Miksi avoliittoon kohdistuu vain velvollisuudet ilman oikeuksia – Kela ja Vero?

Avoliittoa eivät avioliittolain säännökset osapuolten välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista koske miltään osin. Suoraan avoliiton perusteella ei synny oikeutta toisen osapuolen omaisuuteen, eikä avopuolisoilla ole keskinäistä elatusvelvollisuutta. Käytännössä kuitenkin avopuolison tulot otetaan huomioon tarveharkintaisten sosiaaliturvaetuuksien myöntämisessä.

Tämän" käytännön" synty on kiinnostanut minua, mutten ole löytänyt sen syntyprosessiin selkeää syytä. Lähinnä erityisesti Kela on ryhtynyt kohtelemaan avoliitossa olevia aivan yhtä velvoittavasti kuin avioliitossa olevia elatusvelvollisuuden osalta. Jossain vaiheessa laki on mahdollistanut tämän.

Verottaja taas tekee useimmiten toisen tulkinnan. Tuloverotuksessa avopuolisoa ei aina lasketa puolisoksi laisinkaan, mikä vaikuttaa muun muassa työasuntovähennykseen, kotitalousvähennykseen ja työmatkoista tehtäviin vähennyksiin.

Kaksi valtion eri virastoa, jotka tulkitsevat asiaa omalla tavallaan. Toinen vähentääkseen tukia ja toinen vähentääkseen verovähennysoikeutta. Molempien tulkinta on avoparien kannalta negatiivinen.

Osakkeisiin säästäneen opiskelijapojan tyttöystävältä evättiin toimeentulotuki

Puolitoista vuotta sitten tuli esille tapaus, jossa opiskelipojan tyttöystävältä evättiin toimeentulotuki poikaystävän omistamien osakkeiden vuoksi. Opiskelijapari oli asunut yhdessä kolmisen kuukautta ja yhteiselo oli siten vielä alkuvaiheessa. Kelan mukaan ilmeisesti poikaystävän pitäisi realisoida osakkeensa elättääkseen tyttöystäväänsä, kun yhteen muuttivat?

Uusi laki lisäsi samankaltausten tapausten määrää myös asumistuen osalta opintotuen asumislisän korvautuessa yleisellä asumistuella. Tällöin moni työssäkäyvän kumppanin kanssa asuva menettikin tämän tulojen vuoksi asumistukensa osittain tai kokonaan.

Kuinka tämä on mahdollista, kun avopuolisolla ei ole laillista elatusvelvollisuutta?

Tällä hetkellä yhteiskunta käytännössä kannustaa opiskelijoita asumaan yksin, sillä taloudellisten syiden vuoksi on usein järkevämpää asua yksin. Osa saattaa jopa pitää vain toista käytännössä tyhjää kämppää näistä syistä.

Onko tämä asuntopulasta kärsivissä kasvukeskuksissa ja yliopistokaupungeissa järkevää?

Ollaan myös huolissaan syntyvyydestä, onko tämä senkään kannalta hyvä asia – yhdessä asumisen kokeilusta tehdään taloudellinen haastavaa erityisesti nuorille?

Mitä tapahtuu muutettaessa yhteen Kelan maksamien tukien kohdalla?

Kelan sivuilla kerrotaan kuinka yhteen muuttaessa monen tuen kohdalla tukea "tarkistetaan" – lue suomeksi alennetaan tai poistetaan. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • eläkkeensaajan asumistuki
  • kansaneläke, joka on pienempi avo- tai avioliitossa asuvalle
  • lapsilisän yksinhuoltajakorotus, joka poistuu myös avoliiton myötä

  • leskeneläkkeen jatkoeläkkeen tulosidonnainen täydennysmäärä pienenee

  • toimeentulotuki, johon katsotaan vaikuttavaksi myös avopuolison tulot ja varallisuus

  • yleinen asumistuki

Melkoinen lista eri tukia, joita joko vähennetään tai poistetaan kokonaan.

Jos katsotaan asiaa verottajan taholta, niin mikään ei muutu. Verot puolestaan kannetaan kuin mitään ei olisi muuttunut – erikoisen käytännöllinen tulkinta valtion taholta. Esimerkiksi avopuoliso ei voi vähentää työskentelypaikkakunnalta vuokratun asunnon kuluja verotuksessa – avioliitossa tämä taas on mahdollista.

Perinnön ja eron kohdalla oikeuksia ei ole käytännössä juuri lainkaan. Tämä on mielestäni sinällään ihan hyväksyttävä asia ja voidaan hoitaa testamentilla tahi sopimuksilla. Verottaja tosin laskee korkeamman veroprosentin avopuolisolle kuin aviopuolisolle, mutta se on mielestäni hyväksyttävä ero.

Miksi sängyn jakaminen tuo käytännössä mukanaan elatusvelvollisuuden vaikkei pitäisi?

Avoliiton usein edeltäessä avioliittoa moni tahtoisi edetä siten, että kulut jaetaan tasan. Tämä koksee erityisesti nuoria, mutta moni vanhempikin eläkeläisiä myiten saattaa olla olla tällaisessa tilanteessa.

Jos kuitenkin olet jonkin mainitun tuen saaja, niin käytännössä valtio ohjaa, ettei näin kannata ja välttämättä voi edes tehdä. Miksi?

Tulee jopa mieleen, että tässä on jotain vanhaa puritaanista ajattelua susipareista yms. Nykymaailmassa valtion eikä lain kuitenkaan tulisi ottaa tällaisiin asioihin kantaa.

Kohtuullisempaa olisi minimissään ottaa verotuksessa huomioon se, että avoliitossa toinen joutuu elättämään puolisoaan. Jos vaikkapa toinen on työmarkkinatuella ja toinen palkallisessa päivätyössä, niin jonkinmoinen ruokakuntakohtainen verohelpotus tasapainottaisi tilannetta mikäli Kela jatkaa edelleen tällaista käytäntöä.

Valtion ei tulisi tällä tavalla ohjata ihmisten erilaisia valintoja. Myös monet lakiasiantuntijat pitävät kohtelua ristiriitaisena.

Ei taida asia olla esillä minkään puolueen listalla, mutta jotain pitäisi tehdä. Valtio optimoi nyt kulujaan ja tuottojaan kyseenalaisella tavalla. Avoliittoon on tuotu kaikki velvollisuudet ilman etuja.

 

 

 

 

 

NikoKaistakorpi

Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu