Talousgurut Elo ja Meri vauhdissa vastoin asiantuntijanäkemyksiä

On toki hyvä, että Sinisten Simon Elolla ja PS:n Leena Merellä on jotain yhteistä edelleen eli yhteinen vihollinen Vihreät. Vuorokauden sisään he ovat esittäneet näkemyksensä Touko Aallon ehdotuksesta karsia teollisuuden energiatukea: Simon Elo blogaa täällä otsikolla Vihreillä on teollisuuden tappolinja ja Meren näkemys löytyy Uuden Suomen uutisista otsikolla Leena Mereltä tyrmäys vihreille: ”Energiaesityksenne merkitsee välittömästi työttömyyttä suomalaisille”.

Ihastuttavan samansuuntainen näkemys näiltä kansanedustajilta, jotka eduskunnan CV:n mukaan eivät näytä olleen koskaan yrityksessä töissä, mutta kuitenkin ohittavat sujuvasti sekä VATT:n että puoliväliriihen asiantuntijaryhmän lausunnot tuen hyödyllisyydestä. Tämän tuen poistoa on muuten leikkauslistallaan ajanut myös Suomen Yrittäjät.

Miten verotuksella autetaan sähköintensiivistä teollisuutta nyt?

Vaikka tämä varmaan onkin useimmalle selvää, niin avaan kuitenkin hiukan kaksivaiheista verotusta, jolla luodaan teollisuudelle edullisempaa sähköä.

1) Teollisuuden, kasvihuoneiden ja konesalien alempi sähköverokanta

Suomessa kulutetulle sähkölle on käytössä kaksi verokantaa. Alennetun verokannan piirissä ovat teollisuus, kasvihuoneet ja konesalit. Normiksi on katsottu ylempi verokannoista ja verotueksi kahden eri sähköverokannan erotus. Sähkövero on 0,703 snt/kWh tälle teollisuudelle, kun kotitalouksille ja muille aloille se on 2,253 snt/kWh. Verrattuna siihen, että kaikilla toimialoilla olisi sama ylempi verokanta jää valtiolta saamatta 592 miljoonaa euroa. 

2) Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus

Teollisuus ja kasvihuoneet ovat energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautuksen piirissä. Tämä ns. veroleikkuri palauttaa yrityksille 85 % tilikaudella maksetuista kaikista energiaveroista vähennettynä 0,5 % yrityksen jalostusarvosta ja 50 000 eurolla. Keskimääräinen palautusprosentti leikkurin piiriin päässeellä lähes 150 yrityksellä (2015) on yli 70 % maksetuista energiaveroista ja suurimmillaan yli 80 %. Tämä on se tukiosuus, joka on nyt ollut keskustelun aiheena, ja sen arvo tänä vuonna on noin 218 miljoonaa euroa.

Summa summarum: Ensin teollisuus saa helpotusta merkittävästi alemmalla verokannalla ja maksettuaan nuo verot saa se siitä noin 70-80% veroissa takaisin!

Valtion Taloudellisen Tutkimuslaitoksen (VATT) ja puoliväliriihen asiantuntijaryhmän näkemykset

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) julkaisi 17.6.2015 selvityksen yritystuista ja niiden vaikutuksesta. Selvityksen mukaan useat tuet ovat hyödyttömiä tai haitallisia.

Puoliväliriiheen tehtiin selvitys asiantuntijaryhmän toimesta, joka totesi nyt kiistellystä verosta seuraavaa: 

"Tuen tavoitteena on parantaa energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä. VATT:n tutkimuksen perusteella se ei ole onnistunut tässä tavoitteessa. Tutkimus ei löytänyt tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota veronpalautusten ja yhdenkään kilpailukykyindikaattorin välillä. Kilpailukyvyn mittareina tutkimus käytti seuraavia indikaattoreita: yrityksen tuottavuus, liikevaihto, nettovoittomarginaali, pääoman tuottoaste sekä viennin arvo."

"Tuki vääristää kilpailua, sillä järjestelmä rajaa palautuksien maksamisen vain tietyille toimialoille. Toiseksi, suurikokoiset yritykset saavat takaisin huomattavasti suuremman osan maksamistaan energiaveroista kuin samojen toimialojen pienemmät palautuksiin oikeutetut yritykset. Lisäksi, koska suuri osa myös energiaintensiivisten alojen yrityksistä on kooltaan hyvin pieniä, vaikuttaa todennäköiseltä, että 50 000 euron omavastuuosuus jättää suuren osan kunkin toimialan yrityksistä täysin energiaveropalautusjärjestelmän ulkopuolelle. Tämä voi häiritä markkinakilpailua myös estämällä toimialarakenteen uudistumista ja uusien kilpailijoiden pääsyä markkinoille. Tuen vaikuttavuus on 0 – se ei onnistu tavoitteessaan eli se ei lisää vientiteollisuuden kilpailukykyä."

Lisäksi todetaan tuen kannustavuudesta energiankulutuksen vähentämiseen:

"Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukset vesittävät kannustimet parantaa energiatehokkuutta – mitä suurempi energiankulutus on suhteessa jalostusarvoon, sitä suurempi on energiaveron palautus ja pienempi lopullinen energiaveroaste."

Myös Suomen Yrittäjät leikkaisi energiaverotukea

Suomen Yrittäjät julkaisi huhtikuussa listaen ehdotuksistaan leikattaviksi yritystuiksi ja liiton toimitusjohtaja kertoi Talouselämälle:

"Julkisia menoja pitäisi pystyä vähentämään. On olemassa yritystukia, joista mielestämme ei ole sellaista hyötyä, että niihin kannattaisi nykyisessä mitassa veronmaksajien rahoja käyttää", hän toteaa Talouselämälle.

Toinen syy liittyy kilpailun tasapuolisuusnäkökulmaan: "Kyllä näillä yritystuilla on taipumus kilpailua vääristää."

Heidän seitsemän kohdan listallaan nyt keskusteltussa oleva vero on mukana ja kokonaissummaltaan merkittävin vähennettävä.

Taasko on kaikenmaailman dosentit ja asiantuntijat väärässä?

Hallitus tuntuu tekevän mitä EK käskee ja lähinnä suuryritysten sekä omistajien etuja. Sinisten ja PS:n talouslinjauksissa en näe itse mitään omaa – on otettu mitä Sipilä ja Orpo ovat linjanneet vailla omaa ymmärrystä ja näkemystä. Suosittelisin joko luottamaan asiantuntijoihin tai hankkimaan omaa osaamista kunnollisen talouspoliittisen linjauksen tekemiseksi ja myös antamaan näitä lausuntoja. Hyvä olisi myös sisäistää, että EK:n ja suuren pääoman lobbareiden korvaan kuiskimia uhkakuvia ei kannata purematta niellä. On hallituksessa sentään tehty järkevä salkkujako, kun talous- ja yritysasiat ovat täysin muiden hallussa.

Puoliväliriiheen tehdyn selvityksen asiantuntijaryhmä totesi: "Nykyinen yritystukijärjestelmä ei tue kansantalouden pitkän aikavälin tuottavuutta ja siten talouskasvua optimaalisesti. Vain noin 10 prosenttia tukien kokonaismäärästä edistää yritysten uudistamista."

WTF, siis Suomen pitäisi uudistua ja tukea kasvua sekä tehdä työllisyyttä parantavia toimenpiteitä. Saadaan tulos, jonka mukaan 10% edistää tavoitetta, mutta ei tehdä asialle mitään? Huhhuh. Sipilä ei halunnut vaarantaa kasvua ja Orpon mukaan kaikilla tuilla on puolustajansa. Palaamme asiaan syksyn budjettiriihessä – ja mehän palattiin, perustetetaan parlamentaarinen työryhmä nysväämään asian kanssa loppukausi. Näin saadaan hukattua neljä vuotta – hallitukselle myönnettäköön jappastelun korkein platinainen ansiomerkki!

Mielestäni hallitus tukee pysähtyneisyyttä kasvun ja uudistumisen sijaan vain säilyttäen olemassaolevien suuryritysten ja omistajien etuja sekä asemaa. Näin ei luoda uutta vientiä eikä kasvua. Yrittäjienkään hallitus tämä ei ole vaikka niin voisi kuvitella. Suomen Yrittäjätkin vaikuttavat olevan varsin pettyneitä hallituksen uskallukseen tehdä aitoja rakenteellisia muutoksia.

Surkeaa puuhastelua koko touhu.

 

NikoKaistakorpi

Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu