Älä pärjää yksin

Tämä blogipostaus on osoitettu esikoiselleni, jonka aloittaa tänä syksynä yliopisto-opinnot. Ohjeeni opintaipaleellesi on kiteytettävissä yhteen lauseeseen: Älä pärjää yksin.

Jos et näe opiskelutovereita merkitykselliseksi omalle oppimisellesi, jää sinulta jotain hyvin oleellista akateemisesta maailmasta ymmärtämättä ja tieteellinen ajattelu kehittymättä. Vaikka tieteellisen ajattelun taitojen kehittyminen on akateemisen koulutuksen ydintehtävä, yliopistosta voi valmistua ilman kyseistä kyvykkyyttä. Toisin kuin arkiajattelussa, joka on henkilökohtaisten kokemusten ohjaamaa ja perustuu intuitiiviseen ja tilannekohtaiseen päätöksentekoon, tieteellisessä ajattelussa on kyse rationaalista, systemaattista ja analyyttista tavasta ajatella. Siinä ei ole kyse mielipiteistäsi, vaan kyvystäsi kyseenalaistaa ja haastaa omia näkemyksiäsi ja uskomuksiasi. Tieteellisen ajattelun kehittymiseen oleellisesti liittyy epäonnistumisen sietämiseen. Jos et epäonnistu missään etkä tarvitse apua missään, olet osaamassa etkä oppimassa ja siten oletettavasti väärässä paikassa.

Todennäköisesti useampi opettajistasi tulee käyttämään opetusvideoita. Videoissa ei ole kyse pelkästään tiedon siirtämisestä ja opittavan aiheen hallinnasta, vaan oppimisesta yleensä. Videoilla tuetaan oppimisen yksilöllistämistä, itseohjautuvuuteen kasvamista sekä oppimiseen sitouttamista. Sitouttamisessa ei ole yksistään kyse siitä, että sinä sitoutuisit opettajan opetukseen, vaan myös siitä, että opettaja sitoutuisi sinun oppimiseesi. Videoilla opettaja vapauttaa työaikaansa tiedon siirtämisestä sinun oppimisesi ohjaamiseen. Muista, ettei opettaja kuitenkaan ole ajatusten lukija. Hän ei voi tietää oppimisesi ongelmista, jos et kerro niistä. On sinusta kiinni, minkälaista osaamista opetusvideot tuottavat. Älä katso niitä ennen kuin olet yrittänyt itse ymmärtää, mitä pitäisi oppia. Kun teet virheitä ja käytät videoita omien virheidesi tutkimiseen ja analysoimiseen, todennäköisesti myös tuotat uutta tietoa käytettäväksesi. Älä siis kopioi opetusvideoiden tarjoamaa tietoa, vaan jäljittele sitä. Kopioida voi hyvinkin tehokkaan oloisesti mitä tahansa ymmärtämättä mitään, mutta ei jäljitellä, koska jäljittely ei ole puhtaasti mekaanista toimintaa. Jäljittely edellyttää jonkinlaista ymmärrystä ratkaistavana olevan ongelman rakenteellisista suhteista ja omaa ajatteluasi. Sinä päätät, katsotko videoita hankkiaksesi perustietoja vai vahvistaaksesi ymmärrystä opittavasta aiheesta? Ensimmäisessä on kyse tiedon ymmärtämisestä, joka sekin toki on tuiki tarpeellista. Jälkimmäisessä on kyse konseptuaalisen tiedon rakentamisesta ja tiedon siirtämisestä eli siitä, mitä kykenet tarjolla olevalla tiedolla tekemään. Vaikka opettajien mallivastausten apinoiminen tuottaisikin hyväksyttyjä kurssiarvosanoja, pitkällä tähtäimellä et pelkästään tällaisella tiedolla tee juurikaan mitään, koska sen tuottama osaaminen ei ole siirrettävissä asiayhteydestä toiseen.

Älä huolestu, vaikka osa opetuksesta menisikin yli hilseen. Opettajan opetuksen ja sinun kehittymisesi suhde ei nimittäin ole lineaarinen. Se on hyvin monimutkainen. Opetuksella on oma aikajärjestyksensä ja logiikkansa, jota säätelevät opetusohjelma ja lukujärjestys. On virhe otaksua, että opetuksen ulkoiset järjestelyt osuisivat yksiin sinun sisäisten kehitysprosessiesi kanssa. Voi olla, että neljä ensimmäistä luentoa tuntuvat merkityksettömiltä, mutta viidennen luennon aikana tapahtuukin käänne ja sisäistät jotain todella olennaista. Voi myös olla, että se isompi käänne tapahtuu vasta muutaman opintovuoden jälkeen. Maltti on valttia ja voit lohduttautua sillä, että sinulla on ensin oltava jotain, jota tiedostaa ja kontrolloida, jotta voisit oppia tiedostamaan ja kontrolloimaan.

Tiedosta myös oma jaksamisesi. Parasta lääkettä jaksamisellesi ovat vieressäsi olevat muut. Anna heidän kannattaa sinua silloin, kun omat voimasi ehtyvät. Ole hyvä opiskelukaveri myös itsellesi ja anna sosioemotionaalisten taitojesi suojata sinua kouluhyvinvoinnin romahtamiselta. Välillä riittää vähempikin ja välillä on ihan ok ottaa helppoja opintopisteitä sieltä, mistä niitä on saatavissa. Tässä on yksi lista sellaisista.

Opi, elä, nauti ja biletä. Elät yhtä elämäsi antoisimmista ajanjaksoista.

+1
mrstoivola
Rauma

Marika on vuoden 2019 matemaattisten aineiden opettaja -kunniamaininnan saanut neljän kouluikäisen lapsen äiti, joka tekee väitöstutkimusta opettajan toimijuudesta käänteisessä oppimisessa (http://www.flippedlearning.fi). Hänen intohimonaan on niin oppilaiden kuin opettajien tasapäistämisen lopettaminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu