Lobbaustutkimuksien helmiä: EVA:n yritysjohtajakysely

EVA:n tutkimus

Uusi Suomi uutisoi tänään EVA:n yritysjohtajakyselystä, jonka mukaan mukaan pahimmat yksittäiset kilpailukyvyn heikkoudet Suomessa ovat palkkojen joustamattomuus, ansiotuloverotuksen taso, työmarkkinajärjestelmä, osaavan työvoiman heikko saatavuus sekä omistamisen verotus.

Vahvuuksista uutinen kertoo:

Johtajien mukaan Suomella on viisi tekijää, jotka ovat kilpailukykymme kirkkaita vahvuuksia: ICT-infrastruktuuri, omaisuuden suoja, perus- ja toisen asteen koulutus, yliopistot sekä liikkeenjohdon toimintatavat.

Tämä jotenkin pisti silmääni. Infrastruktuuri, omaisuuden suojaa ja koulutusta, muttei sanaakaan suomalaista työntekijöistä itsestään tai heidän osaamisestaan muuten kuin välillisesti koulutuksen kautta. Vahvuuksiin eivät lainkaan kuulu ne osaavat ihmiset, jotka heille töitä tekevät?

Sen sijaan yhdeksi kirkkaimmaksi vahvuuksiksi maihin verrattuna muihin yritysjohto lukee liikkeenjohdon toimintavat eli oman tapansa toimia? Mahtavaa, kukas se kissan hännän nostaa ellei kissa itse?

Valitettavasti viimeaikaiset tutkimukset suomalaisen johtamisen tasosta ja uusiutumisesta eivät päädy aivan samaan lopputulemaan. Yritysjohtajien mukaan ongelmat löytyvät kuitenkin vain ulkopuolelta ja oma tekeminen on huippuluokkaa – kirkas vahvuus.

Usko omaan menestykseen vaatimatonta

Kuvassa on esitetty yritysjohtajien arviot Suomessa toimivien yritysten menestymisestä kansainvälisessä kilpailussa kolmen vuoden kuluttua. Sen mukaan 4 prosenttia uskoo menestyksen olevan paljon huonompi kuin nyt, 41 % hieman huonommin kuin nyt, 44 % yhtä hyvin kuin nyt, 11 % hieman paremmin kuin nyt ja 1 % paljon paremmin kuin nyt.

Tuosta laskettuna siis 12% uskoo suomalaisten yritysten, eli siis johtamiensa yritysten, pärjäävän kansainvälisessä kilpailussa paremmin kuin nyt.

Miltä kuulostaa johtaja, joka ei usko yritykseensä eikä ”joukkueeseensa” menestykseen?

Noissa johtajuustukimuksissa on nimenomaan kiinnitetty huomioita toisaalta vahvuutena, mutta myös heikkoutena, suomalaiseen insinöörijohtamiseen. Kyky innostaa ja luoda merkitystä ovat merkittävimpiä puutteita.

Kun katson tällaisia tuloksia, niin ihmettelen kuinka saadaan uskoa tulevaisuuteen ja porukka ponnistelelmaan paremman tulevaisuuden eteen.

Olen lukemattomia kertoja ollut tilaisuudessa, jossa toistuu sama kaava: johtaja kiittää ja kertoo saavutetusta loistavasta tuloksesta, mutta jo sivulauseessa aloittamalla mutta-sanalla toeaa ensi vuodesta tulevan vaikeampi ja on ponnisteltava vielä enemmän. Vaikuttaa mahdottomalta antaa edes hetken juhlistaa ja iloita saavutetusta luomatta jo uhkakuvaa tulevasta.

Mikä tällaisten tutkimusten arvo oikein on?

Näitä tämän kaltaisia tutkimuksia julkaistaan varsin kritiikittä mediassa ja joskus jopa esitetään asia jonain selkeänä tutkittuna totuutena. Harvoin näkee syvempää analyysiä tutkimuksen tai kyselyn riippumattomuudesta.

Onko tämäkin ”kyselytutkimus” vain lobbauksen keino, jolla halutaan vaikuttaa toimintaympäristöön?

Minusta kyse on nimenomaan siitä.

Yritysjohtajat haluavat keventää sekä omaa että yritystensä verotusta, alentaa palkkoja, vähentää sääntelyä sekä kustannuksia. Eihän siinä mitään kummallista ole.

Tästä syystä tällaisten tutkimusten objektiivisuus on lähellä nollatasoa. Elinkeinoelämä ei ole ainoa, joka tällaisia tekee vaan myös toiselta puolelta löytyy vastaavia tahoja.

Jos tähän tutkimukseen on uskominen, niin meillä on aivan liikaa yritysjohtajia, joilla ei ole uskoa tulevaisuuteen ja siten kykyä johtaa yrityksiä kasvuun ja menestykseen.

Toivottavasti näin ei ole.

 

 

EVA kertoo tutkimuksen toteutuksesta seuraavaa:

Kysely kohdennettiin yritysten ylimpiin johtajiin ja siihen vastasi 1 263 henkilöä, joista kolme neljäsosaa (75 %) oli toimitusjohtajia ja loput yritysten muuta johtoa (13 %) tai hallituksen jäseniä (12 %). Tiedot keräsi Etlatieto Oy 27.11.–18.12.2018. Vastaajat edustavat Suomessa (pl. Ahvenanmaa) toimivien, vähintään kymmenen henkilöä työllistävien yritysten ylimpiä johtajia.

 

 

NikoKaistakorpi

Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu