Talousrikollisuuden valvonta Suomessa surkeaa

Suuri osa mahdollisista talousrikoksista vaikuttaa päätyvän tutkittavaksi median tutkivan journalismin kautta eikä virallisten elimien oma valvonta tunnu löytävän mitään. Finanssivalvonnan sekä Patentti- ja rekisterihallituksen sekä resursoinnissa että toimintatavoissa tuntuu olevan suuria ongelmia. Kuitenkaan tähän ei tunnuta kiinnittettävän juurikaan huomiota ja tilanteen annetaan vain jatkua. Median kautta esillekin tulleiden tapausten tutkiminen kestää vuosikausia. Kolme tapausta on viime aikoina pistänyt silmääni: Nuorisosäätiö, Arafak sekä viimeisimpänä Classic Pizza -ketjun omistajien erikoiset järjestelyt.

Nuorisosäätiön toiminta paljastui YLE:n MOT-ohjelman avulla – oma valvonta ei huomannut mitään

PRH:n oma valvonta ei huomannut mitään outoa Nuorisosäätiön toiminnassa. Käynnissä olevat tutkimukset ovat seurausta YLE:n tutkimuksista. Miten on mahdollista, että tämän laajuinen sääntöjen rikkominen on mahdollista ilman, että valvova virasto itse huomaa mitään?

Helsingin Sanomien mukaan poliisi epäilee johdon hävittäneen ainakin miljoonia tai jopa kymmeniä miljoonia säätiön varallisuudesta.

Timo Sillgren arvioi 2000-luvun PRH:n toimintaa Pro gradussaan 2013 ja vaikuttaisi, että toiminta on ollut erittäin puutteellista ja rangaistukset lieviä – usein pelkästään toiminnan korjaamista jatkossa ilman rangaistuksia. MOT-ohjelman 15.4.2013 mukaan yli 2600 säätiön asioita valvoi PRH:ssa kaksi virkamiestä. Pelkästään 50 suurimman säätiön yhteenlaskettu varallisuus on 15,7 miljardia, joten pikkusummista ei puhuta. Seurannan järkyttävän surkeasta tasosta Timo Sillgrenin Pro gradu -työ vuodelta 2013 kertoo seuraavaa:

"Tilintarkastuskertomuksesta tarkastetaan säätiö- ja tilintarkastuslakien mukaiset lausumat sekä se, että tilintarkastajien määrä ja laatu ovat oikeita. Puutteita havaittaessa säätiölle lähetetään korjauskehotus. PRH ei kuitenkaan ole valvonut vuosiselvitysten varsinaista sisältöä, eikä tilinpäätöksiä tai toimintakertomuksia ole luettu tai käyty muuten järjestelmällisesti lävitse. Viranomainen ei siis ole valvonut sitä, täyttävätkö vuosiselvitykset myös sisällöllisesti säätiölain vaatimukset."

Suomeksi sanottuna ne voivat sisältää vaikka mitä tuubaa ilman, että asia tulee ilmi tai tarkasteltavaksi. Kunhan PRH:lle lähetetään oikea määrä dokumentteja, niin se riittää. Lisäksi nämä eivät ole julkisia dokumentteja, joten muut eivät niitä pääse tarkastelemaan.

Nuorisosäätiö on yksittäisenä tapauksena toki merkitsevä, mutta onko näkyvissä vain jäävuoren huippu? Ja miksi valvonnan tehostamiseksi ei vaikutettaisi tehtävän yhtään mitään? En tunnista mitään toimenpiteitä hallituspuolueiden taholta tai oppositiosta.

Finanssivalvonta tuhrannut yli viisi vuotta Arafakin omistuksen selvittämisessä

YLE:n MOT on myös kertonut Arafakin tilanteesta:

"Pörssiyhtiöitä valvova Finanssivalvonta sai todisteet epäilyttävästä toiminnasta jo vuonna 2013. Viranomaiselta kesti kuitenkin lähes viisi vuotta, ennen kuin se puuttui asia an.Vasta kevättalvella 2018 Finanssivalvonta aloitti järeät toimenpiteet Afarakin eli entisen Ruukki Groupin pääomistajaa vastaan."

Vihdoin on siis päädytty esitetämään vaatimus Danko Končarille tehdä lain vaatima ostotarjous osakkeista hänen omistettuaan suoraan sekä bulvaanien kautta 40-70% yhtiön osakkeista tänä viiden vuoden aikana. Jo kolmenkymmenen prosentin omistusosuus velvoittaa ostotarjoukseen. Lukemattomat muut omistajat ovat kärsineet tästä toiminnasta näinä vuosina. Miten ihmeessä voi mennä viisi vuotta pörssiyhtiön omistuksen selvittämisessä?

Suurin suomalainen omistaja sijoittaja Kyösti Kakkonen arvioi Fivan toimintaa luokattoman huonoksi ja amatöörimäiseksi puuhasteluksi, mistä pitäiis suorittaa sisäinen tutkinta. Fivan olemattomasta valvonnasta on aiemmin mm Martti Asikainen kertonut hyvässä blogissaan Finanssivalvonta maamme häpeätahra.

Classic Pizzan omistajien erikoiset verojärjestelyt

Iltalehti kertoi tänään erikoisista järjestelyistä, joilla menestyksekkään Classic Pizza -ketjun omistajien aiemmin mittavat ansio – ja pääomatulot ovat yhtäkkiä kadonneet vuodesta 2015 lähtien. Tämä vaikuttaa saadun aikaan monimutkaisilla yritysjärjestelyillä Baltiaan.

Patenti- ja rekisterihallitukselle tulee toimittaa tilinpäätösasiakirjat liitteineen. Artikkelissa huomioni kiinnittyi seuraavaan:

"Erityisesti CPR Finland Oy:n verotettavaa tulosta kutistivat merkittävät ”liiketoiminnan muut kulut”, joita ei ole eritelty patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) toimitetuissa julkisissa asiakirjoissa. Viime vuonna tällaisia kuluja yrityksellä oli 2,6 miljoonaa euroa, mikä oli 34,3 prosenttia pizzeriatoiminnan liikevaihdosta."

"Tiedot perustuvat osin vahvistamattomiin tilinpäätöksiin. PRH on heinäkuuussa pyytänyt CPR Finlandia toimittamaan puuttuvat tilintarkastusmerkinnät ja yhtiökokouksen päätökset voitonjaosta vuosilta 2008-2016. Uupumaan ovat jääneet myös tilintarkastuskertomukset vuosilta 2008-2011, 2014 ja 2016 sekä tilinpäätöksen liitetiedot vuosilta 2008-2012 ja 2014-2016."

Epäselvyyksiä ja puutteellisuuksia on siis kymmenen vuoden takaa ja niitä on ollut useimpina vuosina kymmenen vuoden ajanjaksolla. Nyt sitten PRH on "pyytänyt" asiakirjoja, kun sen pitäisi niitä vaatia ja ryhtyä pakottaviin toimenpiteisiin ellei tietoja toimiteta. Erittelemättömiä muita kuluja 2,6 miljoonaa euroa – ei ihan pieni summa.

Hallitukselta ei mitään toimia eikä oppositiokaan vaadi

Olisi naiivia olettaa median paljastamien olevan vain yksittäistapauksia ja muutoin kaikki on kunnossa. Suomessa on yllättävän kova usko siihen, että olemme jotenkin parempia ja rehellisempiä kuin muut maat. En usko meidän olevan keskitasoa huonompia, mutta on selvää, että nykyinen valvonta ole lähimainkaan riittävällä tasolla eikä anna oikeaa kuvaa tilanteesta.

Mielestäni päättäjien tulisi viimeistään nyt ryhtyä toimenpiteisiin saattaakseen valvonnan paremmalle tasolle. Monilla muilla alueilla vaikkapa dokumenttien toimittamatta jättäminen johtaa merkittäviin rangaistuksiin suhteessa tekoon, mutta nämä valvovat viranomaiset sallivat lähes mitä tahansa kunnes asia tulee julkisuuteen. Vasta silloin alkaa edes jotain tapahtua vaikkakin hitaasti.

Suomi ei välttämättä ole sellainen onnela kuin kuvitellaan vaan osa kuvasta syntyy olemattoman valvonnan seurauksena. Nyt olisi aika lähettää signaali siitä, että valvontaa tehostetaan merkittävästi. Paljon on kehttu kuinka automaattisella tiedonvaihdolla yms saadaan kuriin väärinkäytöksiä esim hallintarekistereiden osalta, mutta on hyvä huomata ettei yksikään hallintarekisterilain hyväksynnässä edellytetyistä ponsista ole edennyt päätökseen ja epäilen tapahtuuko näin tällä hallituskaudella.

En tiedä johtuuko se lobbauksesta ja päättäjien merkittävistä yhteyksistä esimerkiksi säätiöihin ettei tilanne parane – kenties,  jotain tälle asialle pitäisi kuitenkin vihdoin tehdä.

NikoKaistakorpi

Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu