Vanhankaupunginkosken pato pitäisi purkaa

Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta on käyty keskustelua vuosia, jos ei vuosikymmeniä. Asiassa ovat hyvin klassisesti vastakkain kysymys luontoarvoista sekä kiistattoman merkityksellinen pala Helsingin historiaa.

Helsingin vanhimman voimalaitoksen ja teollisuushistoriallisesti arvokkaan padon purkaminen hävittäisi jälkipolvilta merkittävän osan kaupunkikuvallista, mutta myös teollisuushistoriallisesti tärkeän palan Helsinkiä. Pato on myös keväisin visuaalisesti näyttävä.

Toisaalta vaakakupissa on vaelluskalojen näkökulmasta tärkeä kysymys, jota on pyritty parantamaan ja ratkaisemaan Vanhankaupunginkosken itähaaraa parantamalla. Tämä onkin parantanut kalojen nousumahdollisuuksia.

Parantuneesta tilanteesta huolimatta padon purkaminen olisi kaloille tärkeää. Taimenia ja lohia loukkaantuu ja pahimmillaan menehtyy niiden yrittäessä nousua joelle. Nousussa kalat hyppivät päin patoa ja merelle päin uidessaan putoavat padon yli alla oleville kallioille. Tätä ongelmaa ei onnistunutkaan itähaaran kunnostus asiantuntijoiden näkemysten mukaan poista.

Vuosien kunnostus- ja suojelutyö on parantanut Vantaankosken ja vaelluskalojen asemaa merkittävästi. Iso osa kiitoksesta menee vapaaehtoisten tekemälle työlle. Vaikka Vantaanjokea on jo elvytetty Suomenlahden parhaaksi taimenvesistöksi, yksi merkittävimmistä ongelmista on nimeomaan Vanhankaupunginkosken länsihaaran pato. Padon purkamisen lisäksi pitää rakentaa toimiva nousu- ja laskeutumisuoma, josta kalat pääsevät nousemaan terveinä Vantaanjoen vesistön kutupaikoille ja vaeltamaan joesta takaisin merelle.

Itse ajattelen, että padon purkaminen olisi toteutettavissa siten, että kulttuuri- ja teollisuushistorialliset arvot riittävässä määrin säilyvät. On tärkeää, että kaupunkia kehitetään tasapainoisesti eri ajalliset kerrostumat huomioiden. Rakennukset jäisivät edelleen kertomaan jälkipolville sähköistyvän Helsingin historiaa.

Lisäksi purkaminen olisi toteutettavissa siten, että joen tasapaino säilyy ja muun muassa Pikkukosken uimaranta ei vaarannu. Lähiluonnon eteen on tehtävä töitä ja ennallistettuna koskialue moninkertaistaisi virtavesikutuisten kalojen lisääntymismahdollisuudet.

Olen ehdolla kaupunginvaltuustoon kesäkuun vaaleissa ja päättäjänä valmis edistämään Vantaanjoen luonnontilaistamista.
+1
Olli-Pekka Koljonen
Sosialidemokraatit Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Konsultti ja kiinnostunut yhteiskunnallisesta menosta.

Ehdolla kuntavaaleissa 2021.
SDP Helsinki.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu