VIRVE:n lopetuksesta jättipotti jollekin teleoperaattoreista

Hallituksen eduskunnalle jättämässä lakiesityksessä viranomaisten mobiiliverkko VIRVE ehdotetaan lopetettavaksi ja kilpailutuksen kautta hyödynnettäisiin jonkun kaupallisen teleoperaattorin verkkoa jatkossa. VIRVE alkaa tulla elinkaarensa päähän ja ennustettavissa on jopa varaosaongelmia vanhentuneen teknologian ollessa kyseessä. Jotain on siis joka tapauksessa tehtävä ja kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi on katsottu kaupallisten verkkojen hyödyntäminen. Onko se riittävän turvallista onkin sitten jo laajempi ja hankalampi kysymys.

Kilpailutuksen voittavan operaattorin parannettava mobiiliverkon sekä maantieteellistä peittoa että sisätilapeittoa

Hallituksen esityksessä kerrotaan seuraavaa:

"Valmistelutyön aikana on tullut esille, että nykyisissä teleyritysten mobiiliverkoissa maantieteellinen 4G-peitto on noin 75-85 prosenttia kun taas VIRVE-palvelun peitto on 96 prosenttia. Valmistelussa viranomaiset ovat asettaneet vaatimuksena sen, että uudessa palvelussa tulee olla nykyistä VIRVE-peittoa vastaava maantietteellinen ja sisätilapeitto."

Käytännössä tästä seuraa, että valitun teleoperaattorin on merkittävästi kasvatettava verkkonsa peittoa ja sehän toki maksaa rahaa. Valtio olisi esityksen mukaan kompensoimassa näitä kustannuksia. Oletus on kuitenkin, että peiton laajentaminen hyödyttää samalla myös kaupallista toimintaa eli kaikkea ei oltaisi maksamassa. Merkittävistä kompensaatioista lienee silti kyse.

Verkkokapasiteetin saatavuus esityksen mukaan pyritään takaamaan sillä, että viranomaisviestintä priorisoidaan verkossa muuta liikennettä ylemmäs ja tarvittaessa muuta liikennettä jopa rajoitetaan. Tästä teleoperaattorin on huolehdittava. Itse en tunne 4G-verkkoja niin hyvin, että osaisin kommentoida kuinka se käytännössä toimii.

Miksi sitten puhun jättipotista – syntyy merkittävä kilpailuetu yhdelle teleoperaattorille

Itse kaupan arvo tulee olemaan merkittävä ja siten voitto kipailutuksessa olisi todella tärkeä Elisalle, Telialle tai DNA:lle. Nuohan ne verkon omaavat kilpailijat Suomessa ovat.

Toinen kenties jopa merkittävämpi asia on, että samalla yksi operaattori pääsee osin valtion kustannuksella laajentamaan verkkoaan samalla myös kaupalliseen käyttöön.

Kilpailuvirasto otti luonnosvaiheen lausunnossaan esille tämän merkittävän seikan – jostain kumman syystä tämä ei ole päätynyt lakiesityksessä olevaan lausuntoyhteenvetoon mukaan. Olen monasti ihmetellyt kuinka näissä yhteenvedoissa merkityksellisiä osioita jää pois mikäli ne teettäisivät lisäpohdintaa ja työtä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa lausunnossaan:

"Kilpailu-ja kuluttajavirasto kuitenkin myös katsoo, että asian jatkovalmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota esitetyn mallin toteutukseen liittyvien kilpailunäkökohtien arviointiin. Näitä näkökohtia ovat muun muassa nykyisen laajakaistaisen radioverkon laajeneminen uusille alueille kattavan viranomaisviestinnän mahdollistamiseksi, rakennetun uuden verkkoinfrastruktuurin hyödyntäminen viranomaistoiminnan lisäksi myös kaupallisessa toiminnassa sekä valtion investointien ja kilpailutuksella valitun teleyrityksen investointien suhde uuden verkon rakentamisessa."

Nähdäkseni viraston penäämää erityistä huomiota ei ole ilmaantunut esitysvaiheen vaikutusarviointeihin.

Verkon laajentuminen osin valtion tuella muita paremmaksi tulee olemaan melkoinen myyntivaltti. Tämän vaikutusta kilpailuun ei olla juurikaan arvioitu.

Kokonaisuutena kannatettava lähestymistapa

Kilpailunäkökulman ulkopuolelta katsottuna näen, että ratkaisu on ainakin valtion talouden kannalta paras vaihtoehto. Tietoturvan ja muiden näkövinkkeleiden kannalta en osaa vielä muodostaa kokonaiskuvaa asiasta.

Reilun teleoperaattorien välisen kilpailun kannalta pitäisi pohtia asiaa vielä laajemmin ja varmistaa keinot, joilla yhdelle operaattoreista ei synny kohtuutonta kilpailuetua muihin nähden osin valtion tukemana.

On hyvä muistaa myös, että valtio on mm Solidiumin kautta edelleen merkittävä Elisan omistaja, mikä ei saisi vaikuttaa valintaan vaan kilpailu tulee käydä rehdisti. Tätä on vaikea varmistaa sillä viranomaisverkon luonteen vuoksi suurin osa materiaalista jäänee salaiseksi. Nimittäin jo nyt osa lausunnoista on määritelty salaisiksi.

Muistan vielä VIRVE:n rakennusaikaisen tuskan ja vaikeudet – lopulta se on kuitenkin saatu palvelemaan toimintaa varsin hyvin. Nyt edessä on merkittävä askel uuteen verkkoon – onneksi siirtymäaikana VIRVE voinee olla rinnalla toiminnassa.

 

 

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu