Liiketoimintakieltojen valvonta surkeaa

Samaan aikaan kun kansalaisten valvontaa tehostetaan eri tavoin, niin liiketoimintakiellon toteutumista ei valvota juuri ollenkaan. 74% liiketoimintakieltoon määrätyistä henkilöistä jatkaa yrityksissä vastoin lakia.  Talouselämä kertoo:

" Maaliskuussa liiketoimintakiellossa oli Suomen Asiakastiedon rekisterin mukaan ennätykselliset 1 189 henkilöä.Kun henkilö määrätään liiketoimintakieltoon, hänen tulisi viipymättä irtisanoutua kaikista vastuuasemistaan yrityksissä. Näin ei kuitenkaan läheskään aina tapahdu. Asiakastiedon selvityksen mukaan 880 yrityksellä on liiketoimintakiellossa olevia henkilöitä esimerkiksi hallituksessa, yhtiömiehinä tai toimitusjohtajana."

Siis 74% rikkoo lakia ja jatkaa toimintaansa, eikä asialle vaikuteta olevan tekemässä mitään. Mitä merkitystä on lain määräämällä kiellolla mikäli sitä ei tarvitse noudattaa eikä enemmistö tuomituista niin tee?

Edellinen hallitus ei tälle puutteelle tehnyt mitään eikä nykyiselläkään vaikuta olevan tekeillä mitään sen suhteen – päinvastoin harmaan talouden valvonnan resursseja on merkittävästi vähennetty. On erikoista, että samaan aikaan kun etuuksien ja pienien rikkkeiden valvontaa tehostetaan voimakkaasti, niin tällaisille selkeille ja havaittaville lainvastaisuuksille ei tehdä mitään.

Liiketoimintakieltoon ei määrätä kevyin perustein ja se kestää lain mukaan kolmesta seitsemään vuotta, ja pituuden määrää tekojen vakavuuden perusteella käräjäoikeus. Liiketoimintakieltoon määrätyissä on suuri määrä esimerkiksi vakavia ympäristörikoksia tehneitä ja sitten konkursseissa merkittäviä rikoksia tehneitä.

Liiketoimintakieltoon voidaan määrätä henkilö:

"1) jos hän on konkurssiin johtaneessa liiketoiminnassa menetellyt törkeän sopimattomasti velkojia kohtaan tai siinä muulla tavoin törkeästi laiminlyönyt liiketoimintaan liittyvät velvollisuudet; taikka

2) jos hän on toistuvasti ollut 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla osallisena konkursseissa ja on niihin johtaneessa liiketoiminnassa laiminlyönyt liiketoimintaan liittyvät velvollisuudet sekä on siten osoittautunut ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan liiketoimintaa."

Laissa kerrotaan seuraavaa:

"16 § Rangaistussäännös

Joka tahallaan rikkoo liiketoimintakiellon tai väliaikaisen liiketoimintakiellon, on tuomittava liiketoimintakiellon rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta rikoksesta tuomitaan myös se, joka toimii toisen välikätenä liiketoimintakiellon tai väliaikaisen liiketoimintakiellon kiertämiseksi.

17 § Liiketoimintakiellon pidentäminen

Jos liiketoimintakieltoa rikotaan eikä rikkomista voida pitää vähäisenä, tuomioistuin voi syyttäjän vaatimuksesta pitentää kieltoa yhteensä enintään viidellä vuodella. Liiketoimintakiellon pitentämistä on vaadittava ennen kiellon päättymistä."

Tiedän esitetyn kritiikkiä siitä, ovatko kiellon kestot kohtuullisia ja se lienee mietittävä asia. Konkurssi itsessään ei ole rikos eikä siitä pidä rangaista, kiellot liittyvät epärehelliseen toimintaan niiden yhteydesssä.

Ei kuitenkaan pitäisi toimia niin, että lain toteutumista ei valvota eikä sen rikkomiseen puututa. Yleisen oikeuskäsityksen mukaan tämä on todella surkeasti toteutettua lainvalvontaa. Jotain tarttis tehdä.

 

NikoKaistakorpi

Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu