Destaclean Oy häpeäksi cleantechille

Vastikään Destamatic Oy:stä komeasti Destaclean Oy:ksi nimensä vaihtanut tuusulalainen kiertotalouden yritys rikkoo jatkuvasti ympäristölupansa määräyksiä eikä ota vastuuta aiheuttamistaan ympäristöhäiriöistä. Yritys markkinoi itseään ekologisena toimijana rakennusjätealan markkinamurroksen kärjessä sloganinaan Puhtaasti parempi tulevaisuus. Yritys sai viime vuonna Nuorkauppakamarin Tuottava idea -palkinnon  Destaclean Puukivellä seuraavin perusteluin: ”Kestävästä kehityksestä on tehty bisnestä. Positiivista on sekä kiertotalous että suomalaisen raaka-aineen uudelleenkäyttö."

Miten tämä puhdas tulevaisuus ja kestävä kehitys toimii käytännössä jäteaseman läheisyydessä asuvien Vantaan pientaloasukkaiden kannalta?

Destaclean Oy silloiselta nimeltään Destamatic Oy tuli vuonna 2001 Tuusulan Kelatien alueelle Pyöräkuja 6:en kunnan annettua sille luvan, tällöin kuntarajan toisella puolella 250-300 metrin päässä olevilta Vantaan pientaloasukkailta ei mielipidettä kyselty. Myöhemmin Tuusulan kunta räätälöi sille erillisen asemakaavamuutoksen vuonna 2006, jotta puunmurskaustoimintaa ja jätteen käsittelyä laajennetulla alueella voi tehdä. Koska välissä oli pieni tontin myyneen maanomistajan suojametsä, totesi Tuusulan kaavoitus ettei Vantaa ole rajanaapuri eikä sen mielipiteitä tarvitse ottaa huomioon. Tästä sitten alkoi asukkaiden nyt jo yli kymmenen vuotta kestänyt taistelu yrityksen aiheuttamia ympäristöhäiriöitä vastaan.

Destaclean Oy:n toiminta on koko tuon ajan aiheuttanut melu- ja pölyhaittoja sekä hulevesihaittoja ympäristölleen. Toimintansa kasvattamiseksi uutta ympäristölupaa hakiessaan yritys silti aina väittää, että se ei niitä aiheuta. Kuitenkin jokaisessa ympäristölupapäätöksessä se on määrätty tekemään parannuksia näiden haittojen ehkäisemiseksi – outoa eikö? Miten ympäristölupa yleensäkään annetaan yritykselle, joka johtaa jatkuvasti harhaan hakemuksissaan? Voiko niissä puhua paltturia ilman seuraamuksia?

Uudenmaan ELY-keskuksen tehtävä olisi valvoa ympäristöluvan noudattamista, mutta resurssien vähäisyyden vuoksi valvonta perustuu lähes pelästään ns omavalvontaan eli yritys valvoo itse itseään. Tarkastuskäyntejä tehdään noin kerran kolmessa vuodessa, jolloin ajankohdasta ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen. Tällöin yritys voi sitten rauhassa valmistautua tarkastukseen ja laittaa paikat kuntoon. ELY:llä olisi lain suoma mahdollisuus tehdä yllätyskäyntejä, mutta se ei niitä tee. Tuon välissä olevan kolmen vuoden aikana takapuoli ei nouse konttorin penkiltä, jotta käytäisiin katsomassa millaista toiminta normaalisti on. Ehkä sitä ei edes haluta nähdä? Valitettavasti me lähiseudun asukkaat koemme sen joka päivä ja normaali todellisuus ei vastaa tarkastuspäivänä nähtyä.

Viimeisen kolmen kuukauden kokemukset ja tuleva valitus eduskunnan oikeusasiamiehelle

Kokemuksistamme voisi kirjoittaa vähintään novellin, mutta kerron tässä nyt viimeisimmän osoituksen Destaclean Oy:n piittaamattomuudesta lähiseudun asukkaita kohtaan. Syksyllä 2016 Destaclean Oy:n tontille alkoi kertyä normaalia huomattavasti suuremmat määrät rakennusjätettä ja kaupan ja teollisuuden jätettä, lopulta sitä oli isona kasana 600 tonnia ylittäen ympäristöluvan salliman määrän 100 tonnilla. Omavalvonnan mukaisesti yrityksen pitäisi ilmoittaa poikkeuksellisista tilanteista valvovalle viranomaisille, näin ei olla tehty. Lopulta 23.11.2016 tein valituksen asiasta Uudenmaan ELY-keskukselle, joka ainoana toimenpiteenään välitti sen Destaclean Oy:lle vastattavaksi.  Vastaus oli täysin puutteellinen eikä ottanut kantaa suurimpaan osaan kysymyksistä, joten lähetin uuden kyselyn. Jälleen se välitettiin pelkästään yritykselle vastattavaksi.

Lopulta eri vaiheiden jälkeen minulle toimitettiin Destaclean Oy:n toimitusjohtajan allekirjoittama vastine esitettyyn valitukseen seuraavalla ELY:n valvojan saatteella: "Destaclean Oy on 29.11.2016 antamassaan selvityksessä kattavasti käsitellyt esiin nostamianne seikkoja.  Toiminnanharjoittajan antama selvitys 29.11.2016 on tämän viestin liitteenä." ja  "Tässä vaiheessa ELY-keskus ei ryhdy asiassa muihin valvontatoimenpiteisiin."

Katsoin Destaclean OY:n tekemän selvityksen ja huomasin sen sisältävän selkeitä virheitä sekä harhaanjohtavaa tietoa. Otetaan yksi esimerkki: osoitin valituksessa, että jätekasan päältä valuvat sulamisvedet eivät kaikki ohjaudu tontilla olevaan hulevesialtaaseen vaan suoraan maastoon. Tähän yritys vastasi pokkana: "Rakennusjätteiden vastaanotto- ja käsittelytoiminta sijaitsee samalla paikalla kuin aikaisemminkin melu- ja ympäristön roskaamista estävän maavallin läheisyydessä laitoksen rajojen sisäpuolella. Sade- ja sulamisvedet ohjautuvat hulevesialtaaseen." Ilmeisesti yritys luottaa siihen, että valvova viranomainen ei tule koskaan paikalle tarkastamaan asiaa – ja eihän se tule.

Kuten sanoin niin näitä asioita oli useita, tämän asian valheellisuuden todistaakseni otin valokuvan jätekasasta suojavallin ulkopuolelta. Sen avulla osoitin, että ellei vesi ole ryhtynyt virtaamaan ylämäkeen, niin kaikki hulevedet eivät ohjaudu tontilla olevaan hulevesialtaaseen. ELY-keskusta asia ei kiinnostanut eivätkä he ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin. Destaclean Oy:n selvitys riitti heille vaikka harhaanjohtavanakin – asia loppuunkäsitelty, silmät kiinni ja pää pensaaseen.

Me asukkaat emme kuitenkaan voi jättää asiaa tähän elinympäristömme terveellisyyden ja viihtyvyyden vuoksi. Koska Uudenmaan ELY oli kyvytön tekemään asialle mitään ja viittasi vain mahdollisuuteen valittaa oikeusasamiehelle, päätin lähestyä suoraan Destaclean Oy:tä. Lähetin avoimen kirjeen heille tilanteesta kuvauksineen ja kysyin aikovatko he tehdä jotain puutteiden korjaamiseksi. Eilen 11.1.2016 minä ja jakelussa olevat vaikutusalueen asukkaat saimme vastauksen toimiitusjohtajalta: "Olemme tutkineet Kelatien laitoksen toiminnallisen tilanteen vielä uudelleen. Tämän perusteella pitäydymme ELY -keskukselle 29.11.2016 antamassamme vastauksessa."

Yritykselle ja Uudenmaan ELY:lle on annettu kaikki mahdollisuudet tehdä oikeudenmukaiset ja eettiset valinnat, mutta he ovat päättäneet toimia toisin. Meillä lähialueen asukkailla ei enää ole muuta mahdollisuutta kuin valittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle ja käsitellä tätä asiaa julkisuudessa.

On täysin käsittämätöntä, että Destaclean Oy yrityksenä toimii näin ja toimitusjohtajan allekirjoittamana toimittaa paikkansapitämättömän lausunnon valvovalle viranomaiselle eikä valvova viranomainen tee mitään asialle. Tämä asettaa kyseenalaiseksi koko tämän puhtaasti paremmalla tulevaisuudella itseään markkinoivan yrityksen etiikan, kestääkö muukaan toiminta lähempää tarkastelua? Eikö valvovaa viranomaista ollenkaan haittaa se, että heille annetaan väärää tietoa?

Tällaistako kiertotaloutta eli cleantechiä me sitten olisimme viemässä maailmalle? Pelkkä nimen muuttaminen Destacleaniksi ei tee toiminnasta puhdasta – tarvitaan tekoja.

PS. Väittämäni voin todistaa sähköposteilla ja kuvilla, valmistelen niiden pohjalta valitusta eduskunnan oikeusasiamiehelle.

 

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu