Transnistrian-atakissa ainekset infra- ja ekokatastrofiin

Polemiikki Transnistrian ympärillä kiihtyy: Venäjän ulkoministeriö varoittaa Yhdysvaltoja, sen liittolaisia ja sen ”oppilasta” Ukrainaa siitä, että millainen toimi tahansa sikäläisiä Venäjän kansalaisia ja joukkoja vastaan poikii yhtämittaisen reaktion. Moldova ei ole havainnut invaasion tai muuta välitöntä uhkaa, ja kehottaa Kremliä pidättäytymään jännitystä kiristävistä ulostuloista. Transnistrian kysymyksen ratkeaminen ja venäläisjoukko-osaston (ynnä itärannan Moskovan-mielisten?) pako/muutto Moldovan kv. tunnustetulta maaperältä poistaisi valtiota vuodesta 1989 halvanneen konfliktin, mutta hinta taitaisi kohota aivan liian kalliiksi. Paitsi lukuisat fyysiset ja henkiset arvet, hyökkäys tuhoaisi maan- ja rautateitä, hävittäisi merkittävää teollisuutta ja sen raaka-aineketjut sekä lamauttaisi koko Moldovalle kriittisen energiantuotannon – joista kaikista koituisi myös ekokatastrofi.

 

Kuten alati (suunniteltavien) sotilastoimien yhteydessä, herrat hyörivät tiedustelutulosten ja kelmulla peitettyjen karttapohjien välillä. Samoin allekirjoittanut visualisoi Transnistrian strategista asemaa, ei vähiten siksi, että ilman sotiakin on tämä kolkka tuntemattomaksi jäänyt ympäri Eurooppaa. Lukuohjeena alkuun:

ukrainankullankeltaiset nuolet = mahdollisia invaasioreittejä, väyliä lähinnä raskaa(mma)lle kalustolle. Nuolet ovat suuntaa-antavia eikä kaikkia pidä ottaa edes suunniteltuina. Lähtöpisteinä niin ikään raskaan kaluston keskityksiin tarvittavat rautatieyhteydet.

oranssi = pääkaasuputket. Eteläinen on neuvostolaisen Sojuz-putken sivuhaara.

punainen = vuoden 1992 sodan kovimmat taistelut. Arvon lukija hoksaa, miksi juuri noissa kohdissa…

Testi

Mikäli tasavaltaa käsittelisi vanhahtavasti rintamalohkoina, pohjoisessa sijaitsisi Camencan lohko, koillisessa Rîbniţan, keskellä Dubăsarin ja etelässä Tiraspolin. Strategisen analyysin jätän lukijalle, alla olevin pohjahuomioin:

Camencan lohko

Camencan (Kamenka) kaupunki on yksi Dnestrin ylikulkuväylistä, silta rakennettu niinkin myöhään vuonna 1972. Säilyke- ja kevyen alkoholiteollisuuden keskittymä ympäröivine hedelmä-, vihannes- ja karjankasvatuksineen.

Camencan rajon (~piirikunta) on metsäisimpiä koko Transnistriassa, noin 17 % pinta-alasta. Tavanomaista mustaa multaa on 30 % maankuoresta.

Rîbniţan lohko

Rîbniţa on huomattava teollisuuskeskus Moldovan metallurginen tehdas ja Lafargen sementtikombinaatti vetureina, on myös nahka- ja jalkinetuotantoa. Rautatieyhteyttä ei ole vastarannan Rezinan kanssa, mutta maantie on liikennöitävä.

Cobasnan asevarikko sijaitsee kaupungista itään Ukrainan rajan tuntumassa. Vielä 2000-luvun alussa neuvostoaikaisia räjähteitä ja sotakalustoa hävitettiin tai pois siirrettiin, mutta jäljellä olevat 20 tuhatta tonnia muodostavat sodattakin ympäristö- ja turvallisuusriskin.

Dubăsarin lohko

Dubăsari (Dubossari) on kansainvälisen valtatien ja sen sillan sekä vesivoimalan sijaintipaikka. Vaatetuotanto on kaupungin erikoisuus, lisäksi alkoholi- ja juomateollisuutta, kasvin- ja karjankasvatusta.

Dubăsarin kaupunki kuuluu Transnistriaan, mutta sen lähikylät ovat Moldovan hallintovallassa. Laukaustenvaihtojen 1990–1991 sekä sodan 1992 syttymisen polttopiste.

Tiraspolin lohko

Pääkaupunki Tiraspol on koneteollisuuden, metallintyöstön, rakennusmateriaali- ja elintarviketuotannon keskus; arkituotteista tunnetuin Suomessa lienee KVINT eli Viini-ja konjakkitehtaan lippulaiva. Sojuz-kaasuputki haarautuu Tiraspolin itänurkalla ja läntinen osa jatkaa kaupungin läpi edelleen Benderiin ja Chişinăuhun.

Venäjän Asevoimien Operatiivisen Ryhmän (OGRF) komento- ja sijoituspaikka sijaitsee Tiraspolissa. Dnestrovskissa on venäläisen Inter RAO:n 2520 MW voimalaitos, joka vuoteen 2017 asti tuotti noin 80% Moldovan sähköstä.

Parahultaisesti arvioiden, Ukrainan-invaasio Camencan lohkolla ja piirikunnan eristäminen eivät osoittaudu olennaiseksi väitetyn tavoitteen kannalta eivätkä suuresti heikentäisi Transnistrian asemaa. Metsämaaston vaikutus raskaan kaluston käyttömahdollisuuksiin tulisi erikseen arvioida.

Cobasnan saartamista-kaappaamista voisi aprikoida pohjoisesta Slobidkasta Rîbniţaa kohti liikkuen sekä Nestoitasta Vărăncauhun edeten. Viimeksi mainitussa suunnassa tiestö tosin kapenee heti rajanylityksen jälkeen, ja kaasuputki jäisi taiston kentälle. Rîbniţan itsensä eristäminen kävisi suoraan Vărăncausta länteen M4-valtatielle jatkaen tai Chomasta Topalin kautta kohti samaa valtaväylää edeten; vaihtoehdot eivät sulje toisiaan pois.

Yllä mainitut blokadit estäisivät myös OGRF:n täydennykset tai avuksi tulon Dubăsariin. Tämä sikäli kuin Ukraina M21/E584-valtateitse pyrkisi ja kautt’ alavien viljelysmain vielä routakaudella ehtisi kaupungin haltuunottoon. Asutuksen koillispuolinen tiestö ei toisaalta suosi raskasta varustusta.

Hyökkäys hieman sisempänä sijaitsevaan Tiraspoliin niin koillisesta kuin kaakosta mitä todennäköisimmin ensimmäisenä hävittäisi kaasu- ja sähköinfrastruktuurin. Toisaalta Dnestrovskin voimalan kaappaaminen pohjoispuolitse Cuciurganista ja/tai Lymanskesta jokihaaran yli koukaten yhtä kaikki lamauttaisi puolustuskyvyn? Ikävä kyllä tämä pimentäisi samalla Moldovan; vastineeksi kaasutoimituksista Transnistriaan Chişinău vaihtoi tammikuussa Romanian markkinahinnasta Dnestrovskin huokeampaan sähköön – kausi kestää maaliskuuhun, ja sittenkö invaasion aika on?

 

Nico Lamminparras

Työtön työnhakija
Sivutoiminen ex-neuvostomaiden ja Balkanin-(sotilas)asiantuntija.

Runsas 13 vuotta sitten humpsahdin Moldovan-Transnistrian konfliktin tiimellykseen; siitä tulikin suvereeni bravuurini. Blogiin tuotan päivän- tai jopa tunnintasaisia analyysejä tutkimuskohteistani, jotta ne akateemisen artikkelin 6kk odottelun sijaan ovat heti hyödynnettävissä.

Puoluekanta: The Conservative Party (kyllä, 2019-)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu