Yritysten ympäristölupien valvonta "omavalvontana" ei yksinkertaisesti toimi

Monet yritykset cleantech-alueella tarvitsevat toiminnalleen Aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan, jonka noudattamisen valvonta on ELY-keskusten vastuulla. Tämä valvonta perustuu kuitenkin pääosin ns omavalvontaan eli käytännössä tuo yritys valvoo itse itseään. Kuva siitä että ELY-keskus aktiivisesti suorittaisi tarkastuskäyntejä yms on täysi illuusio. Kuinka hyvin pukki kaalimaan vartijana sitten toimii? Kerron tässä lähiasukkaiden karuja kokemuksia yhdestä yrityksestä ja sitä valvovasta Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Asuinalueemme läheisyydessä toimii yritys, joka murskaa jätepuuta sekä vastaanottaa ja käsittelee rakennusjätettä sekä kaupan ja teollisuuden jätettä. Toimintaansa varten se tarvitsee ympäristöluvan, jotta haitalliset vaikutukset ympäristölle ja lähialueen asukkaille ehkäistään. Ympäristölupa on olemassa ja Uudenmaan ELY-keskuksen tulisi sen noudattamista valvoa.

Valvonta perustuu käytännössä lähes yksinomaan ns omavalvontaan, joka tarkoittaa sitä, että yritys valvoo itse itseään. Se raportoi käsitellyt jätteet yms ja tarkkailee toimintaansa itse. ELY-keskuksen tarkastaja käy tarkastuskäynnillä paikan päällä noin kerran kolmessa vuodessa. Jollakin voi olla kuvitelma, että valvova viranomainen saattaisi käydä vaikkapa yllätyskäynnillä katsomassa tilannetta, mutta se on harhakuvitelma. Tuo kerran kolmessa vuodessa tehtävä tarkastuskäynti ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen yritykselle. Se voi sitten pari viikkoa siivoilla aluetta ja korjata puutteita ennen tarkastuskäyntiä. Tarkastuskäynnillä sitten juodaan kaffet ja katsellaan, kun paikat ovat erinomaisessa kunnossa. Mitä veikkaatte, kuvaako tämä normaalia tilannetta alueella?

Haittavaikutuksien seuraamiseksi ja ehkäisemiseksi ympäristöluvassa vaaditaan kolme eri tutkimusta: kerran vuodessa tehtävä hulevesitutkimus sekä kerran kolmessa vuodessa tehtävät  pöly- ja melumittaukset. Nyt joillekin tulee kenties kuva, että valvova viranomainen käy satunnaisena päivänä tekemässä nämä tutkimukset yrityksen ennalta tietämättä. Ehei, yritys tilaa ne itse "riippumattomalta" konsulttiyritykseltä ja toimittaa tulokset ELY-keskukselle.

Hulevesien tutkimuksessa otetaan näytteet hulevesistä, jotka johdetaan isosta hulevesialtaasta erotuskaivon kautta suoraan maastoon. Vuonna 2014 pari viikkoa ennen mittausta yritys ruoppasi hulvesialtaan ja toimitti haisevan lietteen ja vedet jätteenkäsittelyyn (tämä pitääkin kerran vuodessa tehdä). Kuitenkin pian tämän jälkeen tehdystä mittauksesta saatiin hyvät haitta-aineiden raja-arvot alittava tutkimustulos, joka ei kuvaa normaalitilannetta. Jälleen on saatu vuodeksi lupa jatkaa kuten ennenkin. Asukkaat huomauttivat tästä tavasta Uudenmaan ELY-keskukselle – ei toimenpiteitä.

Melututkimuksessa tutkitaan kerran kolmessa vuodessa, ettei yritys aiheuta liikaa melua läheiselle asuinalueelle. Jälleen tutkimus tilataan yrityksen itsensä toimesta konsulttiyritykseltä. Yritys toteuttaa mittauksen valitsemanaan ajankohtana – yllättäen ajankohta on kesällä aikaan, jolloin välissä oleva suojametsä vehreimmillään vaimentaa eniten melua. Yritys tietää itse mittauspäivän ja vaikka ympäristöluvassa vaaditaan toiminnan olevan normaalia, niin heillä on mahdollisuus itse vaikuttaa meluun esimerkiksi käsittelemällä kuormia varovaisemmin jne.  Tulokset alittavat raja-arvot ja oikeutus toiminnalle on lunastettu seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Asukkaiden meluvalituksiin muina aikoina vastataan tällä välin kylmällä viittauksella tutkimustuloksiin. Asiasta on useasti huomautettu ELY-keskukselle – ei toimenpiteitä. Läheisen romuttamon melumittauksen muuten tekee konsultti, joka suunnitteli hallinto-oikeuden vaatiman massiivisen meluaidan melun vähentämiseksi. Eli hän käy mittauksillaan vahvistamassa suunnittelemansa ja yrityksen rakennuttaman meluaidan toimivan kuten pitää – kätevää.

Kolmantena tutkitaan pölyn leviämistä yrityksen alueelta lähiympäristöön, sillä toiminta aiheuttaa erityisesti puupölyä. Tutkimus suoritetaan kuukauden aikana, jolloin kerätään näytepisteistä sinne kertyvä pöly asuinalueen reunamilta. Jälleen tutkimus toteutetaan kesällä vehreimpään aikaan ja toiminnan ollessa lomien vuoksi vähäisintä. Välissä olevan suojametsä vehreimmillään estää tällöin pölyn leviämistä ja sattumalta käy vielä niin, että 21 päivänä on sadetta vähentäen pölyä. Raja-arvot alittuvat reilusti ja lupa kolmeksi vuodeksi on saatu. Asiasta huomautetaan valvovaa viranomaista – ei toimenpiteitä.

Mitä sitten tapahtuu, kun lähialueen asukkaat valittavat Uudenmaan ELY-keskukselle haitoista. Tarkastaja käy varmaan itse paikan päällä toteamassa tilanteen? Ei todellakaan – hän poistaa sähköpostista lähettäjän tiedot ja toimittaa sen yritykselle vastattavaksi. Yritys vastaa valituksiin ja tarkastaja toimittaa sen käytännössä sellaisenaan haitoista valittaneelle. Missään vaiheessa takapuoli ei nouse tuolista eikä paikan päällä käydä itse toteamassa mitään.

Valituksia häiriöistä ja haitoista on asukkaiden toimesta tehty kymmeniä 2010-luvulla. Kerran Uudenmaan ELY-keskuksen vastaava tarkastaja on käynyt niiden johdosta paikan päällä – tosin ei omasta aloitteesta vaan siksi, että erittäin pahojen hajuhaittojen vuoksi asukkaat ottivat yhteyttä poliisiin, joka järjesti viranomaisten yhteistapaamisen yrityksen alueella ja ongelma saatiin ratkaistua.

Asukkaiden kritisoidessa valvonnan riittämättömyyttä Ely-keskus kertoi valvonnan nykyisin perustuvan pääosin tähän omavalvontaan, ja että lähtökohtaisesti ELY-keskus uskoo yrityksen toimivan rehellisesti ellei toisin osoiteta. Toisin on osoitettu lukuisia kertoja, mutta se ei ole muuttanut tilannetta. Esimerkiksi alueelle on kertynyt suuri käsittelemätön jätekasa, joka on osittain väärällä alueella. Tällöin valumisvedet eivät ohjaudu enää hulevesialtaaseen vaan valuvat suoraan maastoon. Tämän me asukkaat osoitimme kuvien ja kuvausten avulla. ELY-keskus välitti valituksen yritykselle, joka vastasi hulevesien ohjautuvan hulevesialtaaseen – tämän ELY-keskus hyväksyi suoraan. Osoitimme, että ellei fysiikan lait ole kumottu ja vesi virtaa ylämäkeen, niin ne menevät maastoon eikä hulevesialtaaseen. Ei vastausta eikä toimenpiteitä.

Toisessa tapauksessa kevättalvella valitettiin roskaantumisesta laitosalueen ulkopuolisessa suojametsässä. ELY-keskus välitti valituksen yritykselle, josta vastattiin roskia koottavan viikottain kyseiseltä alueelta. Me alueen koiranulkoiluttajat voimme vannoa, että ko alueella ei oltu käyty ainakaan kuukauteen siivoamassa, ellei sitä sitten ole tehty ilmasta käsin. Hankeen jäisi nimittäin jäljet, jos näin olisi tehty. Lisäksi samoja roskia oli siellä viikkoja uusien seassa. Harhaanjohtavasta lausunnosta huomautettiin ELY-keskusta – ei vastausta eikä toimenpiteitä.

Edellä kuvattuja tapauksia on lukuisia vuosien varrella, mutta edelleen Uudenmaan ELY-keskus luottaa yrityksen lausuntoihin eikä asukkaiden – eikä mikään ole muuttunut. Me asukkaat olemme mielestämme useasti todistaneet, ettei osa vastineista pidä paikkaansa, mutta sillä ei ole mitään vaikutusta. Asiasta on oltu yhteydessä myös tarkastajien yksikön esimieheen, joka ei myöskään ole tehnyt asialle mitään. Ainoa keino vaikuttaa olevan valitus eduskunnan oikeusasiamiehelle mikäli haluamme saada muutosta aikaan. Tuntuu kuitenkin kovin ikävältä, että asukkaiden on terveellisen elinympäristönsä vuoksi käytävä tällaista taistelua.

Uudenmaan ELY-keskus vetoaa resurssien vähäisyyteen, joka varmaankin on ihan todellinen ongelma. Me haitoista kärsivät asukkaat emme sille voi mitään, jotenkin valvonta on saatava riittävälle tasolle. On kohtuutonta, että oikea valvonta tapahtuu lähinnä vaikutusalueen asukkaiden toimesta ja heidän pitää todistaa näkemyksensä todisteiden sekä lupaehtoviittausten kera, jotta edes mitään tapahtuu. Silloinkin valitukset siis vain toimitetaan yritykselle ja vastaukset tulevat lähes sellaisenaan ilman kriittistä arviointia takaisin.

Tämä ongelma on ollut olemassa ainakin koko 2010-luvun ajan ja varmaan aiemminkin. Tätä ei voi laittaa nykyhallituksen piikkiin – tosin sen toimet eivät tilannetta ole ainakaan parantaneet. Cleantechin kiertotaloudessa on paljon hyvää ja varmaan paljon mallikkaasti toimivia yrityksiä, mutta myös huonoja kokemuksia löytyy ainakin lähiseudultamme. Jotain pitäisi asialle tehdä, tämä lähes pelkästään konttorista suoritettu valvonta ei toimi!

 

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu