka vaatisi, että salasitte ja salaatte tämän ilmiantajan – teidän tulee toimittaa asianosaistason kirjallinen tieto siitä omaan virastonne. Jos kysesssä on oikeustoimikelvoton, syyntakeeton taho, tarvitaan kahden lääkärin lausunto asiassa. Nämä asiakirjat tulee olla virastossanne saatavilla, nähtävillä medioille.

Lopuksi

Kun julkistatte tämän ”salasyyttäjän, voitte samalla ilmoittaa jääviysasian, esteellisyyteenne.

Samalla voitte mediajulkisesti ilmoittaa, että vetäydytte asian Räsänen & Raamattu käsittelystä.

Teidän on mahdotonta sitä jatkaa. Se tuottaisi häpeää suomalaiselle oikeusjärjestelmällemme!

Jatkossa teette viisaasti, kun ette ryhdy syyttäjäksi missään asioissa, joissa asianosaisina on kristittyjä, seksuaalisiin suuntauksiin liittyviä taustavaikutuksia, Raamatun Sanaan liittyviä seikkoja.

Lainmukainen kirkolliskokous on se elin, joka on vastuussa suomalaisista Raamatun käännöksistä.

Valtakunnansyyttäjä, taikka oikeuslaitos yleensä – ei voi ryhtyä profaaniksi raamatun-uudistus-komppaniaksi.. .

Toivon Teille kaikissa muissa työtehtävissänne parhainta jatkoa ja osaamisen lisääntymistä!

Kukaan ei ole täydellinen, eivätkä monimutkaiset oikeusasiat ratkea pikaisilla toimilla!

 

Ystävällisin terveisin

Maijaliisa Hiekkanen

 

 

 

mlhie2

* Kirjoittaja on eläkkeellä oleva hoitaja, musiikkiterapeutti, laulaja, vapaa kirjoittaja; kirjailija. * Aatteellisesti, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. * Vakiintunut kiusaamisen vastustaja, ihmisoikeuksien perääjä. *Aktiivinen toimija (eläkkeelläkin). * Selviytymisen seminaarista selvinnyt, koetusten koulussa opiskellut, iloisesti kiinni "elämän pannukakun reunassa"! MOTTO: "Linnut voivat laulaa silloinkin kun oksa katkeaa, koska ne tietävät että niillä on siivet". Minut löytää mm. kotisivulta <a href="http://www.elamanlaulu.com" title="http://www.elamanlaulu.com">http://www.elamanlaulu.com</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu