Huostaanotto ei voi olla syy psykiatrisen hoidon puutteelle

’’Joka viidennes huostaanotto voitaisiin jättää tekemättä, jos lapset ja nuoret saisivat tarvitsemaansa psykiatrista hoitoa.’’ – https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/1b8417c2-2841-4d80-a633-3bf88464fd1a

Useat selvitykset osoittavat, että lasten mielenterveyden järkkyessä lapset eivät saa tarvitsemaansa psykiatrista hoitoa, vaan heidät sijoitetaan asumaan lastenkoteihin. Tilastojen valossa näemme, että psykiatrista sairaalahoitoa saaneiden lasten määrä on laskenut, kun puolestaan lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on kasvanut runsaasti, joka on erittäin huolestuttavaa. Omalla työurallani olen joutunut kohtaamaan useisiin ikäviin tilanteisiin, joissa lapset ja nuoret eivät ole saaneet heidän tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja ja tilanteen kriisiytyessä ainoana vaihtoehtona on näyttäytynyt kodin ulkopuolelle sijoittaminen lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. On syytä kysyä, onko tämä lapsen ja koko perheen edunmukaista? Voin itse vahvasti väittää, ettei missään määrin ole.

Kunnissa tulee herätä mielenterveyspalvelujen ja psykiatrisen hoidon saatavuuden vakaviin puutteisiin. On epäinhimillistä, että lapsi sijoitetaan pois perheensä luota sen vuoksi, ettei kunta ole kyennyt järjestämään hänen tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja. Lastensuojelun tehtävänä ei ole hoitaa mielenterveydenongelmia, eikä lastensuojelun tule olla se ’’kaatopaikka’’, johon ne lapset ja nuoret sijoitetaan, jotka eivät ole saaneet apua muualta. Usein lastenkodeissa ei ole myöskään samalla tavalla osaamista psykiatrisiin ongelmiin kuin terveydenhuollon puolella. Huostaanotto voi pahimmillaan muodostua lapselle traumaattiseksi kokemukseksi, joka vaikuttaa lapsen mielenterveyteen heikentävästi. Kodin ulkopuolelle sijoittaminen on pitkä ja raskas prosessi, jolla on pitkäkestoisia vaikutuksia niin lapsen kuin myös koko perheen arkeen.

Huolestuttavaa on, ettei poliittisilla päättäjillä ole riittävää osaamista tai kokemusta lastensuojelun todellisesta tilasta. Nykyinen palvelujärjestelmämme ei vastaa siihen, mitä nykypäivän arki on.  Lastensuojelu on ylikuormittunutta, eikä lasten tarpeisiin kyetä lastenkodeissa vastaamaan, jos lastenkodit ovat jatkuvasti täynnä. On hyvin huolestuttavaa, että lapsia ja nuoria sijoitetaan laitoksiin, joissa heidän tarpeisiinsa ei pystytä vastaamaan.

Mielenterveyspalveluihin panostamisen on kuntien yksi tärkeimmistä tehtävistä tulevalla valtuustokaudella.

Nita Austero
Sosialidemokraatit Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Lastensuojelun ammattilainen, yhteiskuntatieteilijä

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu