Yritystukijärjestelmä räjäytettävä ja koottava uudelleen

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) julkaisi 17.6.2015 selvityksen yritystuista ja niiden vaikutuksesta. Sipilän hallituksella olisi siten ollut tuoretta tutkittua tietoa yritystukien vaikuttavuudesta esimerkiksi työllisyyteen ja investointeihin. Tutkimusta ei tunnuta otetun mitenkään huomioon eikä koko hallituskaudella ymmärtääkseni olla tekemässä mitään merkittäviä muutoksia.

Kyseessä ovat todella merkittävät rahasummat. Suoria yritystukia jaetaan vuosittain noin 1,3 miljardia euroa. Lisäksi yritysten toimintaan vaikuttavia verotukia on noin 6 miljardin euron verran, joista arvonlisäverotuksen osuus on noin 3 miljardia, valmisteverotuksen noin 2 miljardia ja loput ovat erilaisia elinkeinoverotuksen tukia.

Valtion menoerissä ollaan yritystukien osalta kärkipäässä. Kuitenkaan hallituksen ohjelmassa ei nähdä tarpeellisena tarkastella kriittisesti tätä osa-aluetta kuten muitakin valtion menoeriä.

VATT kertoo: "Investointituilla ei selvityksessä todettu juurikaan olevan uusia investointeja lisäävää vaikutusta ja lisäksi suurten yritysten saama julkinen tuki syrjäyttää usein yksityistä rahoitusta investoinneissa. Työllistämis- ja matalapalkkatuilla ei selvityksen mukaan ole vaikutusta työllisyyteen tai yritysten tuottavuuteen. Tuet siirtyvät osittain palkkoihin, mutta vielä suuremmalta osin ne näyttävät jäävän yrityksille. "

Jos hallituksen keskeisin tavoite on työllisyyden parantaminen, niin miksi ei puututa tukiin, jolla tavoitellaan työllisyyden parantamista ja tuottavuutta siinä onnistumatta? Ilmeisesti hallituksen ideologialle sopii rahojen valuminen yrityksille ja niiden omistajille – muuta syytä en itse keksi.

Tutkimuksen johtopäätöksistä sekä ehdotuksista kerrotaan myös seuraavaa:

"Lisäksi hanke otti huomioon kansainvälisen kokemuksen erilaisista arviointimalleista. Tältä pohjalta luotiin ehdotus arviointikehikoksi Suomen olosuhteisiin. Hanke loi pohjaa yritystukien luotettavalla arvioinnille ja laadukkaalle lainvalmistelulle. Hankkeen tulokset osoittavat, että tutkimus- ja kehitystoiminnan suorilla tuilla ja verohelpotuksilla näyttää olevan positiivinen vaikutus innovaatiotoimintaan. Vaikka pienet yritykset hyötyisivät eniten, suuret yritykset saavat valtaosan tukirahoista."

Tämän mukaan Tekes-rahoituksen kaltaisillla tutkimus- ja kehitystoiminnan tuilla vaikuttaisi olevan positiivinen vaikutus. Mitä hallitus sitten on tehnyt? Se on leikannut voimakkaasti mm Tekes-rahoitusta, mutta pitänyt tuloksia tuottamattomat tuet ennallaan. Tämä on Suomen tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta hölmöläisten hommaa.

Hankkeessa on myös siis ehdotettu arviointikehikkoa tukien vaikutusten arvioinnille. Tietääkseni tämän edistämiseksi ei ole käynnissä uusi hankkeita, miksi ei? Eikö haluta tietää, mitä panostuksilla oikeasti saadaan aikaan? On pöyristyttävää, että Suomen valtio tekee tällaisia miljardiluokan panostuksia seuraamatta niiden tuloksia verrattuna tavoitteisiin. Silmät ummessa rahaa sinne tänne ja toivotaan parasta.

Katselin Valtioneuvoston käynnissä olevia hankkeita ja niistä mikään ei liittynyt yritystukiin. Yritystukihimmeli on monen hallituksen ja puolueen toiminnan tulos. Kuitenkin on erikoista, että tämä hallitus ei neljän vuoden aikana näyttäisi suunnittelevan mitään muutoksia huonosti toimivaan järjestelmään. Merkittävillä panostuksilla ei saada tavoiteltuja hyötyjä, sen sijaan rahat valuvat omistajille ja yrityksille esim työllisyyden sijaan. Työllisyysasteen kasvattamisen ollessa päätavoite tämä on järjenvastaista. Ilmeisesti taustalla on ideologia, jonka vuoksi toimet kohdistuvat työntekijöihin ja työttömiin jättäen yritykset ulkopuolelle. Jotain tarttis tehdä ja pian.

En todellakaan tarkoita, että kaikki tuet pitäisi poistaa, mutta koko järjestelmä on arvioitava uudelleen vaikuttavuuden kautta. Nykymallilla Suomi ei nouse ja vaikutukset jäävät vähäisiksi. Kenties yritystenkin osalta tarvitaan sitä kannustamista ja osallistamista vastikkeettoman rahanjaon sijaan?

 

 

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu