Konsulttiraportin mukaan valtion omistajaohjaus toimii mainiosti

Edellisellä hallituskaudella 2018 tilattu raportti valtion omistajaohjauksesta on valmistunut ja antaa varsin ruusuisen kuvan valtion omistajaohjauksen tilasta. Raportissa on arvioitu valtion omistajaohjauksen toimintaa vuodesta 2004 lähtien ja sen ovat toteuttaneet KPMG Oy, Vantage Consulting Oy sekä ETLA. Pikavilkaisulla tuntuu, että raportti on lähinnä hymistelevä ja ääneen ovat lähinnä päässeet ne ihmiset, jotka itse sitä ovat tehneet arvioiden oikeastaan oman toimintansa hyväksi. Raportin tiivistelmä kertoo seuraavaa:

Tehdyn arvioinnin perusteella omistajaohjausta koskevat rakenteelliset uudistukset ovat toimineet hyvin eikä nykyisissä omistajaohjauksen rakenteissa esiinny merkittäviä muutostarpeita. Arvioinnin perusteella valtion omistajaohjauksen operatiivinen toimeenpano on viimeisen vuosikymmenen aikana muuttunut ammattimaisemmaksi. Omistajaohjauksen tunnistetut haasteet koskevat eri politiikka-alueiden välisiä ristiriitoja ja korostuvat tapauksissa, jossa valtion substanssipolitiikassa tavoiteltavat uudistukset eivät ole yhteneväisiä omistajapoliittisten tavoitteiden kanssa. Haasteiden ratkaiseminen edellyttää nykyistä aktiivisempaa yhteistä suunnittelua ja dialogia eri ministeriöiden välillä sekä eri politiikkanäkökulmat yhdistävää vahvempaa ohjausta myös poliittisella tasolla.

Tuota mutustellessani en oikein tiedä, mitä oikein jää käteen? No, kenties itse raportti on konkreettisempi.

Tarkasteluajanjaksolta nimittäin löytyy esimerkiksi Kemira Growhown myynti, sähköverkkojen myynti Carunalle, erilaisia Finavian kuvioita, lukuisia palkitsemiskohuja sekä VAKE:n perustaminen. Postin uusimmat hässäkät eivät toki ole voineet ehtiä tähän arvioon.

Ulkopuolisten arvioiden vähyys pistää silmään

Raportissa kerrotaan kuullun yhteensä 74 asiantuntijaa, joiden nimilistaa ei valitettavasti ole kerrottu. Heistä kerrotaan seuraavaa:

Arviointihaastattelut kohdennettiin omistajapolitiikan ja -ohjauksen keskeisiin toimijaryhmiin. Arvioinnin yhteydessä kuultiin laaja-alaisesti omistajaohjauksesta vastaavien ministeriöiden virkamiehiä, omistajaohjauksessa olevia valtion yhtiöitä ja heidän edustajiaan sekä omistajaohjauksesta ja -politiikasta vastaavia ja vastanneita poliitiikkoja. Arvioinnin yhteydessä on kuultu myös useita omistajapolitiikan kehitystä tai omistajaohjauksen toimeenpanoa seuraavia ulkopuolisia asiantuntijoita.

Luvussa neljä on tuotu esille eri tahojen näkökulmia, mutta jostain syystä omaa kappaletta eikä näkökulmaa ei kerrota näiden mainittujen ulkopuolisten asiantuntijoiden osalta. Siellä kerrotaan seuraavaa:

Valtio-omisteisten yhtiöiden haastattelujen mukaan nykyinen omistajaohjauksen operatiivinen rakenne ja vastuunjako eri toimijoiden välillä nähdään pitkälti hyvin toimivana kokonaisuutena.

Valtio-omisteisten erityistehtävä- ja strategisen intressin yhtiöiden näkemysten mukaan nykyinen työnjako valtion omistajaohjausrakenteessa näyttäytyy hyvin selkeänä ja perusteltuna.

Myös haastateltujen finanssi-intressin -yhtiöiden näkemykset nykyisestä operatiivisesta rakenteesta ja vastuunjaosta ovat myönteisiä.

Valtion omistajaohjauksesta vastaavien eri ministeriöiden virkamiesten näkemykset tehdyistä omistajaohjauksen rakenteellisista muutoksista ovat myös pitkälti myönteisiä. Yleisesti ottaen viimeisten vuosikymmenien aikana tehtyjä uudistuksia valtion omistajapolitiikan toimeenpanossa ja omistajaohjauksen rakenteessa pidetään selkeinä ja relevantteina.

Poliittisten toimijoiden näkemykset omistajaohjauksen operatiivisesta rakenteesta olivat myös hyvin myönteisiä.

Jostain syystä ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioita ei kerrota.

Huomioni kiinnitty myös siihen, ettei Vakesta juuri puhuttu – lieneekö syynä tilaajan miellyttäminen? Haastateltujen poliittisten toimijoiden kerrotaan jonkin verran puhuneen Vakesta, mutta raportti päätyi seuraavaan toteamaan:

Poliittisten toimijoiden näkemysten mukaan valtion kehitysyhtiön toiminnan ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi on syytä toteuttaa vasta myöhemmin Vake Oy:n painopisteiden ja toiminnan vakiinnuttua.

Toiminta näyttää todennäköisesti vakiintuvan lopettamisen muodossa ja ei tuollaisen perustamista noin heikoin eväin voi nyt oikein pitää onnistuneena omistajohjauksena. Eikä sellaista rakenteellista muutosta, jossa vuonna 2016 perustetaan yhtiö eikä sen toiminnasta ole oikein mitään käryä kolme vuotta myöhemmin, voi oikein mitenkään pitää onnistuneena omistajaohjauksena.

Pureeko koira ruokkivaa kättä – lukuisat valtion konsulttitoimistoilta tilaamat ”riippumattomat ulkopuoliset” selvitykset?

Valtio ja myös kunnat usein tilaavat tämänkaltaisia selvityksiä ja raportteja, joiden tuottaminen on merkittävää bisnestä. Kuinka riippumattomia ja ulkopuolisia ne sitten oikein ovat?

Joku aika sitten katselin komeaa TEM:in osana Työelämä 2020 -hanketta tilaamaa tutkimusta Suomalaisen johtamisen tila ja tulevaisuus. Kärjistäen kyseinen tutkimus vaikuttaa tehdyn haastatellen ainoastaan suomalaisia yritysjohtajia, jotka sitten arvioivat omaa toimintaansa. Lopputulemana päädytään siihen, että suomalainen johtaminen eli heidän oma tekemisensä on loistavaa. Johdettavilta ei oikeastaan kysytty mitään. Tällä en tarkoita sanoa, etteikö suomalaisessa johtamisessa olisi paljon hyvää, mutta myös todella paljon kehitettävää.

Jotenkin tämä riippumaton ulkopuolinen raportti valtion omistajaohjauksesta antaa kovin ruusuisen kuvan toiminnasta. En kiistä etteikö hyvää työtäkin ole paljon tehty, mutta jotenkin raportista jää uupumaan kritiikki ja todelliset ulkopuoliset arviot asiantuntijoilta.

Muutamia raportteja silmäillessäni huomioni on myös kiinnittynyt siihen, kuin samat konsulttiyritykset toistuvat näissä toimeksiannoissa tekijöinä. Vaimeneeko mahdollinen kritiikki, jotta tulevaisuudessakin toimeksiantoja riittää? Näihin kulutetaan kuitenkin merkittäviä rahasummia joka vuosi. Pitäisikö kenties teettää riippumaton arvio valtion ja kuntien riippumattomien tutkimusten teettämisestä? 😉

Sitä saa mitä tilaa – tätä sanontaa käytetään usein negatiivisessa merkityksessä, mutta kenties se pätee näihin tutkimuksiin ja raportteihinkin?

 

NikoKaistakorpi

Kiinnostus täällä kirjoittamiseen hiipunut ja kirjoittelen enää harvakseltaan. Koitan etsiä muita keinoja tuoda tärkeiksi kokemaani asioita esille. Oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirjoittava yhteiskunnan asioista kiinnostunut mies. Työurani olen tehnyt yritysmaailmassa erityisesti tuotekehitystiimien vetäjänä ja asiantuntijana. Mielipiteitäni politiikasta ja muusta ilmaisen kirjoittamalla täällä - yritysmaailmassa kohdatessamme en puhu politiikasta vaan pidän nämä erillään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu