Kyllä, painotetut luokat tulisi poistaa

Helsingin kaupunki suunnittelee painotetun, luokkamuotoisen opetuksen alasajoa nykymuodossaan (Yle 16.2.). Monet vanhemmat tästä kimpaantuneina uhkaavat muutolla, jos Helsinki ajaa läpi koulushoppailua estävän suunnitelmansa (HS 16.2.). Omilla Facebook sivuillaan koulutussosiologian ja -politiikan emeritusprofessori Hannu Simola tuulettaa. Vuonna 2015 Simola kollegoineen julkaisi teoksen ”Lohkoutuva peruskoulu: perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka”. Teoksessa tutkimusperustaisesti haetaan vastauksia mm kysymyksiin: Miten uudet kouluvalintapolitiikat muovaavat koulujärjestelmäämme ja ajatusta kaikille yhteisestä peruskoulusta? Miten lapsiamme luokitellaan? Ohittavatko yksilöiden vapaudet yhteiset oikeudet? Teoksen julkaisemisen jälkeen Simola on jakanut tietoa ’erikoisluokkien’ vahingollisuudesta niin kaupunkien koulutoimille kuin puolueiden johtoelimille: ”Vastaus on ollut aina mykkä vaivautuneisuus: kyse kun on ollut meidän omista lapsistamme, jotka ovat erikoisluokilla!”

Erikoisluokkien olemassaoloa käsittelee myös Valtioneuvoston vuonna 2018 ilmestynyt julkaisu ”Tytöt ja pojat koulussa – Miten selättää poikien heikko suoriutuminen”. Julkaisussa todetaan, että Suomessa oppimistulosten eroja eivät selitä vain koulujen oppilaaksiottoalueiden väliset sosioekonomiset ja vanhempien koulutustasoon liittyvät erot vaan myös ja vahvemmin se, miten oppilaat jaetaan luokkiin koulujen sisällä. Nämä jaot nähdään epäsuotuisina erityisesti pojille. Samaisessa julkaisussa todetaan, kuinka kouluissamme eri luokkien välillä matemaattisten aineiden osaamiserot ovat jopa kolme kertaa isommat kuin Norjassa tai Ruotsissa. Miksi tästä ei puhuta PISA tuloksien uutisoinnin yhteydessä? Yksinkertaisesti siksi, että PISA:ssa tutkitaan oppimistuloksia koulutasolla ja tietoa eri luokkien välisestä osaamisesta ei ole saatavilla. PISA:n valossa koululaitoksemme näyttäytyy tasa-arvoisemmalta kuin se todellisuudessa on.

Kumpikaan näistä tutkimuksista ei kiistä niitä positiivisia vaikutuksia, mitä painotetuilla luokilla on siellä oleviin oppilaisiin. Erityisesti painotettujen luokkien positiiviset vaikutukset opintomenestykseen ja kouluviihtyvyyteen on useaan kertaan todistettu. Huomautan vielä lopuksi, että Helsingin kaupunki ei ehdota painotetun opetuksen lopettamista. Ehkä painotettua opetusta olisi syytä jopa lisätä ja samalla huolehtia siitä, että suomalaisessa koulussa jokaisella lapsella on oman intohimonsa sanelemana oikeus oppia enemmän.

mrstoivola
Rauma

Marika on vuoden 2019 matemaattisten aineiden opettaja -kunniamaininnan saanut neljän kouluikäisen lapsen äiti, joka tekee väitöstutkimusta opettajan toimijuudesta käänteisessä oppimisessa (http://www.flippedlearning.fi). Hänen intohimonaan on niin oppilaiden kuin opettajien tasapäistämisen lopettaminen.

Profiilikuva: Jussi Partanen/IS

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu