Onko sunnuntaina tehty työ aktiivisuudeksi luettavaa vai ei?

Haluan tuoda esille esimerkin lain epäselvyydestä, joka koskee 65 päivän tarkastelujaksoa ja aktiivisuudeksi luettavaa työtä. Mielestäni laki jättää epäselväksi täyttyykö työssäoloehto mikäli työtä tehdään työmarkkinatuen maksupäivien ulkopuolella sunnuntaisin.

Laki kertoo työmarkkinatuen maksamisesta alennettuna seuraavaa:

Jos henkilö ei ole ajanjaksona, jolta hänelle on maksettu työmarkkinatukea yhteensä 65 päivältä, ollut riittävästi työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa, maksetaan hänelle seuraavalta 65 päivältä työmarkkinatuki alennettuna. 

Alentaminen tehdään täyteen työmarkkinatukeen ja sen suuruus on 4,65 prosenttia. 

Työmarkkinatukea saadessaan henkilön katsotaan 65 päivän aikana olleen riittävästi työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa, jos hän on kyseisenä aikana: 

1) työssä yhteensä niin paljon, että työ kalenteriviikon aikana tehtynä luettaisiin palkansaajan työssäoloehtoon; 

2) ansainnut yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia 5 luvun 7 §:n 1 momentin mukaisesta yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta; 

3) viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa; tai 

4) viisi päivää muussa valtioneuvoston asetuksella tarkemmin määritellyssä työllistymistä tukevassa palvelussa tai toiminnassa jonka ajalta henkilö on saanut työttömyyspäivärahaa työttömyyden perusteella.

Koskeeko mainittu ajanjakso myös tukipäivien ulkopuolella tehtyä työtä esim sunnuntaina?

Oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja toteaa asiantuntijalausunnossaan:

"Esitys on paikka paikoin vaikeaselkoinen. Kaikkia asiaan vaikuttavia tekijöitä ei tuoda esityksessä ilmi vaan olettamuksena näyttää olleen, että lukija hallitsee kokonaisuudessaan työttömyysturvalainsäädännön sisällön. Lukijan – ja lain voimaan tullessa sen soveltajan – asiaksi jää integroida esitys voimassa olevaan työttömyysturvalainsäädäntöön, mikä ei kaikilta osin ole yksinkertaista. Esimerkkinä vaikeaselkoisuudesta voidaan mainita hallituksen esityksen sivulla 16 esitetty: "65 päivän jaksoa varten seurattaisiin arkipäiviä, joilta päivärahaa maksetaan". Tämän perusteella ei kykene hahmottamaan, miten laskenta itse asiassa tapahtuu ja miten mahdollinen sunnuntaina tai juhlapyhänä tapahtunut aktiivisuus vaikuttaa laskennassa."

Työ- ja sosiaalioikeuden asiantuntija kertoo lausunnossaan tällaista sen vaikuttamatta mitenkään. Itse en myöskään pysty varmasti sanomaan, mitä laki tarkkaan ottaen tarkoittaa. Järki sanoo, että pakkohan se on ottaa mukaan, mutta laista sitä ei voi varmasti sanoa.

Kun tällainen huoli on tuotu esille asiantuntijalausunnoissa esille, niin miksi sen pohjalta ei olla tehty täsmennyksiä?

Muutoinkin hallitus on valiokuntien lausunnoista jättänyt täysin huomioimatta kaikki kohtuullistamiseen tähtäävät ehdotukset ja poiminut vain sen, että tämä ei ole suoranaisesti perustuslain vastainen. Esimerkiksi kokeilukulttuurin puolesta puhuneelle hallitukselle on absurdia, että erilaisiin työllistymiskokeiluihin ja pilotteihin osallistuminen ei kerrytä aktiivisuusehtoa – typerää. Joku voi olla näissä tarkastelujaksolla vaikkapa 15 päivää sen olematta kuitenkaan aktiivisuutta? 

Puolentoista viikon päästä työttömillä pitäisi olla tarkat tiedot ja ohjeet kuinka toimia

Harvoin on nähty näin pikavauhdilla voimaan tulevaa lakia – ilmeisesti taustalla on tavoitteet saada sanktioiden myötä merkittävät säästöt ensi budjettivuodelle. Kuitenkin puolentoista viikon päästä koko työttömien lauman pitäisi tarkkaan ottaen tietää, mitä laki tarkoittaa ja kuinka heidän tulee toimia.

Kaiken järjen mukaan sunnuntaityöt pitäisi ottaa huomioon ja olisi todella pöljää mikäli se olisi suljettu pois. Tätä ei kuitenkaan yksikäsitteisesti voi laista mielestäni ymmärtää. Lienee selvää, että pätkätöitä on usein tarjolla sunnuntaille, jolloin moni työssä oleva haluaa pitää vapaata, joten asia ei ole ollenkaan vähäpätöinen.

Olenko väärässä vai kirjoitanko aiheesta? En tiedä, korjatkaa jos tiedätte.

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu