Avoin kirje Fortum Oy:lle ja Valtion omistajaohjausministeri Tuppuraiselle

Hyvä Fortum Oy:n hallitus ja operatiivinen johto, sekä omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Hyvä Fortum Oy. Nettisivuillanne todetaan, Eetti­sellä toimin­nalla kohti muutosta. Uskomme, että tinki­mät­tömän rehel­linen ja eettinen liike­toi­minta on yksi menes­tyksen tärkeim­mistä tekijöistä. Alan johtavana toimijana nouda­tamme lakeja, toimimme vastuul­li­sesti ja huoleh­dimme liike­toi­min­tamme eetti­syy­destä kaikessa toimin­nas­samme.” 

Kysyn yhtiöltänne miten mainostamanne ”eettinen toiminta” näkyy alla olevassa Youtube-videossa, jossa Oulujoella lohet ovat parhaillaan valmistautumassa kutuun ja suvunjatkamiseen kunnes vastassa on seinä ja ylitsepääsemätön este?

Näettekö toimintanne eettisenä ja vastuullisena jolloin vaelluskalat hyppäävät luontaisen vaellusviettinsä johdosta seinään ja tuupertuvat siihen? Onko tämä mielestänne eettistä? 

 

Yhtiönne takoo joka vuosi reilun miljardin euron voiton. Vuoden 2019 tulos oli alla mainittu.

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 191 (987) miljoonaa euroa, +21 %
  • Liikevoitto oli 1 110 (1 138) miljoonaa euroa

Onko yhtiönne sitä mieltä, että 1,1 miljardin liikevoitosta ei liikene muutamaa miljoonaa kalateiden/ohitusuomien rakentamiseen joka aiheuttaa vuosittaisiin tuloksiinne kosmeettisen ja marginaalisen vaikutuksen?

Voisi olettaa, että kun olette kuten kehutte, eettisesti toimiva yhtiö, siitä kannattaa myös jonkin verran maksaa etenkin, kun toimenpiteet eivät heilauta yhtiön taloutta suuntaan tai toiseen puhumattakaan, että toimitte asettamienne eettisten periaatteiden vastaisesti. 

Onko yhtiönne operatiivisessa johdossa havahduttu siihen, että paine vaelluskalojen vapaasen luonnonkiertoon lisääntyy päivä päivältä? Ei. Fiksu johto reagoisi muutokseen erittäin nopeasti sillä sähkönkuluttajat, myös kotitaloudet – tiedon lisääntyessä – alkavat äänestämään jaloillaan.

Hyvä omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.  Karvalakkilähetystömme vaelluskalojen puolesta tapasi Teitä eduskunnassa 6.2.2020. Kiitoksemme järjestyneestä audienssista. Totesitte tuolloin, ”Kemijoki että Fortum on ihan aktiivisia näissä kysymyksissä ja vaellukalakantojen elvyttämisessä. – – – Kummankin yhtiön toiminta tukee meille tärkeää hallitusohjelman kirjausta vaelluskalojen luontaisen elinkierron palauttamisesta rakennettuihin vesistöihin.” 

Arvoisa ministeri Tuppurainen. Kun katsotte yllä olevaa Youtube-videota vaelluskaloista jotka loikkaavat päin seinää omalla kotiseudultanne Oulujoella, allekirjoitatteko edelleen Karvalakkilähestystöllemme todetun siitä, että kummankin (Kemijoki Oy, Fortum Oy, kirjoittajan lisäys) yhtiön toiminta tukee hallitusohjelman kirjausta vaelluskalojen luontaisen elinkierron palauttamiseksi?

Arvoisa ministeri. Näettekö oheisessa Youtube-videossa ”kotijoellanne” Oulujoella vaelluskalojen luontaista elinkiertoa? Jos näette, kertokaa allekirjoittaneelle ja lukijoille missä kohtaa videota sellaisen näette? 

Totesitte lähetystöllemme, että valtio-omistaja ei voi puuttua omistamiensa pörssiyhtiöiden operatiiviseen toimintaan. Toteatte tiedotteessanne valtion omistajaohjauksesta yleisesti kolmisen  viikkoa tapaamisemme jälkeen 30.3.2020.

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/ministeri-tuppurainen-kestavaa-omistajaohjausta-valtion-aanestyspaatos-fortumin-yhtiokokouksessa-yhtiojarjestyksen-muuttamisesta

”Valtion tehtävä on toimia omistajana vastuullisesti, johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Valtio-omisteisten yhtiöiden on oltava tiennäyttäjiä. Vastuullisuus ja edelläkävijyys esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa eivät ole vastakkaisia tavoitteita osakkeenomistajien edun ajamiselle – pikemminkin päinvastoin, vastuullisuuskysymykset ovat nykypäivänä toiminnan ytimessä ja niiden hyvä hoito on edellytys omistaja-arvon kasvulle. – – – Yhtiöiden on tunnistettava myös oman toimintansa ilmastovaikutukset, vaikutukset ympäristölle. – – – Nämä ovat tavoitteita, joita valtio omistajana edellyttää myös Fortumilta.”

Arvoisa ministeri Tuppurainen. Kun katsotte yllä olevaa Youtube-videota kotijoeltanne Oulujoelta jossa lohet loikkaavat lisääntymisinnossaan, mutta lyövätkin päänsä seinään, miten hyvin näette Fortum Oy:n (ja valtion enemmistöomistaman Kemijoki Oy:n) toteuttavan valtion peräänkuuluttamaa vastuullisuutta ympäristöstä?

Kyseinen video Oulujoelta on karmeaa katsottavaa. Sellaista ei soisi enää näkevän 2020-luvun Suomessa.

Kohteliaimmin

Olli-Pekka Salminen

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu