Keskustan ilmasto-ohjelma pelkkää oman edun tavoittelua

Muutama kuukausi on siitä, kun Juha Sipilä kutsui kaikki koolle huolestuneena ilmastonmuutoksesta. Suuri huoli näyttää Keskustan vaaliohjelmassa kääntyneen jälleen pelkäksi oman edun tavoitteluksi uusien tukien kiiluessa silmissä. Katselin Keskustan vaaliohjelmasta ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvän osion ja se vaikuttaisi uskovan vain ja ainoastaan uskoon teknologian kehittymisestä ja omien kannattajien liiketoiminnan tukemiseen.

Keskustan vaaliohjelman ilmasto-osuus

Keskustan vaaliohjelman Ilmasto kuntoon -osuus kertoo kokonaisuudessaan seuraavaa:

"Ilmasto ei odota. Sen hyväksi on tehtävä enemmän ja nopeammin. Tavoitteemme on, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään 2045. Hiilinieluja on jatkossakin kasvatettava, kulutustottumuksia muutettava ja uutta teknologiaa kehitettävä."

"Sipilän hallituksen päätös kivihiilen energiakäytön lopettamisesta vuoteen 2029 mennessä tarvitsee jatkoksi lisää energiatekoja. Kotimainen energia on Keskustalle ensisijaista. Tien on johdettava entistä vahvemmin kohti uusiutuvan energian Suomea.  Panostamme puhtaisiin teknologioihin sekä älykkääseen, varastoivaan ja hajautettuun energiajärjestelmään. Esimeriksi biokaasussa yhdistyy ilmastohaasteeseen vastaaminen ja taloudelliset hyödyt. Uusiutuvaan energiaan liittyvä teknologia avaa mahdollisuuksia myös Suomen viennille."

"Kestävä metsänhoito on parasta ilmastotyötä. Hiilinieluja pitää kasvattaa istuttamalla metsää käytöstä poistetuille turvesoille ja heikkotuottoisille viljelystä poistetuille pelloille. Metsien rästiin jääneet ensiharvennukset pitää hoitaa. Keskustan keinovalikoimaan kuuluvat myös soiden ennallistaminen ja maatalousmaiden hiilensidontakyvyn vahvistaminen."

"Suomalainen viljelijä ja metsänomistaja ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua eikä sen ongelmaa. Keskustan tavoite on, että suomalainen ruoka tuotetaan hiilineutraalisti vuoteen 2040 mennessä. Tämä edellyttää yhdessä sovittua tiekarttaa. Ilmastotyö voi ja sen pitää olla alkutuottajalle taloudellisesti kannattavaa."

"Jokainen voi tehdä pieniä ja samalla suuria ilmastotekoja säästämällä energiaa ja muuttamalla kulutustottumuksiaan. Yhteiskunnan ja markkinoiden pitää helpottaa näiden valintojen tekemistä. Tuotteiden ja palveluiden ilmastovaikutuksista on saatava luotettavaa tietoa."

"Ilmastopolitiikan vihreänä lankana ei voi olla toistemme syyllistäminen. Tulevaisuudessakin on voitava ajaa autolla, syödä hyvää ruokaa, matkustaa ja asua omakoti- tai kerrostalossa. Tämä kaikki on mahdollista kehittämällä uusia ratkaisuja, jotka säästävät ilmastoa ja ympäristöä."

Tämähän on yhtä diibadaabaa paitsi sen osalta, että tukea metsänomistajille, maatalouteen ja teollisuuteen on jälleen luvassa entistä enemmän. Keskustalaisen politiikan ytimessä onkin valtion tuki vuodesta toiseen omille kannattaja-alueille.

Mitä ohjelmasta voidaan tulkita?

  1. Keskustan panostaessa lisää puhtaisiin teknologioihin tarkoittaa se käytännössä lisää yritystukea ja muuta tukea biotalouteen ja cleantechiin. Tällä hallituskaudella sinne ollaan Business Finlandin painopisteiden ja kärkihankkeiden kanssa lapettu rahaa urakalla. Puoliväliarvioinnin mukaan tämä ei ole kuitenkaan johtanut vientiin toivotulla tavalla. Lopullinen arviointi tuskin valmistuu ennen vaaleja – tuloksethan voisivat olla ikäviä.
  2. Metsän istuttamisen lisääminen poistetuille turvesoille tai ensiharvennusrästien tuki tuskin hoituvat ilman lisätukea. Lisää tukifyrkkaa maaonmistajille lienee tämänkin ratkaisuna. Tutkimusten mukaan suoperäisten maiden jatkokäsittely voi aiheuttaa merkittäviä vesistövalumia, mutta varmaan niitäkin voidaan vähentää tukemalla ojituksen parannuksia.
  3. Kun suomalaiseen ruokatuotantoon edellytetään tiekarttaa ja kerrotaan kuinka ilmastotyön tulee olla alkutuottajalle kannattavaa, tarkoittaa se käännettynä suomeksi jälleen lisää tukia.
  4. Jokainen toki tekee ilmastotekoja. Keskustan todetessa kuinka yhteiskunnan ja markkinoiden tulee helpottaa näiden valintojen tekemistä lukijan vastuulle jää pohtia miten. Keinot jäävät hämärän peittoon.
  5. Hövelisti Keskusta linjaa: "Tulevaisuudessakin on voitava ajaa autolla, syödä hyvää ruokaa, matkustaa ja asua omakoti- tai kerrostalossa." Ei taida kukaan olla näitä mahdollisuuksia olla poistamassa – kyse on siitä, että kulutusta jossain määrin ohjataan haittaveroilla. Ilmeisesti Keskustan mukaan näin ei voida lainkaan tehdä. Autuus ja ratkaisu löytyy tuista.

METSO-ohjelman käsittely yhtä kaksinaamaista kuin koulutuslupauksen

Vuoden 2015 vaaliohjelmassaan Keskusta kertoi:

"Keskusta tekee työtä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen torjumiseksi. Yksi hyvä väline tähän on Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma Metso, joka antaa mahdollisuuden maanomistajille itse ehdottaa arvokkaita alueita suojeluun."

Nyt se kertoo vaaliohjelmassaan:

"Metsien vapaaehtoinen suojeluohjelma METSO on osoittanut toimivuutensa. Sitä tulee laajentaa myös muihin luontotyyppeihin kuten soihin ja kosteikkoihin. METSOa tulee kehittää, jotta myös yksityiset tahot voivat helpommin osallistua suojelukohteiden rahoittamiseen."

Mitä Keskusta on sitten tehnyt METSO-ohjelmalle ollessaan vallassa hallituksessa?

Se leikkasi merkittävästi METSO-ohjelman rahoitusta. Tuore Ympäristöministeriön METSO-ohjelman arviointi kertoo karua kieltä vaikutuksista.

Arvioinnin mukaan sen lisäksi, että ohjelman rahoitus on nyt aivan liian matalalla tasolla, niin myös työvoimaresurssit on viety niin alhaiselle tasolle, ettei hakemuksia olla voitu resurssipulan vuoksi käsitellä tarpeeksi. Tällöin edes merkittävästi vähentyneitä määrärahojakaan ei olla saatu käytettyä kokonaan suojeluun.

Toinen esimerkki hallituskaudelta on se, että vaikka Metsähallitus takoo kovempaa tulosta kuin koskaan, niin rahat tuloutetaan valtiolle muuhun käyttöön eikä sitä ole riittänyt esimerkiksi pitkospuuverkoston ylläpitoon.

Suuri huoli ja kiire tehdä toimenpiteitä kääntyikin oman edun tavoitteluksi

Keskustan vaaliohjelmassa ja syksyn puheissa on melkoinen ristiriita. Syksyllä oltiin miettimässä radikaalejakin toimenpiteitä, mutta nyt vaalien lähestyessä ollaankin perinteiseen tapaan jälleen tarjoamassa tukea kannattajakunnalle eikä mitään velvoittavaa ole tulossa.

METSO-ohjelmakin on tärkeä aina vaalien alla, mutta vallassa ollessa teot ovatkin aivan toista.

Keskustan ratkaisu ilmastonmuutoskysymykseen on näköjään lappaa lisää rahaa maatalouteen, metsänomistajille, biotalouteen ja cleantechiin entistä enemmän. Samalla uskotaan että teknologia hoitaa ongelmat.

Ilmastonmuutoskin on näemmä kepulle vain mahdollisuus kupata fyrkkaa omaan taskuun.

 

 

 

 

NikoKaistakorpi

Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu