Onko demarilla yrityksille muuta tarjottavaa kuin suklaata?

Usein törmää keskusteluun, että vasemmistopuolueet ovat vain kiinnostuneita kakun jakamisesta, eikä heitä huoleta julkisen talouden tulopuoli. Rahaahan tulee seinästä ja verotusta voi aina nostaa.

Minulle tämä ajatus on ollut aina kovin vieras. Minusta laadukkaiden julkisten palveluiden edellytys on korkea työllisyysaste sekä elinvoimainen kaupunki. Omassa ajattelussani yrittäjyyden edellytykset ja elinkeinopolitiikan merkitys on korkealla politiikan agendalla.

Lähtökohtaisesti politiikassa ajattelen, että päättäjien tehtävänä on luoda edellytyksiä elinkeinotoiminnalle, sen kasvulle ja uusien yritysten synnylle. Investointipäätökset syntyvät, kun toimintaympäristö on hyvä, idealle on kysyntää ja rahoitus on kunnossa. Kaupunki voi vaikuttaa eritysesti kahteen ensimmäiseen.

Ohessa omat 5+1 ajatusta miten voimme edesauttaa yritysten toimintaedellytyksiä ja elinvoiman syntymistä Helsinkiin.

Kaavoitus tukee elinvoimaa

Helsingillä on kaavoitusmonopoli ja sillä on erityisen merkittävä rooli miten koko kaupunkiympäristömme dynamiikkaa kehitetään. Helsingissä palveluiden (kaupalliset ja liike-elämän sekä julkisten palvelut) osuus on 89 %, kun se muualla maassa on 71 %.

Palveluvaltaisuus tulee kasvamaan Helsingissä. Tiivis asuminen ja väkirikkaus tukevat tätä kehitystä. Silloin erityisesti kaavoituksella on tuettava riittävän suuria asukasmääriä, jotta edellytyksiä liiketoiminnalle syntyy uusia asuinalueita suunniteltaessa. Esimerkiksi Kruunuvuorenrannan uuden keskustan osalta on huomioitu hyvin joustavat liiketoiminnan edellytykset. Kaavassa todetaan muun muassa: ”Palvelutarjonta muuttuu tulevaisuudessa, ja tämän vuoksi tiloja on suunniteltu muun muassa kiertotalouden liiketilalle ja verkkokauppaa varten.” Juuri näin!

Ydinkeskustan kehittämisen ja vetovoiman osalta olen kirjoittanut pidemmin tänne, jossa liipataan samaa tematiikkaa.

Kasvuyritysten kasvun ruokkiminen

Helsingissä sijaitsee noin 2 500 kasvavaa yritystä ja muualla Suomessa noin 3 100. Helsingissä on näin ollen Suomen kaikista kasvuyrityksistä vajaa 45 %. Suomen kasvuyritysten henkilöstöstä yli 85 % on Helsingissä.

Tämä on hyvin luontevaa, sillä Helsingissä on tiedekorkeakouluja ja missä luovan alan ihmiset kohtaavat, syntyy myös uutta liiketoimintaa. Tärkeintä mitä kaupunki voi tehdä, on pitää huolta, että korkeakouluilla on menestymisen edellytykset, uudet opiskelijat haluavat muuttaa kaupunkiin ja on syitä jäädä valmistumisen jälkeen myös tänne asumaan ja rakentamaan elämäänsä. Tarvitaan asuntoja ja viihtyisää elinympäristöä.

Kasvuyritysten pullonkauloja ovat usein rahoitus, henkilöstön saatavuus sekä myyntiin ja markkinointiin liittyvät asiat. Kaupunki voi vaikuttaa erityisesti siihen, että Helsinki on houkutteleva uusille osaajille. Tässä työperäisen maahanmuuton prosessien parantaminen on erityisen tärkeää. Helsinki voi osaltaan vaikuttaa valtioon, mutta tehdä oman osansa paremmin.

Yritykset ovat kumppani

Kaikessa kaupungin on mietittävä roolijakoa oman tuotannon sekä yksityisen tuotannon välillä. Mitä itse tuottaa ja minkä yritys voi tuottaa? Tähän vaikuttaa tietysti jo kilpailuneutraliteetti, mutta myös se miten kaupunki suhtautuu yritysten tarjoamaan apuun.

Myönnän auliisti, että tässä syntyy usein näkemyseroja demareiden sisällä. Erilaisten liikelaitosten yhtiöittämiset ovat olleet vaikeita paikkoja demaripäättäjille, koska niihin on usein sisältynyt myös työehtojen heikennyksiä jo ennestään pienipalkkaisten työntekijöiden osalta.

Mutta kaupunki joka ei ole valmis näkemään yritysten mahdollisuutta toimia osana palvelutuotantoa, helposti hukkaa parhaimmat mahdollisuudet tuottaa parhaimpia palveluita. Siksi suhtaudun esimerkiksi terveysasemien ulkoistuskokeiluihin varsin avoimesti. Niistä voidaan parhaimmillaan oppia uutta ja synnyttää hyvää omaan palvelutuotantoon.

Kaupungin datavarastot tukemaan uuden syntyä

Startup -yrityksistä valtaosa syntyy teknologia-alalle ja datan ympärille. Tässä myös kaupungilla voi olla merkittävä rooli, että uudet innovaatiot ja liiketoiminta syntyy kaupungin omien datavarastojen hyödyntämisen ympärille. Samalla saadaan uusia palveluinnovaatioita sekä kehitetään omaa palvelutuotantoa. Pitää vain löytää uskallusta ottaa yritykset mukaan kehittämään omaa palvelutoimintaa.

Helsingin hankinnat tukemaan yrittäjyyttä

Helsingin kaupunki on iso palveluiden hankkia. Kaupungin hankinnat ovat lähes 2,5 miljardia vuodessa. Jotta julkisilla hankinnoilla voidaan tukea uusien yritysten syntyä ja kasvua, tarjouskilpailuihin osallistuminen on tuettava myös pienten yritysten osallistumista. Hankintoja on pilkottava. Lisäksi hankintamenettelyn tulee olla sujuvaa ja nopeaa.

Entä se byrokratia?

Byrokratiaa tarvitaan, koska hyvä hallinto takaa ihmisten tasavertaisen kohtelun. Ilman sitä eläisimme mielivallassa.

Mutta byrokratia ei saa muodostua kohtuuttomaksi esteeksi, kun yritteliäs toimija haluaa synnyttää uutta liiketoimintaa. Kaupungin tulee auttaa yrityksiä, tapahtumanjärjestäjiä ja tehdä heidän arki mahdollisimman sujuvaksi. Ravintoloiden on voitava levittäytyä helpommin katutilaan, jotta ydinkeskustasta saadaan elävämpää. Kaupunkitilaan mahtuu monenlaista. Uskon, että sujuvampi tapa miellyttää myös kaupunkilaisia, kun nähdään mitä uutta ja kiinnostavaa voi syntyä.

Helsingin pitää olla markkinamyönteinen ja omaleimainen

Olen mieleltäni markkinamyönteinen ja se tarkoittaa, että kun edellytykset ovat kunnossa markkina määrittää kuka pärjää ja kuka ei. Tämä pitää olla kehittämisessä se punainen lanka. Yrityksiä ei arvoteta vaan markkina ja käyttäjä tekee sen.

Mielestäni yksi merkittävä asia on myös Helsingin omaleimaisuus. Meidän ei pidä kopioida Kööpenhaminaa, Berliiniä tai New Yorkia, vaan rakentaa sen omaleimaisuuden päälle, joka on vahvuutemme. Se on hyvin toimivat palvelut, tasa-arvo, turvallisuus ja ennen kaikkea meidän luonto sekä merellisyys.

Näiden asioiden puolesta olen valmis toimimaan. Elämäni parasta kaupunkia rakentamaan.

+2
Olli-Pekka Koljonen
Sosialidemokraatit Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Konsultti ja kiinnostunut yhteiskunnallisesta menosta.

Ehdolla kuntavaaleissa 2021.
SDP Helsinki.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu