Muuntokoulutus nostettava vaaliteemaksi – kriittinen menestystekijä Suomelle

Miljoona suomalaista tarvitsee tulevaisuudessa uudelleen- tai täydennyskoulutusta – tätä keskustelua käytiin noin vuosi sitten, mutta se näyttää vaipuneen unholaan. Koulutuksen osalta helpommin hahmotettavat ratkaisut kuten varhaiskasvatuksen tai toisen asteen koulutuksen maksuttomuus ovat lähinnä nousseet pinnalle, vaikka työelämän muuttumisen tuomat haasteet ovat mielestäni merkittävästi suurempia. Tuosta miljoonasta voi olla montaa mieltä lukuna, enkä oikein pidä tällaisista mukavaista tasaluvuista ylimalkaisina heittoina, mutta jotain se kertoo silti tulevasta.

Moderneille yhteiskunnille tästä tulee yksi merkittävä menestystekijä 2020-luvulla

Monille kehittyneille maille tämä tulee olemaan merkittävä haaste ensi vuosikymmenellä ja siitä eteenpäin. Miten saadaan tehokkaasti koulutettua uudelleen tai täydennettyä koulutusta niiden työikäisten osalta, joiden työt vähenevät tulevaisuudessa merkittävästi?

Nyt puhun todellisesta täydennyskoulutuksesta enkä CV:n täyttökursseista tai LinkedIn:in käytön opettelusta.

Monilla on vahva usko siihen, että aina tulee löytymään uutta työtä joidenkin ammattien vähetessä merkittävästi. Itse en siihen oikein usko, että näin tällä kertaa käy, vaikka historiassa ollaankin näin onnistuttu toistaiseksi tekemään. Erityisesti tekoälyn myötä ollaan menettämässä valtava määrä myös ns valkokaulustyöläisten töitä esim pankkialalla ja on vaikea on kuvitella, että nopealla aikavälillä syntyisi uusia töitä kaikille.

Yhteiskunnan lienee tarpeen varautua siihen, että työn määrä tulee vähenemään, mutta ensiarvoisen tärkeää nyt olisi saada koulutettua ihmisiä uudelleen mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäen jo opittua. Tarvitaan uudenlaista joustavuutta sekä myös merkittävä määrä apua ja ohjausta.

Painopiste ja resurssit todelliseen muuntokoulutukseen sekä tukemiseen

Tammikuussa nousi pinnalle kuinka työttömillä tienataan ja kurssit omat rahasampo koulutusyrityksille. Kirjoitin tuosta blogin Ylen MOT: Näin työttömillä tienataan. Työttömiä aliarvioidaan ja päiväkaupalla kurssitetaan turhanpäiväisiä asioita, joilla ei vaikuteta myöskään saatavan työllistymisen kannalta kummoisia tuloksia. Erilaista CV:n täyttökurssia ja omien vahvuuksien etsintää huterien konsulttien avulla ympäri maata.

Tällaiset tulisi pääosin lopettaa ja korvata esimerkiksi verkkokursseilla, joita tarjotaan koko maahan. Verkon kautta voidaan myös tarjota henkilökohtaista apua näissä kysymyksissä tarvittaessa. On kuitenkin mielestäni käsittämätöntä resurssien hukkausta järjestää ympäri maata tällaisia kursseja kymmenillä miljoonilla euroilla. Porukkaa käy sitten näillä kursseilla täyttääkseen aktiivimallin ehdon vaikkeivät koe niistä olevan mitään hyötyä.

Määrärahoja tulee käyttää järkevämmin siihen, että halukkaat pääsevät aidosti täydentämään osaamistaan vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita. Työttömiä on tuettava ja autettava kaikenmaailman sanktioivien aktiivimallien sijaan.

Esimerkiksi ICT-alalla moni tarvitsisi vaikkapa apua sertifikaattien suorittamiseen, joilla osoitettaisiin uuden osaamisen hankkiminen. Usein kuitenkin itse kustannettuna nämä kurssit tai jopa pelkät kokeet ovat todella kalliita eikä niihin ole taloudellista mahdollisuutta. Periaatteessa voit lukemalla oppia samat asiat, mutta se harvemmin riittää mahdolliselle työnantajalle osoitukseksi hankitusta osaamisesta.

Itseoppimiseen olen ehdottanut mm korkeakoulujen oppimateriaalien avoimuutta, jotta olisi helpompaa päivittää osaamistaan. Toteutuksessa on jotain tekijänoikeudellisia haasteita, mutta mm MIT on tämän jo tehnyt, joten ei sen pitäisi ola mahdotonta verovaroin kustannetuissa korkeakouluissa Suomessa.

Otetaan vaikka esimerkiksi diplomi-insinööri, joka on opiskellut matkapuhelinverkkoja ja osaaminen on 2G- ja 3G-maailmasta. Halutessaan päivittää osaamistaan hän voisi hyödyntää Aalto yliopiston uusien langattomien verkkojen kurssien materiaalia oppiakseen 4G:n ja 5G:n. Mahdollisesti olisi mahdollisuus myös käydä joku tentti osaamisen karttumisen osoittamiseksi. Sen ei tarvitse olla sama kuin itse opiskelijoilla, mutta olisi hyvä olla joku tapa varmentaa osaamisen kehittyminen työnhakua varten. Avoin korkeakoulu tarjoaa nyt jonkinlaisen mahdollisuuden tähän, mutta se on vielä varsin kapea.

Paljonko paukkuja niihin, joilla on halua työllistyä – ja paljonko haluttomien potkintaan?

Jotenkin menneellä hallituskaudella on syntynyt kuva siitä, että pääosa työttömistä olisi haluttomia tekemään mitään tilanteensa eteen ilman, että sanktioilla ja syyllistämällä potkitaan tekemään jotain. Vaikuttaa siltä, että resursseja ollaan käytetty huomattavan paljon siihen, että tätä joukkoa saataisiin aktivoitua.

Itse kuitenkin uskon suurimman osan olevan halukkaita päivittämään osaamistaan ja löytämään sopivaa työtä. Heille pitäisi resurssien puitteissa koittaa järjestää kaikki mahdollinen apu.

Kärjistettynä on kysymys siitä, laitetaanko panostuksia niihin, joilla on halua kehittyä ja parantaa tilannettaan vai niihin, jotka koetaan vapaamatkustajina eivätkä tee tarpeeksi työllistymisen eteen.

Asia ei tietenkään ole näin mustavalkoinen. Kuitenkin painopiste on nyt ollut mielestäni väärä ja ensi hallituskaudella sitä tulisi siirtää merkittävästi. Vaikka kuinka ottaisi päähän jotkut lusmuilijat, niin tärkeämpää silti olisi auttaa niitä, ketkä haluavat toimia oikein.

Ensi hallituskaudella on edelleen tarve saada työllisyysaste nousemaan. Avainasia selvitettäväksi on se, millä keinoin puolueet sen saisivat aikaan.

Tämä kysymys tuntuu jäävän helpommin hahmotettavien asioiden varjoon, sillä ratkaisua ei oikein vaalikoneen vaatiman yksinkertaistuksen muotoon saa tiivistettyä. Näin tärkeän asian sivuuttaminen sen monimutkaisuuden vuoksi on kuitenkin pään laittamista pensaaseen. Eduskunnassa on valitettavan paljon kansanedustajia, joilla ei ole pitkältä ajalta mitään kokemusta normaalista työelämästä varsinkaan yrityksistä. Siksi puhe usein kääntyy yleisluontoiseksi jargoniksi digitalisaatiosta ja tekoälystä työelämän murroksessa yms.

Ehdokkaita ja puolueita ei kuitenkaa saa päästää helpolla – tarvitsemme tähän uusia ratkaisuja seuraavalla hallituskaudella!

NikoKaistakorpi

Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu