Turkistarhauksen eettisyys Suomessa

S-ryhmän päätös ja sen pyörtäminen on nostanut jälleen pinnalle keskustelun turkistarhauksen eettisyydestä. Tämä on hyvä asia, sillä keskustelu on laantunut eduskunnan hylättyä kansalaisaloitteen turkistarhauksen lopettamiseksi Suomessa. Ongelma ei kuitenkaan ole poistunut ja vaatii edelleen huomiota.

Eduskunnan hylätessä kesäkuussa 2013 historiallisen ensimmäisen kansalaisaloitteen suuri osa kansanedustajista totesi, että valvontaan ja olojen parantamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi he perustelivat hylkäystä valmisteilla olevalla uudella turkisasetuksella, joka tulee parantamaan eläinten oloja turkistarhoilla.

Mitä sitten oikeasti tapahtui valvonnan osalta?

Eviran tehtävänä on valvoa turkistarhoja. Seuraavana vuonna 2014 Evira teki historiallisen vähän otantaan perustuvia tarkastuksia eli kokonaiset 4 kpl. Turkistarhoja on Suomessa noin 1000, joten tarkastuksia tehtiin 0,04%:n turkistarhoista. Tämäkö oli sitä tehostettua valvontaa?

Eviran omissa tiedotteessa todetaan: "Turkiseläintiloja tarkastettiin vain 4, joista yhdellä (25 %) havaittiin puutteita. Laiminlyönti liittyi turkistarhan pakovarmuuteen. Edellisenä vuonna laiminlyöntejä oli 54 %:lla 24 tarkastetusta tilasta." Huomioitavaa on, että edellisen vuoden korkean laiminlyöntiprosentin jälkeen valvontakäyntejä vähennettiin radikaalisti, vaikka tuona vuona 2013 tehtiin jo vähiten tarkastuksia siihen mennessä. Oheisessa Eviran raportista otetusta taulukosta nähdään miten valvontakäyntien lukumäärä on laskenut 2000-luvulla.

Eläintensuojelujärjestöjen kritiikin jälkeen vuonna 2015 tehtiin pientä parannusta aiempaan. Eviran tietojen mukaan vuonna 2015 tehtiin seuraavaa: "Turkiseläintiloja tarkastettiin 24, joista yhdellätoista (48 %) havaittiin puutteita. Kolmen edellisen vuoden aikana laiminlyöntejä on esiintynyt 25 % -54 % tarkastetuista turkistiloista." Tuo alin 25% on muuten tuolta vuodelta 2014, jolloin tarkastettiin vain 4 tilaa, joten se ei ole näkemykseni mukaan tilastollisesti merkittävä. Käytännössä laiminlyöntiprosentti 2010-luvulla on lähellä 50 prosenttia. Lähellekään yhtä korkeaan laiminlyöntiprosenttiin eivät pääse mitkään muut tilalajit. Silti turkistarhauksen valvonta on suhteessa vähäisintä, miksi?

Vuoden 2015 Eläinten hyvinvoinnin valvonta -raportista selviää myös, että turkistiloille oli suunniteltu 49 tarkastuskäyntiä, joista toteutui vain 24. Toteumaprosentti suunnitelluista on 49%, mikä on ylivoimaisesti huonoin verrattuna muihin tilalajeihin (esim. Nauta 92%, Sika 91%, Lammas 81%).

Valvonnan kehityssuunta on siis todellakin päinvastainen. Koko 2010-luvulla noin tuhannesta turkistilasta alle 20% on joutunut tarkastuksen kohteeksi. Tämäkö on sitä parempaa valvontaa?

Mitä sitten tapahtui uudelle turkisasetukselle, joiden kansanedustajat kertoivat parantavan oloja?

11.9.2015 Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti turkisasetusta valmistelleelle työryhmälle, että viime keväänä valmiiksi saatua ja useita vuosia valmisteltua turkisasetusta ei anneta lainkaan. Turkisasetuksen valmistelua ei myöskään enää jatketa. Alun perin ministeriö lupasi antaa uuden asetuksen ennen kevään 2015 eduskuntavaaleja. Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti myös lakkauttavansa eläinsuojeluasiamiehen viran, joka perustettiin viime hallituskaudella.

Eli uutta turkisasetusta ei ole ollenkaan tulossa – eikä siten mitään parannusta oloihin. Päätöstä jättää turkisasetus uudistamatta perusteltiin hallitusohjelman kirjauksella, jonka mukaan hallituskaudella ei säädetä uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita. Eläinten oikeudet ja lupaukset poljettiin talouden alle.

Mitä parannuksia on sitten näköpiirissä tai tehty?

Oman näkemykseni mukaan ei mitään. Edellä kertomani asiat kuvaavat tapahtuneen negatiivisen kehityssuunnan ja ne on tarkistettavissa julkisista lähteistä. Itselläni ei ole tiedossa mitään parannusta, joka oikeuttaisi väittämään tilanteen parantuneen viime vuosina. Eläinten hyvinvoinnin puolesta on työtä jatkettava, jotta parannuksia saadaan aikaan tai mieluiten lopetetaan turkistarhaus Suomessa!

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu