Suomen laki ja pykälä Al-Hol

Isisin kalifaatin jäljellä olevien vankileiriltä on tuotu kaksi äitiä lapsineen konsulilennolla Suomeen. Väitetään, että Suomi ei voinut toimia toisin Al-hol- lasten ja äitien kotiutuksessa. Mikäli lapset halutaan pelastaa, äidit tulevat mukana.

Kuka voisi olla niin hirveä ja kylmäsydäminen ihminen, ettei halua auttaa lapsia pois epäinhimillisistä oloista, missä on tauteja, kylmyyttä, likaa, sekä kuolemaa. Näyttää siltä, että lapsia lähinnä olevat, ne läheisimmät. Lasten äidit eivät ole halunneet antaa suostumusta vain lasten kotiuttamiseen hirveältä leiriltä. HS:n toimittajan kysyessä, päästäisikö äidit lapset lähtemään Suomeen, vastaus oli: ”En, en suostu”.  Isis- äidit eivät olleet valmiita asettamaan vaakalaudalle heidän omaa paluuta Suomeen lastensa vuoksi. Ehtona lasten päästämiseksi vankileiriltä siis näytti olevan se, että äidit tulevat mukana. Valitettavasti näyttää siltä, että lapset toimivat tapauksessa kaupantekovälineinä ja Suomi osti.

Väitetään, että asiassa oli toimittava Suomen lakia ja lastenoikeuksia kunnioittaen. Lakipykälistä; En ole vielä törmännyt lakipykälään, mikä käsittelee terrorismin vuoksi vankileirillä olevia Suomen kansalaisia ja heidän jälkeläisiään. Sen sijaan minulla on käsitys siitä, miten toimittaisiin lapsen kohdalla, joka elää vaarallisissa, sekä haitallisissa oloissa vanhemman päätöksistä johtuen. Monesti tällainen tilanne Suomen sisällä johtaa huostaanottoon. Al-hol tapauksessa ei taida olla näytöstä kiinni, ainoastaan siitä, että emme tiedä, miten tulisi toimia tällaisessa ennakkotapauksessa, jossa vanhempi elää ulkomailla vankileirillä.

Oikeusministeriö: “Määrittelemällä teon rikokseksi yhteiskunta osoittaa teon moitittavuutta sekä pyrkii torjumaan ja vähentämään näitä tekoja.”  Suomen lain mukaan terrorijärjestöön liittyminen, tai kuuluminen ei ole rikos, mutta se näyttää olevan, jos tietää oman toiminnan edistävän terrorismirikoksia, tai jos matkustaa edistääkseen terrorismia. Terrorijärjestöön kuuluminen tulisi kenties sekin kriminalisoida, jotta tätä voisi torjua, sekä vähentää. Toivon, että oikeusoppineet tutkivat näitä pykäliä puolueettomasti tapauksen osalta. Valitettavasti nopeaa toimintaa en uskalla edes odottaa, koska viime aikoina on näyttänyt siltä, että lähinnä Raamatun siteeraamista pyritään aktiivisesti torjumaan, sekä vähentämään.

Lapsen oikeuksiin kuuluu se, “että lapsen kasvuympäristö tukee lapsen hyvinvointia ja kasvua, eikä lapsen oikeuksia alun pitäenkään loukata. Lapselle hyvä kasvuympäristö tarkoittaa esimerkiksi turvallisia tiloja, lapsen ja perheen tarpeisiin sopivia palveluja sekä lapsen iän ja kehitystason huomioivaa ja lasta arvostavaa vuorovaikutusta.” Kuka aikanaan huolehti siitä, ettei lasten oikeuksia alun pitäenkään loukattu? 

Yleensä ensisijaisesti vanhemmat ovat vastuussa lapsensa oikeuksien toteutumisesta. Lapsen oikeuksia on selkeästi loukattu. Vanhemmat ovat tehneet tietoisen päätöksen siitä, millaisessa ympäristössä haluavat lapsensa kasvavan, sharialain alla. Suomi on maksanut ison hinnan siitä, että vankileirillä olevien lasten oikeudet jotenkin toteutuisivat. Lakia lasten auttamiseksi on rikottu, tai ainakin sovellettu ja demokraattista päätöksentekoa on poljettu. Toivon, että Suomi hoitaa aloittamansa kunnianhimoisen tehtävän loppuun ja pitää huolen siitä, että nyt kun suomalaisäitien lapset on haettu Suomeen, lasten oikeudet täällä Suomessa toteutuvat jatkossa. Lasten on saatava apua, sekä turvallinen ja tasapainoinen kasvuympäristö. Kalifaattiin lähteneiden toimet tulee lain valossa tutkia huolella.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu