Työttömyys ja yritystuet, miksei niitä tutkita kunnolla?

Suomen tulevaisuuden kannalta on enisarvoisen tärkeää saada työllisyys paranemaan sekä yritykset kasvuun. Näiden voisi sanoa olevan jopa keskeisimmät tavoitteet Soten lisäksi koko hallituskaudella. Miksi sitten näistä kahdesta asiasta ei teetetä kunnollisia tutkimuksia ja analysoida jatkuvasti tilannetta tarkalla tasolla tietoon pohjautuen. Työttömien määrän vertaamisessa avoimiin työpaikkoihin käytetään varsinkin kokoomuspoliititkkojen toimesta jatkuvasti jotain sadan tuhannen työpaikan summalukuja ja esitetään, ettei työt ei työttömiä kiinnosta. Yritystukia ja niiden vaikutuksia taas ei seurata lähimainkaan riittävällä tasolla. Tekes sentään seuraa omiaan, mutta monet muut erityisesti alueellisia tukia jakavat tahot eivät juuri ollenkaan. Miksi ihmeessä näin? Halutaanko vaan säilyttää tukiautomaatteja pääosin nykyisille yrityksille tietämättä saadaanko niilllä edes työpaikkojja vai valuuko rahat vain omistajien taskuun?

Miksi ihmeessä näitä kahta asiaa ei tutkita jatkuvasti kattavasti, kun ne ovat todella merkittäviä Suomen tulevaisuuden kannalta?

Työttömien ja avoimien työpaikkojen vertailun harha

EK:n näkemyksiä tuntuvat toistavan sekä Kokoomuksen että Keskustan kansanedustajat – mm täällä Jaskari on esitellyt näkemyksiään ja Lintilän puheetkin ovat olleet varsin epämääräisiä. Tällä luodaan ilmeisesti sopivaa ilmapiiriä, jolla voidaan taas perustella uusia pakotteita ja kiristyksiä. Toistaiseksi en ole havainnut, että PS:n Lindström olisi tähän ainakaan pahasti sortunut, mutta velvoittavia päätöksiä hänen ministeriöstään on kyllä tullut.

Suomessa tuntuu olevan erikoinen illuusio, jonka mukaan avoimet työpaikat täyttyisivät pääosin työttömillä. Totuus on, ettei juuri mikään kannusta yritystä ottamaan ensisijaisesti työtöntä avoimeen paikkaan ja usein HR näkee sen jopa riskinä.

Olisi todella kiinnostavaa nähdä lukuja siitä, kuinka usein positioon palkataan työtä vaihtava ja kuinka usein työtön. Kaikki näkyvät avoimina työpaikkoina statistiikassa.

Jos kuljetusyritys A hakee rekkakuskia, niin se todenäköisesti palkkaa työpaikkaa vaihtavan Peran, jolloin vanha peran paikka yrityksestä B menee hakuun, sinne palkataan työpaikkaa vaihtava Kake, jonka paikka sitten vapautuu yrityksestä C. Sinne yllättäen jopa valitaan työtön hakija Pirkko.

Eli kolme paikkaa oli avoinna ja sitten joku miettii kuinka ihmeessä rekkakuskien työttömyys ei vähentynytkään kolmella samana aikana. Kun tämä ilmiö kertautuu tuhansien työpaikkojen kohdalla vaikutus on todella suuri.

Näiden tilastojen tulkinnassa jätetään aivan järisyttävä määrä tekijöitä huomioimatta. Kuinka tilastoissa näkyy esim se, että julkishallinnon on lähes aina laitettava paikka julkiseen hakuun, vaikka valittava tulee jopa talon sisältä? Samaa tapahtuu isoissa yrityksissä, haku on vain näennäinen. Miten nämä vaikuttavat? Keinojen tulee perustua tutkittuun tietoon ja vaikuttavuuteen. Nyt touhu on hakuammuntaa.

Yritystuet omistajan fikkaan eikä työllisyys kasva

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) julkaisi 17.6.2015 selvityksen yritystuista ja niiden vaikutuksesta. Sipilän hallituksella olisi siten ollut tuoretta tutkittua tietoa yritystukien vaikuttavuudesta esimerkiksi työllisyyteen ja investointeihin. Tutkimusta ei tunnuta otetun mitenkään huomioon toiminnassa eikä koko hallituskaudella ymmärtääkseni olla tekemässä mitään merkittäviä muutoksia.

Valtion menoerissä ollaan yritystukien osalta kärkipäässä. Kuitenkaan hallituksen ohjelmassa ei nähdä tarpeellisena tarkastella kriittisesti tätä osa-aluetta kuten muitakin valtion menoeriä.

VATT kertoo: "Investointituilla ei selvityksessä todettu juurikaan olevan uusia investointeja lisäävää vaikutusta ja lisäksi suurten yritysten saama julkinen tuki syrjäyttää usein yksityistä rahoitusta investoinneissa. Työllistämis- ja matalapalkkatuilla ei selvityksen mukaan ole vaikutusta työllisyyteen tai yritysten tuottavuuteen. Tuet siirtyvät osittain palkkoihin, mutta vielä suuremmalta osin ne näyttävät jäävän yrityksille. "

Jos hallituksen keskeisin tavoite on työllisyyden parantaminen, niin miksi ei puututa tukiin, jolla tavoitellaan työllisyyden parantamista ja tuottavuutta siinä onnistumatta? Ilmeisesti hallituksen ideologialle sopii rahojen valuminen yrityksille ja niiden omistajille – muuta syytä en itse keksi.

Tutkimuksen johtopäätöksistä sekä ehdotuksista kerrotaan myös seuraavaa:

"Lisäksi hanke otti huomioon kansainvälisen kokemuksen erilaisista arviointimalleista. Tältä pohjalta luotiin ehdotus arviointikehikoksi Suomen olosuhteisiin. Hanke loi pohjaa yritystukien luotettavalla arvioinnille ja laadukkaalle lainvalmistelulle. Hankkeen tulokset osoittavat, että tutkimus- ja kehitystoiminnan suorilla tuilla ja verohelpotuksilla näyttää olevan positiivinen vaikutus innovaatiotoimintaan. Vaikka pienet yritykset hyötyisivät eniten, suuret yritykset saavat valtaosan tukirahoista."

Tämän mukaan Tekes-rahoituksen kaltaisillla tutkimus- ja kehitystoiminnan tuilla vaikuttaisi olevan positiivinen vaikutus. Mitä hallitus sitten on tehnyt? Se on leikannut voimakkaasti mm Tekes-rahoitusta, mutta pitänyt tuloksia tuottamattomat tuet ennallaan. Tämä on Suomen tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta hölmöläisten hommaa.

Hankkeessa on myös siis ehdotettu arviointikehikkoa tukien vaikutusten arvioinnille. Tietääkseni tämän edistämiseksi ei ole käynnissä uusi hankkeita, miksi ei? Eikö haluta tietää, mitä panostuksilla oikeasti saadaan aikaan? On pöyristyttävää, että Suomen valtio tekee tällaisia miljardiluokan panostuksia seuraamatta niiden tuloksia verrattuna tavoitteisiin. Silmät ummessa rahaa sinne tänne ja toivotaan parasta.

En todellakaan tarkoita, että kaikki tuet pitäisi poistaa, mutta koko järjestelmä on arvioitava uudelleen vaikuttavuuden kautta. Nykymallilla Suomi ei nouse ja vaikutukset jäävät vähäisiksi. Kenties yritystenkin osalta tarvitaan sitä kannustamista ja osallistamista vastikkeettoman rahanjaon sijaan?

Nyt on aika vauhdilla tutkia näitä asioita ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä sekä seurata niiden vaikuttavuutta!

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu