Nuorisosäätiö ja PRH:n säätiövalvonnan todellisuus

MOT-ohjelman (15.4.2013 mukaan yli 2600 säätiön asioita valvoi PRH:ssa kaksi virkamiestä. Pelkästään 50 suurimman säätiön yhteenlaskettu varallisuus on 15,7 miljardia, joten pikkusummista ei puhuta. Seurannan järkyttävän surkeasta tasosta Timo Sillgrenin Pro gradu -työ vuodelta 2013 kertoo seuraavaa:

"Tilintarkastuskertomuksesta tarkastetaan säätiö- ja tilintarkastuslakien mukaiset lausumat sekä se, että tilintarkastajien määrä ja laatu ovat oikeita. Puutteita havaittaessa säätiölle lähetetään korjauskehotus. PRH ei kuitenkaan ole valvonut vuosiselvitysten varsinaista sisältöä, eikä tilinpäätöksiä tai toimintakertomuksia ole luettu tai käyty muuten järjestelmällisesti lävitse. Viranomainen ei siis ole valvonut sitä, täyttävätkö vuosiselvitykset myös sisällöllisesti säätiölain vaatimukset."

Suomeksi sanottuna ne voivat sisältää vaikka mitä tuubaa ilman, että asia tulee ilmi tai tarkasteltavaksi. Kunhan PRH:lle lähetetään oikea määrä dokumentteja, niin se riittää. Lisäksi nämä eivät ole julkisia dokumentteja, joten muut eivät niitä pääse tarkastelemaan.

Lähes kaikki varsinaiset tarkastukset ovat lähteneet median esille tuomista asioista eikä oman valvonnan tuloksena. Näin on tapahtunut myös Nuorisosäätiön tapauksessa.

ARA:n tutkinnan tuloksista

Ara on julkaissut sivullaan tarkastuskertomuksen, josta on mustattu pois joitain tietoja sekä liitteitä ei ole saatavilla. Siellä mm Aki Haaro on koittanut selitellä mustaa valkoiseksi, mutta eivät ole hyväksyneet selityksiä.

Tiedotteen mukaan:

"Nuorisosäätiö on ottanut sijoitustoiminnassaan ja voimakkaasti kasvaneessa vapaarahoitteisessa asuntotuotannossaan yleishyödyllisyyssäännösten ja ARAn ohjeiden vastaisia riskejä. Lisäksi säätiö on antanut konsernin yleishyödyllisen osion ulkopuolelle merkittäviä yleishyödyllisyyslainsäädännön vastaisia lainoja ja takauksia. Säätiö on myös laajentanut toimintaansa Viroon ja tehnyt sinne merkittäviä investointeja."

"ARA on käynnistänyt laissa säädetyt toimenpiteet. Nuorisosäätiö on saanut kolme kuukautta aikaa korjata toimintansa lainsäädännön mukaiseksi. Jos asiantilaa ei korjata 29.9.2017 mennessä, käynnistää ARA lainmukaiset jatkotoimenpiteet: ARA voi peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysstatuksen, lakkauttaa korkotuen ja irtisanoa valtion asuntolainat kokonaan tai osittain takaisin maksettaviksi kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta."

ARA tutki jo aiemmin Nuorisosäätiötä

Vaalirahakohun seurauksena säätiötä tutkittiin vuonna 2010, jolloin Rakennuslehden mukaan ARA.n johtokunta lausui seuraavaa:

"Johtokunta yhtyy niihin tarkastuskertomuksessa esitettyihin toimenpiteisiin, joita Nuorisosäätiötä on pyydetty tekemään ja joihin se on jo osittain ryhtynyt ja luvannut ryhtyä. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa kokouspalkkiokäytännön ja säätiön muun varojen käytön kohtuullistaminen, vuokranmääritystä koskevan ohjeistuksen tarkempi noudattaminen ja isännöintipalkkioiden alentaminen."

"Johtokunta kehottaa säätiötä lisäksi tulevassa toiminnassaan kiinnittämään erityistä huomiota yleishyödylliseksi asuntoyhteisöksi nimetyn yhteisön toimintaan liittyviin yleishyödyllisyyden edellytyksiin sekä säätiön sääntöjen mukaisen muun toiminnan yhteensovittamiseen yleishyödyllisyyssäännösten kanssa."

Käytännössä ovat siis käyttäneet säätiön rahoja maksaen ylisuuria isännöintipalkkioita Nuorisoasuntojen Isännöinti Oy:lle, jonka toimitusjohtajana myös Nuorisosäätiön asiamies Haaro toimii. Molempien hallitusten puheenjohtaja on yllättäen Perttu Nousiainen.

Lisäksi matkoihin, edustukseen ja kokouspalkkioihin on käytetty kohtuuttomia summia. Kellehän niistä hyöty valuu – ei ole vaikea arvata?

On myös hyvä huomata toinen kappale, jossa erikseen kehotetaan säätiötä kiinnittämään huomiota yleishyödylliseksi määritellyn toiminnan säännösten noudattamiseen. Ovatko ottaneet kehotuksesta vaarin ja parantaneet toimintaansa? Ei siltä näytä.

Nuorisäätiön hallitus täydentää itse itsensä

Kuten muillakin säätiöillä, niin Nuorisosäätiöllä ei ole omistajaa tahi isäntää. Sen hallitus täydentää itse itsensä sekä päättää asiamiehestä ja mm etuuksista ja palkoista mukaanlukien omat korvauksensa. Käytännössä mikään ulkoa tuleva paitsi massiivinen rikostuomio ja sen seurauksena määrätty hallituksen ja asiamiehen vaihto ei muuta tilannetta.

Ny tutkimuksen kohteen on ollut lähinnä Nuorisäätiö ja luulen, ettei tutkinta ulotu siitä riittävän kauas erilaisiin yhdiistyksiin ja yrityksiin, missä nämä herrat myös toimivat. Esimerkiksi ESS kertoi seuraavaa:

"Ylen mukaan Nuorisosäätiön toiminnasta vastaa kaksikko Aki Haaro ja Perttu Nousiainen. Haaro on Nuorisosäätiön toimitusjohtaja, joka sai tuomion aikoinaan vaalirahakohun yhteydessä. Nousiainen on hallituksen puheenjohtaja. Miehet ovat Nuorisosäätiön lisäksi myös useiden muiden yhdistysten ja yhtiöiden takana. Nousiainen istuu 51 yhtiön hallituksessa ja on neljän yhtiön toimitusjohtaja."

En tiedä minkälainen matolaatikko tämä kokonaisuus on ja mitä paljastuisi, jos asiaa ruvettaisiin todella penkomaan hartaudella. En tiedä kuinka laaja on PRH:n tutkimus tämän ARA:n tekemän lisäksi. ARA katsoo asiaa suppemammalta kulmalta myöntämiensä tukien osalta ja PRH:n pitäisi tutkia laajemmin asiaa.

Näkyykö vain jäävuoren huippu?

Näin itse uskon. 2600 säätiötä hallitsevat kymmenien miljardien varallisuutta – ja näitä ei käytännössä valvota ollenkaan.

Miksi ja miten tilanne on päässyt näin surkeaksi? Mitä asialle aiotaan tehdä?

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu