Case soteministeri Juuso: Oppositio haukkuu väärää puuta. Käynnissä on VM:n vallankaappaus

Sote-ministeri Kaisa Juuson (ps) toiminta on saanut kritiikkiä kehysriihen 100 miljoonan euron säästöistä ja siitä, että säästöt tulivat ministerille yllätyksenä.

Sanotaanko näin, että itsellenikin tuli yllätyksenä tämmöinen 100 miljoonan leikkaus sieltä. Mutta toki asia selvitellään, kun näin on päätetty, ja mennään eteenpäin, Juuso sanoi. (IS 21.4.2024) Kieltämättä on erikoista, että ministeri ei tiedä mitä omalla hallinnonalalla tapahtuu, saati mistä leikataan.

Erikoisen riihen valmistelussa tekee perussuomalaisten ”sisäisen tiedonkulun” osalta se, että riihtä oli puimassa neljän hengen konklaavi, jossa perussuomalaisia edusti senaattori Ville Vähämäki. On varsin erikoista, että ministeri Juuso ei tullut Vähämäen toimesta informoiduksi 100 miljoonan leikkaussuunnitelman osalta. Lienee selvää, että Vähämäki on pitänyt rahaministeri Riikka Purran varsin hyvin informoituna asiasta.

Haiskahtaakin vahvasti siltä, että soteministeri Juuso, mutta myös koko soteministeriö on pidetty riihtä valmisteltaessa ja puitaessa takavasemmalla.

Soteministeri Juuson pitäminen riihen valmistelussa ulkokehällä on vain jäävuoren huippu, joka kertoo siitä, että VM:n ja STM:n välillä kipunoi. Ministeriöillä on meneillään valtataistelu siitä, kenellä on lopullinen valta sote-asioissa.  

Vähemmälle mediahuomiolle on jäänyt, että valtiovarainministeriö on lisäämässä valtaa sote-asioissa ja sote-ministeriö jää lapsipuolen asemaan ja seuraamaan sote-asioita takavasemmalta. VM vie ja STM vikisee.

VM:n vallankaappauksen taustalla on hallituksen esitys hyvinvointialuelain muuttamiseksi (HE 2/2024 vp)  https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=822

Hallituksen esityksessä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että esityksessä vilahtelee tämän tästä ja tuon tuosta hyvinvointialueisiin liittyvä ohjaus ja siihen liittyvä ristiriita VM:n ja STM:n välillä.

Ehdotus yhtenäistäisi valtioneuvoston toimintaa hyvinvointialueiden ohjauksessa. Valtioneuvoston hyvinvointialueisiin kohdistama ohjaus huomioisi nykyistä paremmin hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden kokonaisuutena, mikä hälventäisi mahdollista toiminnan ja talouden ohjauksen välistä ristiriitaa (HE s. 13)

Ohjaavien ministeriöiden tulisi toimia ohjauksessa tiiviimmässä keskinäisessä yhteistyössä
mikä vähentänee toiminnallisen ja taloudellisen ohjauksen välistä ristiriitaa (HE s. 13).

Esityksellä on vaikutuksia valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön toimintaan. Muodostuneita ohjausrakenteita neuvottelukuntiin ja hyvinvointialueiden kanssa käytäviin neuvotteluihin on muutettava. Muutokset edellyttävät erityisesti valtiovarainministeriössä uudenlaisia toimintamalleja ja myös resursseja valtioneuvostossa tehtävän ohjauksen vahvemmaksi koordinoimiseksi (HE s. 14).

Esityksen tavoitteena on edistää hyvinvointialueiden toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta yhdenmukaistamalla ohjausta ja ottamalla ohjauksessa valtioneuvoston vahvistamat finanssipoliittiset tavoitteet nykyistä paremmin huomioon (HE s. 15).

Huomio kannattaa kiinnittää STM:n lausuntopalautteeseen, joka on paljon puhuva.

Sosiaali- ja terveysministeriö katsoi hyvinvointialuelain 11 § 3 momenttiin ehdotetun sääntelyn, jonka mukaan ohjauksen lähtökohtana olisi finanssipoliittiset tavoitteet, olevan mahdollisesti ristiriidassa perustuslain sääntelyn ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Tasapainosyistä myös sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseen liittyvien tavoitteiden tulisi ehdotettua paremmin ilmetä sääntelystä. Mahdollinen ristiriita nostettiin esille myös muutamassa hyvinvointialueen lausunnossa (HE s. 16).

Hallituksen esitys hyvinvointialuelain muuttamiseksi ja VM:n vallan kasvattamiseksi kertoo siitä, että ministeriöiden välillä on valtataistelu siitä, kuka sote-asioista lopulta päättää, VM vaiko STM. STM tulee antautumaan VM:n ja Purran voimien edessä. Luonnollisesti VM ja Purra on saanut sote-vallankaappaukselle pääministeri Petteri Orpon hiljaisen hyväksynnän.

Hyvinvointialueet laitetaan riviin ja ruotuun ja STM:n taklaaminen sivustaseuraajaksi vähentää VM:n ja STM:n välisiä ristiriitoja, kuten hallituksen esitys osoittaa. Hyvinvointialueita aletaankin vallankaappauksen myötä yhä enenevässä määrin laittamaan VM:n taholta riviin ja ruotuun.

Oppositio on ampunut Juuson kimppuun, kun näyttää hallituksen esitys ja VM:n vallankaappaus huomioiden enemmänkin siltä, että epäluottamus opposition suunnalta saattaisi paremminkin kohdistua rahaministeri Purraan, eikä soteministeri Juusoon. Soteministeri Juuson vika ei ole liene se, että senaattori Vähämäki ja rahaministeri Purra eivät riihen arkkitehteinä häntä informoineet ja ovat pitäneet puoluetoverin ulkokehällä.

 

Olli-PekkaSalminen
Sitoutumaton Tampere

Hallintotieteiden maisteri. Väitöskirjatutkija.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu