Onko Suomi tehnyt Volkkarit päästöjen vähättelyssä?

Itä-Suomen yliopiston tutkijan Heikki Simolan mukaan Suomen päästöraporteissa on itsepetoksellinen virhe ja turvemailta vapautuu lähes nelinkertaisesti enemmän hiilidioksidia kuin on esitetty YK:lle. Ympäristötieteen dosentti Heikki Simolan saamat tulokset kyseenalaistavat Suomen metsätalouden ilmastohyödyt.

Ylen uutisessa kerrotaan:

"Suomi on esittänyt YK:lle, että turvemailta vapautuu vuosittain hiilidioksidia 8 megatonnia. Tutkimuksen mukaan turvemailta vapautuu kuitenkin 30 megatonnia hiilidioksidia vuosittain."

Tutkimuksessaan Simola on lisäksi havainnut, että avohakkuiden jälkeiset maanmuokkaustoimet pienentävät myös merkittävästi orgaanisen hiilen varasto maaperässä. Suomen raportoinnin mukaan kangasmetsät toimivat 10 miljoonan hiilidioksiditonnin nieluna, mutta tästä pitäisi vähentää neljä miljoonaa tonnia maanmuokkauksen aiheuttamia päästöjä.

Ylen uutisessa summataan merkittävä vaikutus seuraavasti:

"Heikki Simolan ja hänen työtoveriensa saamien tutkimustulosten perusteella maamme metsätalous köyhdyttää kangas- ja turvemaiden maaperän hiilivarastoa noin 37 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa. Päästö on samaa suuruusluokkaa kuin metsiemme kasvavan puuston laskennallinen hiilinielu."

Ilmastopaneelissa istuva Suomen ympäristökeskuksen johtaja Jyri Seppälä ei ota vielä kantaa tutkimukseen, mutta epäilee tästä seuraavan kiivas keskustelu eikä usko tutkijoiden tehneen aiemmin noin suurta virhettä. Toivon todellakin ettei Suomi ole syyllistynyt epäeettiseen toimintaan taloudellisen hyödyn tavoittelussa.

Soiden metsäojittaminen on lähes loppunut, mutta vaikutukset ovat kauaskantoisia hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös vesistöille. LUKE:n tutkimuksen mukaan metsäojituksien kuormittavuus vesistöille on jopa kymmeniä kertoja suurempi kuin on aiemmin arvioitu. Suomen metsäalasta noin 25 prosenttia on ojitettua ja tutkimuksen mukaan avohakkuut sekä metsien käsittely lisäävät entisestään haittoja vesistöille. Näin ollen metsätalouden merkitys vesistöjemme rehevöitymiselle on huomattavasti suurempi kuin on aiemmin luultu.

Itse ihmettelen jonkin verran LUKEn toimintaa nykyään tilastoinneissaan hankaloittaen metsätalouden vaikutusten arviointia. Metla tilastoi ja julkaisi aiemmin hakkuutapatilastoa, josta oli selkeästi erotettavissa avohakkuiden määrä – tätä tilastoa ei enää tehdä tai ainakaan julkisteta. Lisäksi kasvavia Metsähallituksen hakkuita on vaikea erottaa, sillä tilastoinnissaan LUKE niputtaa yhteen valtion ja metsäyhtiöiden metsät. En oikein näe järjellistä syytä tähän muuta kuin tarkoituksellisen halun peitellä niitä.

Toivottavasti Suomella on puhtaat jauhot pussissaan ja emme ole syyllistyneet Volkkarin kaltaiseen päästöhuijaukseen. En mitenkään tahtoisi uskoa, että olisimme tehneet niin. Keskustelua asiasta varmaan lähiviikkoina käydään ja toivottavasti tälle merkittävälle erolle löytyy järkevä selitys, joka ei ole meriselitys tai tässä oikeastaan metsäselitys.

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu