Vastuullinen opettajuus näyttäytyy nyt eri tavoin

Helsingin Sanomat uutisoi, kuinka suomalaisen opettajan taidot ovat näinä poikkeusviikkoina arvossaan. Nämä taidot saattavat näyttäytyä kotiin hyvin eri tavoin.

Annan kaksi kuvitteellista esimerkkiä etäopetuksesta. Opettaja A huolehtii siitä, että koulupäivät näyttäytyvät oppilaille tuttuina ja turvallisina. Lukujärjestyksestä pidetään kiinni ja etäyhteyden päässä tuttu opettaja pitää yhteisiä opetustuokioita. Kun oppilaat ovat omilla tunneillaan, saavat vanhemmatkin tehdä rauhassa etätöitään. Opettaja A on joutunut ottamaan viimeviikolla suuren harppauksen digitaidoistaan ja on syystäkin itsestään ylpeä. Kynnys digitaidoissa on ylitetty. Vielä toki pitäisi miettiä, miten arviointi hoidetaan. Sen aika ei kuitenkaan onneksi ole vielä. Kokeet on merkattu pidettäväksi vasta kahden viikon päästä.

Opettaja B:n oppilaat ovat tietoisia siitä, mitä tavoitteita heidän oppimiselleen on kevätkaudeksi asetettu ja millä kriteereillä näiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan. Näitä oppilaita on kasvatettu kohti itseohjautuvuutta, jossa keskeistä on kyky ottaa vastuuta oppimisesta ja oman oppimisen arvioinnista. Etäopetuksessa ollessaan he tekevät omat lukujärjestyksensä ja mitä todennäköisimmin sovittavat ne ainakin osin yhteen luokkatovereidensa kanssa. Oppilaat ottavat toisiinsa etäyhteyden, koska he tietävät yhdessä tekemisen arvon omalle oppimiselleen. He myös tietävät, ettei oppimismyönteistä yhteisöä rakenneta ilman jokaisen apua ja nyt tuohon yhteisöön kuuluu myös koti. Jos vanhemman etäkokous sen vaatii, on omat koulutyöt keskeytettävä ja autettava pikkusisarusten hoitamisessa. Oppilaat tietävät, milloin tulee ottaa yhteyttä opettajaan ja sen, että opettaja on koko ajan tietoinen heidän tekemisistään. Digi on valjastettu oppimisen näkyväksi tekemiseen, ei opettamisen näkyväksi tekemiseen. Opettajan tekemiä opetusvideoita voi toki tarvittaessa katsoa milloin haluaa ihan niin kuin ennenkin.

Sitten on tietysti vielä opettaja C. Hänen työnsä näyttäytyy kotiin lähinnä siltä, että kuka tahansa vanhempi kokee pystyvänsä samaan. Tässä vaihtoehdossa ei ole enää kyse vastuullisesta opettajuudesta.

Elämme monin tavoin haasteellista aikaa. Nyt tarvitaan ennen kaikkea inhimillisyyttä ja armollisuutta niin opettajia, oppilaita kuin vanhempiakin kohtaan. Opettajan tulee etäopetusta järjestäessään voida lähteä liikkeelle niistä normeista, jotka luokssa on ollut lähiopetuksessa. Jos oppilaan vahvaan autonomiaan perustuvia toimintatapoja yhtäkkiä ruvetaan soveltamaan luokassa A, ei lopputulos ole välttämättä ollenkaan se, mikä se on luokassa B. Vastaavasti, jos ylhäältäpäin määrättäisiin, että etäopetuksen tulee olla etäyhteyden päässä tapahtuvaa samanaikaista opettajajohtoista opetusta, kokisivat sekä luokan B opettaja että oppilaat tämän hyvin epäoikeudenmukaisena. Se ei tue heidän näkemystään oppimisesta ja tehokkaasta ajankäytöstä. Kun te vanhemmat vertailette lastenne etäopetuskäytänteitä, muistakaa, että kaikki ei aina ole ihan sitä, miltä äkkiseltään näyttää. Opettamisen ja oppimisen suhde on hyvin monimutkainen lähiopetuksessakin, saati nyt.

Viime vuosina itseohjautuvuuden tavoite on herättänyt raivokasta keskustelua ja sitä edistävät opettajat ovat saaneet paljon kuraa niskaansa. Toivoisin, että te vanhemmat, jotka näistä hedelmistä nyt saatte nauttia ja pääsette näkemään mitä se todella on, kun lapsi saa omistaa oman oppimisensa, ymmärrätte arvostaa sitä pitkäjänteistä työtä, jota opettajat ovat tämän eteen tehneet. Toivon myös, että media ymmärtää, ettei nyt kyvyttömästi itseohjautumaan jätetyt oppilaat ole osoitus opetussuunnitelman huonoudesta.

mrstoivola

Marika on vuoden 2019 matemaattisten aineiden opettaja -kunniamaininnan saanut neljän kouluikäisen lapsen äiti, joka tekee väitöstutkimusta opettajan toimijuudesta käänteisessä oppimisessa (<a href="http://www.flippedlearning.fi" title="http://www.flippedlearning.fi">http://www.flippedlearning.fi</a>). Hänen intohimonaan on niin oppilaiden kun opettajien tasapäistämisen lopettaminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu