Lastensuojelulaitosten yksityistäminen on pysäytettävä

Lastensuojelulaitosten toiminnassa on tapahtunut valtakunnallisesti suuri muutos, kun laitoksia on yhä enenevissä määrin ryhdytty ulkoistamaan. Nykyisellään yksityisen sektori tuottaa laitospalveluista valtaosan, noin 84 prosenttia. Tämä on luonut lukuisia haasteita, sillä sijaishuoltopaikan valinta ei toteudu enää lastensuojelulain määrittämällä tavalla, vaan sitä on alkanut määrittämään hankintalainsäädäntö ja muut ulkoiset tekijät, kuten sijoittajakunnan taloudellinen tilanne ja kilpailutuksen tuottama hankintajärjestys. Hankintalainsäädännöstä näyttää siis tulleen keskeinen sijaishuollon toteuttamista ohjaava normi. Kuitenkaan se, että palveluita ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta, ei aina tarkoita, että laatu paranisi ja kunnan maksama hinta halpenisi.

Lastensuojelulaitoksissa ei näyttäydy enää keskeisenä tekijänä lapsen yksilölliset tarpeet ja lapsen etu, vaan taloudelliset tekijät. Tämä on pysäytettävä välittömästi, sillä sijaishuolto ei voi missään määrin olla liiketoiminnan kohde. Huolestuttavaa on, että yhteiskunnassamme lastensuojelusta on tullut miljoonabisnestä, jossa lapsen edun sijaan etusijalla on voiton tavoittelu ja maksimointi. Itse kannatan vahvasti sitä, että lastensuojelun sijaishuolto tulee säätää perusopetuksen tapaan liiketaloudellisen voiton tavoittelun ulkopuolelle. On kohtuutonta, että haavoittuvassa asemassa olevien lasten kustannuksella on edes mahdollista tavoitella voittoa. Sijaishuollon ja markkinoiden ei tule kuulua yhteen!

Tulevaisuudessa meidän on estettävä lastensuojelun markkinaistuminen. Lastensuojelusta tulee sitä vaikeammin hallittavaa, mitä enemmän se siirtyy markkinoilla toimivaksi. Sijaishuollon valvonta heikkenee entisestään ja lasten oikeudet eivät toteudu lain edellyttämällä tavalla. Jatkuvan yksityistämisen myötä kodin ulkopuolelle sijoittaminen ei näyttäydy enää lapsen edun mukaiselta. Olen vahvasti sitä mieltä, että kuntien omana toimintana tai kuntien yhteisenä toimintana järjestettäviä lastensuojelupalveluja tulee tulevaisuudessa vahvistaa ja monipuolistaa. Yksityisten palveluntuottajien roolina tulee olla kunnan omia palveluja täydentäviä, mutta ne eivät voi olla ohjaavassa asemassa.

Nita Austero

Lastensuojelun ammattilainen, yhteiskuntatieteilijä

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu