Mistä tietää johtavansa asiantuntijoita?

Mistä tietää johtavansa asiantuntijoita? Tätä kysymystä jäin pohtimaan kohdatessani LinkedIn:ssä alustuksen, joka alkaa: ”Usein kuulee sanottavan, että asiantuntijoiden johtaminen on vaikeaa.”

Usein kuulee myös sanottavan, että opettajien johtaminen se vasta vaikeaa onkin. Onko näin siksi, ettei rehtori osaa johtaa asiantuntijoita vai siksi, etteivät opettajat käyttäydy asiantuntijan tavoin? Uskon, että molemmat kysymykset osoittavat oikeaan.

Näin väitän olevan erityisesti formatiivisen arvioinnin jalkauttamisen osalta. Formatiivisesta arvioinnista tekee rehtorin kannalta hankalasti johdettavan se, ettei sitä voida lähestyä yhtenä totuutena, ikään kuin matemaattisena kaavana, joka tuottaa arvosanan. Toisin kuin summatiivinen arviointi, joka voidaan tuoda minkä tahansa oppimistapahtuman päälle ja aina toimii, formatiivinen arviointi ei ole tällainen. Formatiivinen arviointi pitää tuoda oppimistapahtuman sisään. Formatiivisen arvioinnin jalkauttamisessa on pohjimmiltaan kyse siitä, että jokaisesta opettajasta on tultava itseohjautuva arvioinnin kehittäjä.

Jotta opettajasta tulisi itseohjautuva arvioinnin kehittäjä, kolmen psykologisen perustarpeen on toteuduttava: tarve autonomisuudesta, tarve kompetenssista ja tarve yhteenkuuluvuudesta. Autonomia tarkoittaa opettajan oikeutta toimia asiantuntijan tavoin. Tähän erityisesti kuuluu vapaus valita itse käyttämänsä toimintatavat sekä kyky kantaa vastuu tekemistään valinnoista. Toisin kuin usein ajatellaan opettajan autonomia ei ole kontekstivapaa yksilön ominaisuus, vaan siihen liittyy oleellisesti kyky toimia osana yhteisöä ja olla yhteisön kannalta tuottoisa. Kompetenssi tarkoittaa opettajan osaamisen ja onnistumisen kokemuksia sekä kyvykkyyttä kehittyä ja selvitä haasteista. Yhteenkuuluvuus tarkoittaa turvallisuudentunnetta työyhteisössä, vuoropuhelua ja yhteisöllisyyden kautta koettua solidaarisuutta. Hyvä rehtori ei yksinkertaisesti anna opettajien tehdä töitänsä rauhassa, koska hän on itse vastuussa yhteisön, asiantuntijoiden verkoston, rakentamisesta. 

Asiantuntijat osaavat sanoa tarvittaessa myös ei ja vaativat esimieheltään paljon, koska he itseohjautuvat.

mrstoivola

Marika on vuoden 2019 matemaattisten aineiden opettaja -kunniamaininnan saanut neljän kouluikäisen lapsen äiti, joka tekee väitöstutkimusta opettajan toimijuudesta käänteisessä oppimisessa (<a href="http://www.flippedlearning.fi" title="http://www.flippedlearning.fi">http://www.flippedlearning.fi</a>). Hänen intohimonaan on niin oppilaiden kun opettajien tasapäistämisen lopettaminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu