Yhtiöittäminen jatkuu: Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut

Hallitus esittää säädettäväksi lakia Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi. Valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle. Yhtiön toimialana olisi meri-, rautatie- ja tieliikenteenohjaus ja -hallinta sekä siihen liittyvä tiedon keruu, hallinta ja hyödyntäminen.

Tämä on jälleen yksi askel yhtiöittämiskehityksessä, jossa useimmiten kansalaisten näkyvyys ja mahdollisuus saada tietoa toiminnasta kapenee merkittävästi. Tämä seikka sivuutetaan esityksessä sujuvasti ja keskitytään lupaamaan kymmenen hyvää ja kaunista tulevaisuuden vaikutuksista. Jossain määrin huvittava on lausuntopyynnön saatteena käytetty väittämä: "Itsenäisessä osakeyhtiössä toiminnan läpinäkyvyys paranisi, kun liiketoiminnan todelliset tuotot ja kulut sekä liikenteenohjauspalvelujen hinnoittelun perusteet ovat selkeät."

Milloin oikeasti läpinäkyvyys ja avoimuus on parantunut yhtiöittämälla toiminnot? Siinähän käytännössä lukuisat asiat siirtyvät liikesalaisuuden piiriin ja asiakirjat julkisuuslain ulottumattomiin.

Bernerillä vaikuttaisi olevan tavoitteena yhtiöittää niin paljon Liikenne- ja Viestintäministeriön alaisia toimintoja kuin yhdessä hallituskaudessa kerkeää.

Meneillään olevassa parlamamentaarisessa työryhmässä vaikutettaisiin edelleen olevan ajamassa Liikenneyhtiötä tai Infra Oy:tä – millä nimellä tuota sitten kutsutaankin. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että lukuisissa lausunnoissa mukaanlukien Valtionvarainministeriön ei nähdä yhtiöittämisellä saatavan todellisia hyötyjä.

Valtionvarainministeriö arvioi lausunnoissaan eri malleja seuraavasti, ote palauteyhteenvedosta:

"VM on vertaillut talousarviorahoitukseen elinkaarimallia, hyötyjä/käyttäjä maksaa –mallia, sisäisen lainanannon mallia sekä liikenneverkkoyhtiömallia. Elinkaarimallia käytettäessä sen hyödyt olisi pystyttävä perustelemaan suhteessa suurempiin rahoituskustannuksiin. Hyötyjä/käyttäjä maksaa – malleihin VM näkee liittyvän hyötyjä julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta, mutta niiden potentiaalia liikenneverkon rahoituksessa rajoittavat mm. liikenneverkon luonne julkisena hyödykkeenä sekä vähäinen asiakasmäärä osassa liikenneväyliä. Sisäisen lainanoton mahdollistamisella ei VM:n mukaan ratkaista ongelmia, ja lisäksi sen käyttöä olisi vaikea rajata vain liikennehankkeisiin. Liikenneverkkoyhtiön riskinä VM näkee inframenojen ja niihin liittyvien verojen määrän kasvamisen sekä päätöksentekovallan siirtymisen mahdollisesti eduskunnan ja valtioneuvoston ulkopuolelle.

Valtiokonttori on vertaillut liikenneverkon yhtiömallia (Infra Oy), valtion sisäisen lainanannon mallia sekä elinkaarimallia talousarviorahoitukseen. Resurssien tehokkaan allokaation kannalta kustannusten jaksottaminen eli muut kuin talousarviorahoitusmalli mahdollistanevat parhaat ratkaisut. Täysin yksityiset tiet sekä hyötyjä maksaa -rahoitusmalli olisivat teoriassa resurssien ohjautumisen näkökulmasta kaikkein taloudellisimpia, mutta myös niiden osalta tarvitaan merkittävää valtion ohjausta. Valtion rahoituskustannus on alhaisin ja yksityinen rahoitus kallein rahoitusmuoto. Yhteenvetona Valtiokonttori toteaa, että talousarviorahoitus ja valtion sisäisen lainanannon mallit ovat taloudellisesta näkökulmasta edullisimpia. Jälkimmäisessä taloudellisesti järkevien projektien rahoitusmahdollisuudet ovat kuitenkin joustavammat. Yhtiö- ja elinkaarimalleihin ei Valtiokonttorin mukaan liity merkittäviä taloudellisia hyötyjä, joita edellisissä ei voitaisi saavuttaa alemmin kustannuksin."

Jos tuon tiivistää, niin Infra Oy ja yksityinen malli tulee kalliimmaksi ja sisältää lisäksi merkittäviä riskejä.

Kuitenkin jo tammikuussa STT:n uutinen kertoi: "Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vaatii työryhmältä merkittävää uudistusta. Jos työryhmä ei löydä yhteistä säveltä muutoksesta, Sipilä aikoo STT:n tietojen mukaan yrittää liikenteen rahoituksen mullistamista hallituksen johdolla."

Lukuisat annetut lausunnot valtiontalouden asiantuntijoilta kertovat kuinka liikennyhtiömalli ei kannata, mutta sehän ei taas Juhaa haittaa. Kaikenmaailman asiantuntijoilla ei ole vaikutusta, kun hän on päättänyt mullistaa liikenteen rahoituksen Berner työrukkasenaan.

On se kumma, että meillä on pääministeri, jonka viisaus ylittää lukuisten asiantuntijoiden viisauden.

 

 

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu