Onko hallituksen usko biotalouteen ja cleantechiin suhteettoman suuri?

Pelaako hallitus uhkapeliä panostaessaan ja uskoessaan niin vahvasti biotalouteen ja cleantechiin? Hallituksen toimintaohjelman ja kärkihankkeiden puolivälitarkastelun tulokset eivät itseäni oikein vakuuta. Veikataanko varmasti oikeaa hevosta vai voivatko kasvun avaimet löytyä muualta? Riskienhallinnan ja -hajautuksen kannalta näen tässä Suomen kasvun kannalta merkittäviä ongelmia.

Hallituksen toimintaohjelman ja kärkihankkeiden puolivälitarkastelu

Hallituksen raportissa todetaan seuraavaa:

"Hallitusohjelman mukaan Suomi tavoittelee bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijyyttä. Alojen kasvu ei kuitenkaan ole ollut odotettua eivätkä kärkihankerahoituksella tähän asti tuetut uudet kokeilut ole skaalautuneet vielä vientituotteiksi. Markkinoita avaavien innovatiivisten ja kestävien julkisten hankintojen strategista johtamista, riskienhallintaa ja osaamista on parannettava. Kestävät julkiset hankinnat ja hankintojen neuvontapalvelut edesauttaisivat myös hallituksen vähähiilisyystavoitteiden saavuttamista."

On ilman muuta huomioitava, että kahden vuoden aikajänne on vielä varsin lyhyt, mutta suhteessa merkittäviin panostuksiin tämä herättää huolta. On muistettava, että näihin investoidut rahat ovat ainakin osittain poissa muiden teknologia-alueiden kehityksestä.

Tuo jälkimmäinen osuus herättää myös huolta, sillä itse tulkitsen niin, että yhtenä tukimuotona lähdettäisiin aiemman lisäksi julkisten hankintojen kautta tukemaan näitä aloja. Näin itse tulkitsen tuota markkinoiden avaamista julkisilla hankinnoilla. Tällöin lisättäisiin edelleen julkisilla rahoilla biotalouden ja cleantechin tukemista.

Kokonaistuen määrä on arvoitus

Kärkihankkeiden osalta on tehty merkittäviä panostuksia, mutta myös mm Tekesin tukistrategiaan painotukset ovat voineet vaikuttaa ja on oikeastaan mahdotonta tietää paljonko alueellisia investointi- ja rakennetukia kohdistuu tälle alueelle suhteessa muihin.

Suomesta puuttuu suosituksista huolimatta edelleen kunnollinen yritystukien tulosten ja vaikuttavuuden arviointikehikko ja -menetelmä, minkä vuoksi emme käytännössä tiedä vaikuttavatko annetut tuet halutusti ja tavoitteita tukien. Mennään siis aika lailla uskon varassa ja jopa tehdyt hyödyttömyyden tai haitallisuuden osoittaneet tutkimukset sivuutetaan.

En ymmärrä miten teemme valtavia panostuksia vain sokean uskon ja kenties omien mieltymysten varassa. Yritysmaailmassa tällainen ei olisi pääsääntöisesti mitenkään mahdollista – toki joitakin tapauksia löytyy ja metsään on silloin yleensä menty.

Teknologiateollisuuden kannanotto budjettiriihen päätöksistä

Teknologiateollisuus ry toteaa tiedotteessaan hallituksen antavan niukat eväät kasvuun:

Budjettiriihi oli pettymys teknologiateollisuudelle. Hallitus ei halunnut palauttaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta kestävälle tasolle, vaikka se parantaisi tehokkaimmin Suomen tulevaisuuden kilpailukykyä ja työllisyyttä”, toteaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.

"Talouskasvu on vihdoin käynnistynyt vuosia kestäneen laman jälkeen. Yritysten kyky investoida tutkimukseen ja kehitykseen on kuitenkin heikentynyt merkittävästi pitkittyneen taantuman myötä. Nyt olisi tarvittu selkeää tki-rahoituksen lisäystä kasvun ja uudistumisen turvaamiseksi."

Valitettavasti sekä taantuman vuoksi vähentynyt uskallus että Tekes-rahoituksen väheneminen yhdessä ovat luoneet todella ongelmallisen tilanteen. Tärkeää on huomata että näiden väheneminen näkyy usein vasta vuosien viiveellä ja vaikutus kestää pitkään.

Eri tutkimukset kuten mm VATT:n tekemä ovat osoittaneet, että yritystuista Tekesin kaltaiset tuet oikeasti luovat kasvua ja vientiä sekä parantavat työllisyyttä. Hallituksen olisi nyt myönnettävä virheensä ja pienten palautusten sijaan nostaa TEKES-rahoitus aiemmalle tasolle sen sijaan, että se mieluummin jakaa erilaisia aluetukia ja käyttää kärkihankerahaa omien arvioidensa pohjalta.

Ohjaako strategisia valintoja liikaa Sipilän ja Keskustan mieltymykset?

Juha Sipilä on vuosia ollut innostunut näistä alueista ja aiemmin omistamansa ja nykyisellään lasten omistuksessa oleva Fortel Invest on toiminut juuri tällä alueella. Yritys kertoo sivuillaan toiminnastaan seuraavaa:

"Olemme aktiivinen pääomakumppani eri toimialojen kasvuyhtiöissä – mielenkiintoinen liikeidea ratkaisee. Olemme erityisen kiinnostuneita kehittämään puhtaan energian -ja ympäristöteknologioiden liiketoimintoja."

Tiedossahan on myös että viimeisinä vuosina Sipilän itse vielä ollessa ruorissa yritys teki raskaasti tappiota tällä startegiallaan. Sijoitukset mm Chempolisiin ovat kaikkien tiedossa.

Jonakin päivänähän Sipilä todennäköisesti palaa vielä liike-elämään ainakin sijoittajana – nyt näyttää siltä, että silloin lempialueen valtion tuet on kauniisti katettu pöytään liiketoiminnan tueksi. Nyt tehdyt päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja muokkaavat markkinaa sekä kilpailua.

Nyt olisi aika pohtia tarkkaan onko valittu strategia realistinen vai painottuuko se liikaa pelkkään uskoon!

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu