Fortum Oyj käynnistää propagandan Nelonen Median myötävaikutuksella. Journalistiset perusperiaatteet jäivät eurojen jalkoihin.

Fortum Oyj on käynnistämässä 9.11 Nelosella ohjelmasarjan koskien yhtiön toimenpiteitä ilmastonmuutokseen liittyen.

https://www.fortum.fi/media/2020/10/riku-rantala-ja-fortum-edistavat-ilmastonmuutoskeskustelua-uudessa-televisiosarjassa

Riku Rantala & 100 kysymystä ilmastosta

(Kuva: Fortum Oyj)

Ohjelmasarja kuitenkin sivuuttaa yhtiön aiheuttamat luontohaitat mm. vaelluskaloihin liittyviä kysymyksiä koskien. Fortum Oyj:n perimmäinen tavoite ohjelmasarjalla on häivyttää yhtiön aiheuttamat merkittävät ympäristö- ja luontohaitat yhteiskunnallisesta keskustelusta, siinä onnistumatta.

Yhtiö on tukkinut merkittäviä lohijokiamme vesivoimalla, mm. Euroopan parhaan lohijoen, Kemijoen ja samalla estänyt vaelluskalojen luontaisen elinkierron, mm. Oulujoella ja lukuisilla muilla vesistöalueillamme.

Lohi on löytänyt Kemijoen kalaportaille – tähän mennessä kalateitä pitkin on noussut tuhat kalaa | Yle Uutiset | yle.fi

(Kuva: YLE)

Ohjelmasarjan formaatti on pelkästään yhtiömyönteinen eikä sarjassa oteta lainkaan huomioon yhtiön luontoon ja ympäristölle aiheuttamiin haittoihin ja kysymyksiin. Ymmärretävästi. Se ei ole sarjan perimmäinen tarkoituskaan vaan yritys kiillottaa yhtiön julkikuvaa siinä epäonnistuen.

Fortum rahoittaa ko. ohjelmasarjaa, joka on eettisesti erittäin arveluttavaa journalistisessa kontekstissa olkoonkin, että kysymys on kaupallisesta mediasta, Nelonen Mediasta.

Nyt esitettäväksi tuleva sarja on Fortum Oyj:n erittäin amatöörimäistä PR-toimintaa sillä yhtiö olettaa sarjallaan, että ilmastonmuutosta koskevalla PR:llä yhtiön aiheuttamat haitalliset kysymykset kuten luontoarvot jäisivät ilmastonmuutosta koskevan keskustelun jalkoihin. Näin ei tule tapahtumaan. 

Tosiasiallisesti Fortum Oyj, Nelonen Median myötävaikutuksella tekee ohjelmasarjalla itselleen karhunpalveluksen. Ohjelmasarja tulee päinvastoin herättämään voimakasta vastarintaa yhtiön toimintaa kohtaan julkisuudessa.

Yhtiön erittäin poikkeuksellinen ja massiivinen PR-kampanja Nelonen Median myötävaikuttamalla ei tule tukahduttamaan yleistä mielipidettä vaelluskalojen puolesta vaan päinvastoin kasvattaa ja voimistaa sitä.

Valitettavasti Nelonen Median ansaintalogiikka perustuu logiikkaan, ”kenen leipää syöt, sen lauluja laulat”

Journalistiisiin perusperiaatteisiin kuuluu kriittinen ote ja lähdekritiikki, joka nyt käynnistyvän ohjelmasarjan osalta puuttuu täysin. Fortum Oyj kustantaa ohjelmasarjaan liittyvät viulut ja on määritellyt ohjelmasarjaan liittyvät teemat yhtiömyönteisiksi. Luonto- ja ympäristökysymykset eivät yhtiötä luonnollisesti kiinnosta.

Sarjan teemoissa ei sivuta lainkaan ympäristöön ja luontoon liittyviä kysymyksiä vaan pelkästään yhtiölle myönteistä ilmastonmuutosta. Lohet ja vaelluskalat tulevat olemaan sarjassa statisteina jos ollenkaan. 

Yhtiön ja ohjelmasarjan perimmäinen tarkoitus on tukahduttaa alati voimistuva vaelluskalojen elinolosuhteita ja sitä koskeva keskustelu. Fortum Oyj:n PR-strategia tulee osoittautumaan ohjelmasarjan myötä täysin epäonnistuneeksi samoin Nelonen Median journalistiset periaatteet – olkoonkin, että kyse on kaupallisesta mediasta. Jonkun tolkun Nelosen toimituksessa olettaisi olevan päivän selvän propagandankin osalta.

Mikäli vastuullinen media, tässä tapauksessa Nelonen Media aikoo julkaista Fortum Oyj:n yksipuolisen näkemyksen ilman, että vaelluskaloja, luontoa ja ympäristöä koskevia näkökohtia ja niiden esittäjiä ei sarjassa haastatella, on kysymys journalismin täydellisestä pohjanoteerauksesta. 

Valistuneet, kriittiset medialukutaitoiset kansalaiset eivät enää 2020-luvulla ole höynäytettävissä eivätkä höynäytettävissä vaelluskaloihin liittyvissä kysymyksissä ole toivottavasti myöskään maakunnalliset ja valtakunnan tason päätöksentekijät, ministerit, ministeriöt ja kansanedustajat.

Ohjelmasarja kertoo päinvastoin yhtiön epätoivoisuudesta koskien painetta mm. kalateiden/ohitusuomien rakentemisen osalta, sekä poliittisesti, että viranomaistoimintojen osalta. Mm. Lapin Ely-keskus hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (P-S avi) kalatalousvelvoitteiden päivittämistä Kemijoen osalta, joka on yhtiölle todellinen uhka.

Viranomaisiin yhtiö ei valitettavasti voi vaikuttaa, vaikka halua siihen yhtiön osalta onkin. Ko. ohjelmasarjan tarkoitus on myös vaikuttaa P-S avin päätökseen propagandistisesti. Myöskin siinä täysin epäonnistuen.

Fortum Oyj:n valitsema PR-kampanja Nelonen Median myötävaikuttamana on yksi epäonnistuneimmista yksittäisen yhtiön PR-strategioista ja journalistisista kompastuksista, joka tulee lyömään sekä Fortum Oyj:tä, että Nelonen Mediaa itseään korville.

Kriittistä journalismia harjoittavat mediat pärjäävät uskottavuudellaan. Mikäli Nelonen Media jättää huomioimatta Fortum Oyj:tä koskevat muut kuin ilmastonmuutosta koskevat merkittävät luotoarvoihin liittyvät  näkökulmat, voidaan todeta, että Nelonen Media ei elä 2020-luvulla ja sen megatrendeissä.

Kuten edellä todettiin, on varsin surullista, että Nelonen Media, yhtenä valtakunnallisena mediana lähtee ansaintalogiikallaan tekemään journalismia periaatteella: ”Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat.” Kyseinen ohjelmasarja tulee olemaan maamme journalistisia periaatteita koskevan historian totaalinen pohjanoteeraus.

(Lisätty 30.10. Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeet).

Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen (Fortum Oyj) hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan

Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.  
 
Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta.

Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis– tai vahingoittamistarkoitus.  

Nelonen Median ja Fortum Oyj:n yhteistyö sopii ja osuu erittän huonosti JSN:n journalistin ohjeisiin. Voisi olettaa, että Julkisen sanan neuvostokin saattaisi kiinnostua ”yhteistyöstä”.

On erittäin mielenkiintoista, ellei alla oleva kuvaus Oulujoelta, lohen pyrkimyksessä päästä jatkamaan sukuaan kerro Fortum Oyj:n erittäin raa´asta suhtautumisesta vaelluskaloihin jotka pyrkivät uhmaten omaa henkeä ja terveyttä, jatkamaan sukua. KÄSITTÄMÄTÖNTÄ!

(Lisätty 30.10. Video Oulujoelta Fortumin toiminta-alueelta)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu