Vuokrataan kaikki edulliset asunnot kiinalaisille!

Kauppalehdessä oli artikkeli jossa käsiteltiin rasimia, syrjintää.

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/vuokrataan-vain-suomen-kielta-puhuville-vuokranantaja-valitse-syrjimatta/5a24d286-cd6a-440d-a90a-5a70c1b058d9

Tuolla todetaan mm.

Rikoslaissa on säädetty syrjintärikoksesta seuraavaa

Syrjintä

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


Pitää huomata mielestäni, että syrjintää ei voi toteuttaa yksityishenkilönä siten, että se olisi rangaistavaa.

Tietääkseni jos yksityinen vuokraa asuntoa ilman, että taustalla on yhtiö, niin sitä ei pidetä elinkeinotoimintana tms.

joten yksityishenkilö saa vuokrata asunnon miellyttävälle vuokralaiselle ja olla vuokraamatta vaikka muun maalaiselle. Tuohon voi hyvänä syynä olla sekin, että ei löydy yhteistä kieltä sopimiseen. Onko se syrjintää muka?

NiemiMatti

Hiljattain tavallaan kotiin palannut maailmanmatkaaja, tai jotain sellaista.
Sähköposti: matti.niemi79@elisanet.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu